Lees verder

Slimmere overheid

Van het stadsbestuur tot internationale samenwerking: de nieuwe manieren Van het stadsbestuur tot internationale samenwerking: er komen nieuwe manieren van werken aan.

1: Wat het de overheid kost als een rijbewijs via interne wordt verlengd. 8: Wat verlenging aan het loket kost.

e-Government

"Burgergericht" — de ontwikkeling richting e-government zet door

Private ondernemingen hebben hun missie en business model herontdekt en leggen weer alle nadruk op de klant. Overheden over de hele wereld doen datzelfde; ze hebben succes met het opnieuw vormgeven van hun structuren, hun informatietechnologie en hun beleid rond de burgers voor wie ze er zijn.

Dit kan variëren van "one-stop shopping" voor diensten die vroeger afzonderlijk moesten worden aangevraagd, tot interregionale en internationale informatie-uitwisseling en samenwerking ten behoeve van zowel de burgers als de overheid.

De regeringen van Groot-Brittannië en Singapore informeren hun burgers bijvoorbeeld op nationaal niveau over de verschillende manieren waarop ze diensten kunnen aanvragen en moedigen hun burgers aan om de eenvoudigste en efficiëntste manier te kiezen. Aan het andere eind van het spectrum zijn er in Europa talloze voorbeelden van informatie die binnen een heel werelddeel wordt uitgewisseld tussen departementen en programma's, om de burgers extra diensten en voordelen te bieden. Ter ondersteuning van dit partnerschap wordt van alle lidstaten van de EU verlangd dat ze hun nationale wetgeving laten aansluiten bij de EU-richtlijnen inzake bescherming van gegevens. Kortom: op alle niveaus — lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal — verandert de overheid in een e-government.

Whitepaper: Informatie in het hart van de openbare dienstverlening

Hoe Big Data betere inzichten gaat geven in het gedrag en de verwachtingen van de burgers. 

Een blik van binnenuit in de militaire coalities in Irak, Afghanistan en andere
regio's: Hoe komt het dat ze functioneren?

Er is weinig gericht onderzoek gedaan naar de vraag hoe we onze coalities effectiever kunnen laten werken, dus is IBM Global Business Services erop uitgetrokken om een stevige dataset te verzamelen. Dit jaar hebben we meer dan 100 interviews gehouden met personen die tussen 1994 en 2009 betrokken waren bij gevechts-, stabilisatie- en rampenbestrijdingsoperaties in Irak, Afghanistan en andere gebieden. We waren benieuwd naar hun mening over de effectiviteit van hun coalities en naar praktische aanbevelingen waarmee volgens hen de situatie verbeterd zou kunnen worden.

Enkele belangrijke uitkomsten:

  • Coalities functioneren beter naarmate de missies korter en intensiever zijn
  • De werkelijke leiders in de samenwerking zijn Canada en Groot-Brittannië — niet de Verenigde Staten
  • Afghanistan wordt beschouwd als een geslaagder voorbeeld van een coalitie dan Irak

 

Government 2020

Het nieuwe bewustzijn en de nieuwe samenwerking treden niet altijd bij toeval op, en ook niet altijd als bewuste keuze. In even veel gevallen is er sprake van pure noodzaak.

In haar rapport "Government 2020" onderscheidt het IBM Institute for Business Value zes wereldwijde krachten die aan het werk waren en die dergelijke veranderingen voor overheden op elk niveau noodzakelijk maakten. Samen vormen deze zes krachten een mix van kansen en risico's. Maar hoe universeel deze krachten ook zijn, ze moeten worden aangepakt op een manier die voor elk land, elke regio en elke streek uniek is.

Zes krachten achter een veranderende overheid voor een slimme wereld: Demografische veranderingen; Snellere globalisering; Toenemende zorg om het milieu; Veranderende maatschappelijke relaties; Toenemend gevaar van destabilisering; Toenemende invloed van technologie

 

Volgens de Wereldbank wordt bij geslaagde e-governmentprojecten in ontwikkelingslanden ongeveer 10% van het budget besteed aan scholing.

Wereldvrede via wereldhandel en samenwerking

Nu de gegevens tussen verschillende delen van de overheid en tussen de overheid en de burgers vrijer beginnen te stromen, gaan slimme overheden deelnemen aan nieuwe vormen van samenwerking en partnerschap. Dit gebeurt in alle lagen van de overheid en zelfs buiten de eigen landsgrenzen, over de hele wereld.

Enkele voorbeelden

  • In het kader van internationale handelsprogramma's die voor beide landen van groot belang zijn, werken Canada en de Verenigde Staten aan een harmonisering van de veiligheidsnormen. Het doel is om de diverse internationale branchesamenwerkingsprogramma's te koppelen, zodat er een gezamenlijke, duurzame veiligheidsstandaard ontstaat die kan bijdragen aan een betere beveiliging en een stimulering van de wereldhandel in cargo.
  • Het EMCS-systeem (Excise Movement and Control System) registreert verplaatsing van alcoholische dranken, tabakproducten en energieproducten (en andere accijnsgoederen) tussen lidstaten van de EU die onder opschorting van de invoerrechten vallen. Het systeem vervangt de papieren documenten waarvan deze verplaatsingen vroeger vergezeld gingen. De lidstaten ontwikkelen hun eigen nationale EMCS-applicaties en deze systemen (PDF, 576KB) worden, via een door de Europese Commissie onderhouden systeem, gekoppeld aan alle andere lidstaten.

 

Wat vindt u? Op welke manier treedt u waarschijnlijk in contact met uw lokale overheid? Vul onze enquête in.

Polls

If you have $5,000 to invest, how do you search for information on where to invest it?

Internet search
Friends or family
Your local bank branch

Comments