Lees verder

Smarter Money

Het beheer van de geldstromen in de wereld moet heel wat slimmer worden-en voortaan is dat mogelijk.

Munt slaan uit de toekomst

Hoewel de wereldeconomie nog steeds te kampen heeft met de naweeën van de eerdere en huidige financiële crises, bestaan er voor banken in zowel opkomende als ontwikkelde economieën mogelijkheden om te profiteren van een enorme kapitaalgroei en aanwas aan rijkdom. Om het vertrouwen van de consument terug te winnen en hun deel van de steeds concurrerender wordende markt binnen te halen, moeten banken zichzelf transformeren.

Smarter retail banking. Bekijk de video. (YT, in Engels,00:05:22)

Smarter retail banking
De bankensector moet zich fundamenteel heroriënteren op zijn businessmodellen. De productgerichte silo's moeten worden verlaten ten gunste van een meer klantgerichte strategie. Kijk hoe dat kan. Bekijk de video. (in Engels, 00:05:22).

2,5 miljard mensen, de helft van de volwassen wereldbevolking, maken voor sparen of lenen momenteel geen gebruik van formele financiële diensten. Banken krijgen de kans om te profiteren van deze mondiale aanwas aan rijkdom. Bron: Boston Consulting Group, Socio-Economic Impact of Mobile Financial Services (april 2011)

Tegelijkertijd zijn de aard en de behoeften van de klantenkring voor financiële dienstverleners enorm verschoven. Momenteel zijn er 2,5 miljard mensen ― de helft van de volwassen wereldbevolking ― die voor lenen of sparen geen gebruik maken van formele financiële diensten.1 Na het tumult in het financiële wereld in 2008 kost het banken de grootste moeite om het vertrouwen van consumenten, wederpartijen, regelgevende instanties en overheden terug te winnen.

In een competitief klimaat waarin de snelsten en slimsten altijd in het voordeel zijn, verkeren banken en financiële dienstverleners die investeren in geavanceerde inzichten en predictive analytics in een betere positie om naar voren te komen als marktleiders. Er zijn nieuwe manieren om uw klanten beter te begrijpen, om beslissingen over risico's te baseren op een grotere hoeveelheid informatie en om producten te ontwikkelen die precies aansluiten bij de behoeften van de klant.
Volgens ons gebeurt momenteel het volgende.

Een reeks gesprekken over een slimmere wereld
Wereldwijd zegt 44% van de consumenten dat hun vertrouwen in de bankensector is afgenomen. Bron: EY.com, 2011


 

Smarter Banking for a Better Planet. Visionner la vidéo.

Geld intelligent gebruiken

IBM is de volgende generatie banktechnologie aan het ontwikkelen, gericht op de eisen van geactualiseerde IT infrastructuren die zich kunnen aanpassen aan het verwerken van ongekende aantallen gegevensbronnen en die enorme hoeveelheden rekenvermogen kunnen leveren. Onze klanten werken actief mee om steeds meer verbonden te worden, steeds meer apparaten in te zetten en steeds intelligenter te worden. Zij proberen dan ook om nieuwe modellen snel te benutten om aan hun bedrijfsbehoeften te voldoen.

Hoe kun je een bank slimmer maken?

Wendy Feller van het IBM Institute for Business Value geeft een uiteenzetting over de manieren waarop financiële dienstverleners kunnen zorgen voor marktstabiliteit en duurzaam rendement in de werkelijke economie. Door een intelligenter bankwezen, waarin innoverende kredieten, diensten en producten worden gecombineerd met 'green computing' voor een betere wereld.


 

De vier geboden voor het transformeren van banken

Zorg dat u klanten aantrekt en behoudt

Maak uw klanten tot het ordenend principe voor het opnieuw afstemmen van inzichten, operationele activiteiten, technologie en systemen.

IBMRevolution of the Customer Focused Enterprise
Download de PDF (in Engels, 868KB)

Vergroot de flexibiliteit en stroomlijn de bedrijfsvoering

Reageer sneller op veranderende marktcondities en creëer onderscheidend vermogen dat ook op de lange termijn houdbaar is.

IBMCore Banking Modernization: an Overview
Download de PDF (in Engels, 563KB)

Bekijk de video  (YT, in Engels, 00:03:58)Klanten innovatie en groei in de financiële dienstverlening
Bekijk de video (in Engels, 00:03:58)

Stimuleer de innovatie maar houd de kosten in de hand

Pak risico's en regelingen aan

41% van de managers van financiële instellingen geeft aan dat er grote of transformationele veranderingen nodig zijn om de komende drie jaar de vereiste winstmarge te halen.

1 Het Financial Access Initiative, een consortium van onderzoekers van New York University, Harvard, Yale en Innovations for Poverty Action, "Half the World is Unbanked," http://financialaccess.org/sites/default/files/publications/Half-the-World-is-Unbanked.pdf (oktober 2009).


 

Het percentage respondenten dat verandering in regelgeving voorziet in de komende vijf jaar. Transparency requirements 31%. Capital requirements 22%. Global harmonization 13%. Security 11%. Retirement regulation 11%. Conflicts of interest 7%. Climate change 4%. Other 1%. IBM financial markets survey, 2009.

Op weg naar transparantie en duurzaamheid: Een nieuwe financiële orde opbouwen

Hoe zullen de financiële markten in de toekomst geld verdienen? De huidige financiële crisis heeft de problemen aan het licht gebracht. Problemen die 'ondoorzichtige plekken' in het systeem creëren en uitbuiten. Om duurzame rendementen te blijven leveren, zal de sector moeten veranderen. Om te beginnen zullen regulerende mechanismen moeten worden ingevoerd om een stabiel financieel systeem te creëren dat niettemin gezonde innovatie toelaat. Ook moeten individuele bedrijven zich specialiseren en leren om hun merkbeloftes waar te maken.


 

Gebruik de kracht van Web 2.0 om het vertrouwen in het bankwezen te herstellen
Klanten van Energie More maken meer dan ooit gebruik van internet. Dit rapport van het IBM Institute for Business Value doet uit de doeken waarom banken methoden als blogging en sociale netwerken moeten leren gebruiken om hun klantenbestand, dat steeds sterker gefragmenteerd en verspreid is, op een kosteneffectieve en efficiënte manier te bereiken.

Vertrouwen, transparantie en technologie kweken: De vooruitzichten voor verzekeringsklanten in een mondiale context
Dit geactualiseerde onderzoek van het IBM Institute for Business Value toont aan dat verzekeraars in Noord- en Zuid-Amerika, evenals hun Europese collega's, lijden onder een gebrek aan vertrouwen van de kant van de consument en dat de transparantie, service en flexibiliteit verbeterd moeten worden om de toekomstige klant te bereiken.