Lees verder

Risico-, fraude- en compliancemanagement

Met IBM Smarter Analytics krijgt u een holistisch beeld van de risico-, fraude- en compliance-informatie in uw hele organisatie.

Als een bedrijf failliet gaat als gevolg van fraude, leidt dat tot enorme verliezen voor de aandeelhouders. Slecht risicomanagement leidt tot slechte besluitvorming en hoge kosten. En in de meeste sectoren hebben bedrijven de grootste moeite om de escalerende wet- en regelgeving te blijven naleven. Onder deze omstandigheden moet risico-, fraude- en compliancemanagement volledig zijn doorgevoerd in de cultuur en het operationele model van uw organisatie. Maar het kost waarschijnlijk moeite om het vereiste inzicht te verkrijgen omdat de gegevens gefragmenteerd zijn en verspreid over allerlei systemen zijn opgeslagen. Dit leidt tot gebrekkig inzicht, inconsequente rapportage en een dure infrastructuur.

 


De risico's verkleinen en de verliezen als gevolg van fraude terugdringen


Risicobewuste beslissingen nemen
Dreigingen opsporen en verminderen

Fraude opsporen en voorkomen

Compliancemanagement verbeteren