Lees verder

Slimmere producten en diensten

De producten en diensten die we gebruiken, worden
steeds slimmer. Nu de fabricage nog.

We leven in een wereld van het onvoorstelbare


 

De definitie van een "modern wonder" verandert vaak—en tegenwoordig vaker dan in het verleden.

In het begin van de 20e eeuw verklaarde Henry Ford dat zijn revolutionaire T-Ford gebaseerd was op het "eenvoudigste ontwerp dat met de moderne techniek kan worden bedacht". Betaalbaar, snel geproduceerd. De belichaming van analoog.

Het voertuig waarmee we in de 21e eeuw belanden, is een wonder van computertechnologie, in feite een datacenter op wielen. Waar het in geval van auto's vroeger vooral ging om het aantal paardenkrachten, is nu het aantal regels code doorslaggevend — miljoenen, soms zelfs tientallen miljoenen. Met software en services wordt de conditie van de auto in de gaten gehouden, wordt ons de weg naar onze bestemming gewezen en wordt zelfs hulp ingeroepen wanneer dat nodig is.

Kortom: het is een systeem van systemen. En een voorbeeld van slimmere producten (US) en slimmere services (US). Daar kan de T-Ford nog een puntje aan zuigen!

IBM Rational Software helpt GM slimmere producten te leveren

Ontmoet de experts

Jack Verstappen - Rational Technical Sales Team Leader

Jack Verstappen is Rational Team Leader and Rational Architect voor IBM Benelux.

Contact opnemen met IBM

Wij zijn er om u te helpen
Bel ons op +32 (0)2 339 98 35
Prioriteiscode: 100KS03W

Rational services


Jack Verstappen

Rational Technical Sales Team Leader

Jack Verstappen is Rational Team Leader and Rational Brand Architect voor IBM Benelux. Jack helpt klanten met hun strategie voor software engineering en procesverbetering met behulp van het software delivery-platform van IBM Rational. In zijn functie rapporteert Jack aan de Europese CTO van Rational over productstrategie en -evolutie. Het primaire doel van Jack is het realiseren van doorlopende verbetering van de IT-performance volgens het principe Agile Lean.


Contact opnemen met Jack


Van harte aanbevolen door Jack

www.jazz.net - Dit is de nieuwe ontwikkelingssite voor Rational Jazz. U leest er van alles over IBM Rational Jazz Platform en IBM Rational Team Concert, u kunt er ontwikkelprojecten en mijlpalen volgen, samenwerken met ontwikkelteams, de nieuwste bètaversies van producten downloaden en deelnemen aan onze communitydiscussies.
De blog Agile@scale van de methodoloog Scott Ambler, die over de hele wereld samenwerkt met klanten van IBM om hen te helpen hun softwareprocessen te verbeteren.


*Postings op niet-IBM websites zijn onafhankelijk van IBM en geven niet noodzakelijkerwijs de houding, strategie of mening van IBM weer.


 

Het tijdperkt van de one-size-fits-all-producten loopt ten eindeWeet u nog dat u vroeger een hele tas moest meeslepen voor uw camera, uw landkaarten en uw muziek? Nu zit dat allemaal in uw smartphone en neemt het minder ruimte in beslag dan een spel kaarten... dat overigens ook in de telefoon past, al is het virtueel. Film kijken, een cheque storten door er een afbeelding van te verzenden, creditcardtransacties uitvoeren, op internet bijna alles doen wat een netbook kan, maar dan in een piepklein formaat—een smartphone kan het allemaal.

En het is echt niet alleen uw telefoon. Ga eens na hoeveel van de producten die u dagelijks gebruikt, intelligent, geïnstrumenteerd en onderling verbonden zijn.

162 miljoen smartphones verkocht in 2008, voor het eerst méér dan het aantal verkochte laptops. Van de innovaties in auto's heeft 90% te maken met software en elektronica. Wereldwijd zijn er duizend miljard apparaten aan elkaar gekoppeld, waardoor er een internet of things ontstaat.


 

Innoveren of achterblijven

Of het nu om auto's gaat of om jachtvliegtuigen of kunstharten, de slimmere producten van dit moment vertegenwoordigen een nieuwe generatie mogelijkheden waarin van alles samenkomt: sensoren, actuators, elektronica en mechanische systemen.

Achter elk slimmer product zit een team van ontwikkelaars, technici, leveranciers en partners. Nu meer dan tweederde van de fabrikanten embedded systems opnemen in hun producten, heeft software engineering een belangrijke plaats verworven naast elektronische en mechanische techniek. En omdat de consument unieke, op de persoon toegespitste ervaringen op maat verlangt, is software uitgegroeid tot de motor achter innovatie.

Volgens de IBM Global CIO Study 2011 (US) beschouwen de meeste bedrijven innovatie als een topprioriteit en onderkennen ze de achterliggende complexiteit—maar veel bedrijven zijn daar naar eigen zeggen niet voldoende op voorbereid.

 

Sterker nog: acht van de tien CEO's verwacht dat de complexiteit nog zal toenemen, en slechts de helft zegt daarop voorbereid te zijn. Het verschil tussen succes en falen ligt besloten in de mate waarin men erin slaagt ontwerp, ontwikkeling en management te beheersen, niet alleen van deze producten, maar ook van de bijbehorende systemen, en dat gedurende de volledige levenscyclus.

8 van de 10 CEO's verwacht een grote complexiteit. 30% ervaart een complexity gap De helft heeft het gevoel daarop voorbereid te zijn. Bron: IBM CEO Study. 2010

 


 

Aantal regels softwarecode in voertuigen van Ford. 100M Gemiddelde luxe-auto 20M Navigatiesysteem in Mercedes S-klasse (2009) 10M Gemiddelde auto van Ford (2010) 6,5M Boeing 787 Dreamliner 5,7M F-35 Joint Strike Fighter 1,7M F-22 Raptor Jet Bron: IEEE: Automotive Designline

Oplossingen voor productontwikkeling

Als toonaangevende partij op het gebied van Product Lifecycle Management (PLM) (US) heeft IBM de expertise, de oplossingen en de veilige en schaalbare infrastructuur in huis om unieke bedrijfswaarde te bieden via PLM-integratie, samenwerking en technologie.

Productontwikkelingsbedrijven maken bij het ontwerpen, leveren en beheren van slimmere producten dankbaar gebruik van IBM-oplossingen voor Integrated Product Management (IPM) (US). Daarbij ligt de nadruk op vier kernprioriteiten van klanten: