Lees verder

Slimmere overheid

Van het stadsbestuur tot internationale samenwerking: de nieuwe manieren Van het stadsbestuur tot internationale samenwerking: er komen nieuwe manieren van werken aan.

Lokale overheid

Sociale dienst van Alameda County: analyse levert een totaaloverzicht, waardoor kosten, responstijd en fraude afnemen

Voedselbonnen. Pleegzorg. Sociale werkvoorziening. Vluchtelingenwerk. Het zijn slechts enkele van de diensten die door de sociale dienst (Social Services Agency, SSA) van Alameda County (US) worden verleend en waar zo'n 11 procent van de County afhankelijk van is.

IBM heeft deze instantie geholpen bij de implementatie van een nieuw analysesysteem dat in minder dan zes maanden operationeel was. Dit systeem biedt de medewerkers een totaalbeeld van alle uitkeringen die een cliënt ontvangt, verdeeld over zes verschillende programma's. Door de informatie van al deze programma's te coördineren, kan de SSA hiaten opsporen en zorgen dat de beschikbare middelen terechtkomen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. Het systeem kan fraude en misbruik opsporen, zodat er wellicht miljoenen dollars kunnen worden bespaard.

Stad probleem: asset management lokaliseert problemen. Met behulp van een Asset Management-oplossing van IBM ontdekte de afdeling Afvalwater van de stad Corpus Christi in Texas dat bijna een derde van al het werk van de afdeling besteed werd aan het oplossen van problemen bij slechts 1,4% van de klanten. Er moest voor die klanten dus een gericht plan komen.

 

Door in totaal 80 fysieke servers te virtualiseren op een handjevol IBM System x-servers worden het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderd en is er veel minder hardware nodig die aangeschaft, geëxploiteerd en uiteindelijk afgedankt moet worden. - John Thomas, ICT Operational Services Manager.

Groene overheid

Graafschap Flintshire: Energieverbruik van IT neemt af dankzij een virtualisatieoplossing

Het graafschap Flintshire in het Noordoosten van Wales biedt zijn 150.00 inwoners zo'n 750 verschillende diensten aan. Het graafschap voert al jaren milieuvriendelijke programma's uit, gericht op het verbeteren van de meting en de beheersing van het energieverbruik van al zijn gebouwen, waaronder 92 scholen en zes activiteitencentra. De brede scala aan ICT-diensten breidt zich nog steeds uit, maar toch wil het graafschap het energieverbruik van zijn IT de komende drie jaar met 20 procent terugdringen. Inmiddels zijn er aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd mede dankzij oplossingen voor servervirtualisatie die zijn geïmplementeerd door het bedrijf REAL, een vooraanstaande Business Partner van IBM.

De servers kunnen nu actief worden beheerd, waarbij er processorcores of zelfs complete servers worden stilgelegd als er minder werkaanbod is, waarbij de datacentra worden gekoeld met buitenlucht en waarbij er nog gedetailleerdere energiemonitoring op het programma staat om te voldoen aan de Britse afspraken voor vermindering van de CO2-uitstoot, die in 2010 van kracht zijn geworden.


 

Grensoverschrijdende overheid

Polen: draadloze toegang tot gegevens maakt soepele grensbewaking mogelijk, in kortere tijd en met minder fouten

In 2007 trad Polen toe tot het Schengen-gebied, een groep van 25 Europese landen die alle onderlinge grensbewaking hebben afgeschaft. Voorheen moesten alle reizigers en voertuigen aan de grens worden gecontroleerd. Om aan de eisen van het Schengen-verdrag te voldoen, moest Polen een infrastructuur implementeren die zo'n 6500 politieagenten in het hele land mobiele toegang zou verlenen tot een groot aantal databases, variërend van systemen van de politie, het openbaar ministerie en de immigratiedienst tot het visa- en informatiesysteem van het Schengen-gebied en het voertuigen- en bestuurdersregister.

Als een agent een auto staande houdt of een ongeluk onderzoekt, wordt er een proces gestart dat vroeger een uur in beslag nam maar nu nog slechts enkele seconden. Er wordt cruciale informatie verzameld over het voertuig, de kentekenplaat en de inzittenden en deze wordt onmiddellijk afgebeeld op het mobiele toestel van de agent. Hiermee wordt niet alleen onder vaak moeilijke omstandigheden de wachttijd verkort, maar worden fouten ook nagenoeg uitgebannen.

“Er zijn wel vergelijkbare oplossingen geïmplementeerd — maar nergens is er sprake van een dergelijk geïntegreerd systeem, dat landelijke dekking heeft en dat verbonden is met alle databases die voor het politiewerk vereist zijn,” aldus Marcin Figiel, manager Public Sector bij IBM in Polen.

Poland's map.