Lees verder

Instrumented. Intelligent.
Interconnected.

Hoe we gegevens gebruiken. Hoe sectoren samenwerken. Hoe we de wereld slimmer maken.

Sector na sector, proces na proces

Een slimmere wereld is per definitie mondiaal, maar het gebeurt allemaal per sector. Een slimmere wereld wordt aangestuurd door innovatieve organisaties die één ding gemeen hebben: ze beschouwen verandering als een kans en ze reageren op mogelijkheden, niet alleen op problemen.

Sinds de introductie van het concept van een slimmere wereld heeft IBM wereldwijd met meer dan 600 organisaties samengewerkt. Elk daarvan draagt zijn eigen steentje bij om deze visie te verwezenlijken.

In november 2010 kwamen veel directeuren en hoge managers uit bedrijfsleven en overheid in Barcelona bij elkaar op ons Smarter Industries Symposium. Daar deden ze hun eigen verhaal over het realiseren van een slimmere wereld.

Het symposium leidde tot een tiental nieuwe industry reports, onder de gezamenlijke noemer'The State of Smarter Industries - Barcelona 2010' (US). Elk rapport laat zien hoe de desbetreffende sector toegroeit naar het Smarter Planet-concept. Elk rapport komt met branchespecifieke oplossingen en toont aan dat samenwerking tussen verschillende sectoren groeimogelijkheden oplevert.

 

 

Banken Bankdirecteuren bespreken hun visie op groei in de nasleep van de recessie en laten hun licht schijnen op regulering en het herstellen van hun reputatie.

Telecom Traditionele providers kijken naar de cloud die in het verschiet ligt, en proberen beter gebruik te maken van hun meest waardevolle onaangeroerde resources.

Elektronica, auto-industrie en luchtvaart Iedereen heeft hetzelfde doel: gegevens inzetten om de productinnovatie te stimuleren, oplossingen te ontwikkelen en de loyaliteit van de klant te vergroten.

Energie- en nutsbedrijven Voor modernisering met het oog op slimme elektriciteitsnetten, problemen met de watervoorziening en andere prioriteiten is niet alleen samenwerking tussen bedrijven nodig, maar ook engagement van de klant.

Overheid Er zijn nieuwe regels nodig voor de "nieuwe realiteit" van globalisering, demografische veranderingen, milieuproblemen, technologie en incidentele chaos.

 

Gezondheidszorg Hier ligt de complexe uitdaging om één mondiaal gekoppeld systeem te vormen rond het elektronisch patiëntendossier, met een nieuwe focus op de patiënt.

Verzekeringen Wat betekent het om “slimmer” te zijn in een sector die sterk gereguleerd, risicomijdend en, naar eigen zeggen, niet bepaald innoverend is?

Olie en gas De sector hergroepeert zich met het oog op veranderende cijfers en de toenemende vraag naar brandstof om de wereld draaiende te houden.

Retail Consumenten worden steeds veeleisender en wispelturiger. Retailers moeten naar hen luisteren en moeten ook op andere manieren een vertrouwensband opbouwen.

Openbaar vervoer Er worden meer dan genoeg passagiersgegevens verzameld, maar daar wordt nog te weinig mee gedaan om de totale ervaring van de reiziger te verbeteren.