Lees verder

Nieuwe analysetools toepassen om nieuwe kansen aan het licht te brengen

In dit tijdperk van big data moeten organisaties in staat zijn om alle gegevens- en contentbronnen volledig te benutten. Alleen dán kunnen ze het noodzakelijke inzicht verkrijgen. Executives mogen hun beslissingen niet meer alleen baseren op operationele gegevens en demografische gegevens, maar ook op feedback van klanten, op details in contracten en overeenkomsten en op andere vormen van ongestructureerde gegevens of content. Hoe kunt u al die gegevens beheren? En hoe kunt u executives op een visueel overtuigende manier toegang verschaffen tot de informatie die ze nodig hebben om tijdig gefundeerde beslissingen te nemen?

Met een enterprise-class big data-platform dat deel uitmaakt van een compleet fundament voor informatiemanagement kan Smarter Analytics u helpen dóór te groeien van enterprisegegevens naar big data. Smarter Analytics omvat tevens software en tools for business analytics, zoals predictive analytics, social media analytics, tekstanalyse, business intelligence en andere vormen van analyse.

 


 

Sneller pervasive analytics opleveren met een big data-platform


90% van de gegevens
die op de wereld
bestaan, zijn de
afgelopen twee jaar gegenereerd

Uw infrastructuur moet in staat zijn met big data te werken, deze te beveiligen en er op een efficiënte manier toegang toe te bieden — zonder dat de complexiteit daardoor toeneemt. Maar bij veel organisaties bevinden de gegevens zich in talloze versnipperde systemen, verspreid over het hele bedrijf. Bestaande systemen hebben grote moeite met de complexiteit van nieuwe gegevensbronnen, zoals streaming data en videocontent. Bovendien is de informatie niet betrouwbaar.

Het implementeren van een informatie- en big data-strategie die direct aansluit bij uw bedrijfsstrategie helpt bij het optimaliseren van de uitkomsten die er voor uw organisatie toe doen. Door gegevens in het hele bedrijf te integreren en duidelijke processen voor information governance in het leven te roepen, kunt u het vertrouwen in uw gegevens vergroten.

Juist doordat het volume, de snelheid en de variatie zo groot zijn, kan informatie — zowel intern als extern — nieuwe, diepere inzichten opleveren. Inzichten die leiden tot een concurrentievoordeel.

 


 

Predictive analytics inzetten voor het opsporen en grijpen van nieuwe kansen


De ROI van business analytics-oplossingen waarin predictive analytics is opgenomen, ligt rond de 250%

De mensen die de beslissingen nemen, moeten in staat zijn om trends, patronen en afwijkingen op te merken en te analyseren. Ze moeten plannen, budgetten en prognoses voor resources kunnen opstellen. "What-if"-scenario's kunnen vergelijken. Risico's en kansen kunnen voorspellen. De blootstelling aan risico's kunnen meten en managen. En al deze inspanningen moeten worden ondersteund door IT-systemen en software.

Predictive analytics, aangedreven door IBM SPSS-software, maakt het mogelijk om ál uw gegevens — gestructureerd en ongestructureerd — in te zetten voor het bouwen van voorspellende modellen. Als u in staat bent opkomende trends en patronen te zien die diep verborgen zitten in de gegevens, kan uw bedrijf de meest effectieve beslissingen nemen.

Met bepaalde social media-applicaties, zoals IBM Cognos Consumer Insight, is het mogelijk om analyses uit te voeren op de gevoelswaarde van consumenten, op verbanden tussen producten en merken, en op opkomende thema's die van belang zijn voor uw organisatie of markt.

Naast de traditionele mogelijkheden van business intelligence (BI), zoals rapportage, analyse en de aanmaak van dashboards en scorekaarten, komen er steeds meer mogelijkheden bij. BI-ers moeten ook scenario modeling, real-time monitoring en predictive analytics kunnen plannen en uitvoeren. Managers willen zelf analyses uitvoeren en willen de gegevens in real-time zichtbaar maken. Ze willen predictive analytics en social media analytics koppelen aan traditionele BI-rapporten en -dashboards, zodat er een volledig beeld ontstaat van het bedrijf, de consumenten, de concurrenten en de markt.

 


 

De besluitvorming verbeteren met contentanalyse


80% van de gegevens in een organisatie is ongestructureerd

Ongeveer 80% van de informatie die in grote bedrijven wordt gemaakt en gebruikt, bestaat uit ongestructureerde gegevens die zich in content bevinden. Dit cijfer groeit met een snelheid die twee keer zo hoog ligt als bij gestructureerde gegevens. In die 80% liggen belangrijke bedrijfsinzichten verborgen. Maar hoe krijgt u er toegang toe?

IBM Content and Predictive Analytics-software biedt u de mogelijkheid deze ongestructureerde gegevens te analyseren. Grote hoeveelheden gegevens die afkomstig zijn uit e-mails, documenten, chatlogboeken en andere ongestructureerde bronnen, kunnen niet alleen worden doorzocht en beoordeeld, er kan ook betekenis aan worden ontleend. De aldus verkregen inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om sneller beter gefundeerde beslissingen te nemen.

Seton Healthcare Family is een ziekenhuis waarin met behulp van IBM Content and Predictive Analytics for Healthcare diepgaande contentanalyse wordt uitgevoerd, met als doel de besluitvorming te verbeteren op basis van feitenmateriaal. Op die manier kunnen er patiënten worden opgespoord die waarschijnlijk snel opnieuw moeten worden opgenomen en kan er in verschillende situaties vroegtijdig worden ingegrepen. Hierdoor dalen de sterftecijfers en de kosten en gaat de kwaliteit van leven van de patiënten omhoog.

 


 

Kortgeleden is IBM in het Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms 2012 uitgeroepen tot Leider en hoogst beoordeelde leverancier op het gebied van “Completeness of Vision". IBM werd geprezen voor de holistische benadering van business intelligence binnen de volledige organisatie. En dat is nog niet alles. In de recente MarketScope for Business Intelligence and Information Management Services van Gartner ontving IBM Global Business Services de beoordeling "Strong Positive".

 


 

IBM beschikt over 's werelds grootste mathematische afdeling in de particuliere sector. Deze afdeling houdt zich al sinds 1960 bezig met het oplossen van bedrijfsproblemen

10.000  	technische  	professionals

IBM beschikt wereldwijd over meer dan 10.000 technische professionals

600  	octrooien  	op analyse

Aan IBM worden jaarlijks bijna 600 octrooien op het gebied van analyse verleend en IBM is al 19 jaar het bedrijf met de meeste octrooien

Gartner

IBM bevindt zich in het Leaders Quadrant van Gartner's Magic Quadrant for Data Quality Tools en Data Integration Tools

Hadoop-oplossingen voor grote bedrijven

Forrester evalueert leveranciers van Hadoop-oplossingen voor grote bedrijven.

Content Analytics als motor van Watson

IBM Content Analytics-software vormt de motor achter de overwinning van Watson in Jeopardy!

De kracht van volwassen analyse

Kijk waarom u betere bedrijfsresultaten kunt behalen door uw Analytics Quotient te verbeteren.

Information Governance

Kijk waarom een strategie voor information governance tot betere bedrijfsresultaten kan leiden.