Lees verder

Slim elektriciteitsnet

Elektriciteit is altijd de energiebron voor computers geweest. Nu doen computers iets terug met slimmere elektriciteitsnetten.

 

Gesprekken over een slimmere wereld. Smarter power for a smarter planet.

Het grootste deel van de vorige eeuw stond het elektriciteitsnet symbool voor het technisch vernuft van de moderne tijd en de wereldwijde vooruitgang. Een voordelige bron van overvloedige energie die de planeet voorgoed had veranderd, die onze huizen, straten en steden verlichtte en de motor was waarop onze industrie draaide.

Maar datzelfde elektriciteitsnet is nu een erfenis geworden van een tijd waarin stroom goedkoop was, de milieueffecten nauwelijks telden en de stem van de consument al helemaal niet. Een tijd waarin energie werd beheerd en geleverd door een klein aantal grote centrales volgens een distributiemodel met strikt eenrichtingsverkeer. Een systeem waarin geen ruimte was voor dynamisch beheer van een wereldwijd netwerk van vraag en aanbod.

Als gevolg van de inefficiëntie van dit systeem, zien we nu een ongelooflijke verspilling bij de opwekking van energie. Er is nauwelijks afstemming van productie op behoefte of gerichte monitoring van energiestromen. Met de elektriciteit die daardoor verloren gaat, kunnen we India, Duitsland en Canada een jaar lang van energie voorzien. Als alleen al het Amerikaanse elektriciteitsnet 5% efficiënter zou werken, zou dat gelijkstaan met totale eliminatie van de CO2-uitstoot van 53 miljoen auto’s. Zo worden er dagelijks miljarden verspild aan de opwekking van energie waarmee geen enkele lamp ooit ook maar één seconde brandt.

Gelukkig kunnen we slimmer met energie omgaan, door energiebeheer te organiseren als het complexe, wereldomspannende systeem dat het in werkelijkheid is.

We hebben de middelen om alles exact te meten, van individueel consumentverbruik tot de belasting van turbines in de energiecentrale en het totale netwerk zelf. Op basis daarvan is een intelligent systeem mogelijk, dat in veel opzichten vergelijkbaar is met de opzet van het internet. Met koppelingen naar duizenden energiebronnen, inclusief milieuvriendelijke varianten als wind- en zonne-energie. De zo verkregen gegevens kunnen we via geavanceerde analysemethoden omzetten in praktisch inzicht om in real-time betere beslissingen te nemen. Beslissingen over slimmer energiegebruik door bedrijfsleven en consumenten, en over een betere verdeling van de belasting door energieproducenten. Maar ook overheidsbeslissingen die het milieu ten goede komen. Zo kan het hele systeem efficiënter, betrouwbaarder en flexibeler worden. Kortom, slimmer.

Nu al zijn er gerichte projecten waarmee de individuele eindgebruiker 10% kan besparen op zijn energierekening en het piekverbruik met 15% kan reduceren. Stelt u zich de besparingen eens voor als ondernemingen en overheden in dergelijke projecten kunnen participeren!

IBM wetenschappers en branche experts werken overal ter wereld aan dergelijke slimme energie oplossingen. Wij werken overal samen met openbare nutsbedrijven om de invoering van slimme netwerken te versnellen en ze betrouwbaarder en transparanter te maken. Wij zijn betrokken bij zeven van de tien grootste energiemeter projecten. Wij onderzoeken zelfs hoe we miljoenen toekomstige elektrische voertuigen kunnen inzetten voor een nieuw opslagsysteem, zodat we overtollige energie kunnen gebruiken en terugleiden naar het netwerk.

Het elektriciteitsnet kan opnieuw een symbool van vooruitgang worden. Als we het hele systeem intelligent benaderen. En dat kunnen we.

Laten we onze wereld slimmer maken.
 
Think