Na vrh stranice

Pametne režije

Proizvođači i distributeri električne energije imaju priliku donositi pametne odluke o električnim mrežama. Vi imate priliku donositi pametne odluke o vlastitim kućanstvima.

Priče o svojstvima pametne mreže

Nesigurnost mreže (US) Potražite najnovija saznanja o strategijama i rješenjima za osiguranje pametne mreže

Električni automobili (US) Industrije energije i automobila se pripremaju za zajednički put prema e-mobilnosti

 


 

Desetljećima je električna energija bila nešto o čemu prosječna osoba nije puno razmišljala - sve dok je ne bi nestalo. Tada biste se na to potpuno usredotočili… ali samo dok se struja vrati. Onda biste ponovno prestali razmišljati o tome.

Klimatske promjene, rast cijena energije i napretci u tehnologiji sile su koje mijenjaju kolektivnu svijest potrošača, pretvarajući ih iz „pasivnih platiša“ računa za struju u aktivne, vrlo informirane, ekološki osviještene ljude koji žele imati aktivnu ulogu u uporabi energije. Sada, s pojavom tehnologija koje omogućavaju gradnju pametnih električnih mreža, tvrtke distributeri energije mogu svojim korisnicima dati dovoljno podataka na temelju kojih oni onda mogu kontrolirati i promijeniti svoje ponašanje te tako smanjiti uporabu i trošak energije.

Gubici energije

Današnje električne mreže sagrađene su u doba kada je energija bila jeftina, zagađenje okoliša nije bilo problem, a o potrošačima se nije niti razmišljalo. Te su mreže bile centralno upravljane, a energiju su dobivale iz relativno malog broja velikih elektrana.

Neučinkovitost naših današnjih električnih mreža je sistematična. Električne mreže diljem svijeta danas se uopće ne koriste inteligencijom, ili je koriste vrlo malo, te svake godine gube toliko energije da bi njome mogle napajati Indiju, Njemačku i Kanadu – zajedno.

Ulazak u digitalnog doba

IBM pomaže proizvođačima i distributerima električne energije u unošenju digitalne inteligencije u njihove mreže. Te pametne mreže koriste se senzorima, brojilima, digitalnim kontrolama i analitičkim alatima kako bi automatizirale, nadgledale i nadzirale dvosmjerni energetski tijek od elektrane do utičnice. Elektrana može optimizirati performanse mreže, preduhitriti njen pad, brže se oporaviti nakon rušenja sustava, omogućiti svojim korisnicima upravljanje potrošnjom energije sve do razine svakog pojedinog aparata. „Pametne“ mreže mogu uključiti i energiju koju proizvode solarne i vjetro elektrane, uzimati energiju iz lokalnih izvora ili čak iz priključenih električnih vozila.

Što će se dogoditi u idućih 5 godina – saznajte za 12 minuta.

Kao dio IUN koalicije, surađujemo i dijelimo  iskustva s najboljima na svijetu da bismo postigli naše ciljeve:  optimiranje upotrebe energije vjetra, poboljšanje  energetske učinkovitosti i pouzdanosti i investiranje  u pametnu mrežu uz osiguravanje  niskog troška. Jens Jakobsson Potpredsjednik distribucije  energije, DONG Energy u Danskoj.
Globalna koalicija za inteligentnu mrežu komunalnih usluga.

 

Dobna skupina od 18-24 godine vodi u spremnosti plaćanja određenih usluga. Alati Pametno mjerilo i Samo-upravljanje energijom. Usluge upravljanja energijom od strane trećih osoba.

Desetljećima je električna energija bila nešto o čemu prosječan čovjek nije puno razmišljao.

Dok nije nestala. I to je bilo sve o čemu ste razmišljali... dok nije ponovno došla. Ali, više nije tako.

Promjena klimatskih uvjeta, povećanja cijene električne energije i napredak tehnologija su čimbenici koji su preoblikovali postavke kolektivne svijesti potrošača, promijenivši mnoge "pasivne porezne obveznike" u visoko informirane i visoko svjesne kupce koji žele svoju ulogu u korištenju energije. Sada, kada se pojavljuju tehnologije koje omogućuju pametne mreže, tvrtke mogu osigurati svojim kupcima informacije i kontrolu, koja je potrebna da se stvarno promijene obrasci ponašanja te smanji potrošnja i troškovi.

Na pragu digitalnog doba

IBM pomaže komunalnim uslugama tako da u njihove mreže dodaje sloj digitalne inteligencije. Ovakve pametne mreže koriste senzore, mjerila, digitalne kontrole i analitičke alate za automatizaciju, nadgledanje i kontrolu dvosmjernog toka električne energije kroz operacije - od elektrane do utičnice. Poduzeće za distribuciju električne energije može optimirati performanse mreže, spriječiti ispade iz pogona, omogućiti brže vraćanje nakon ispada i dopustiti potrošačima upravljanje upotrebom energije sve do pojedinog mrežnog aparata.

"Pametne" mreže mogu također inkorporirati nove održive izvore energije poput vjetra i sunca, i lokalno međudjelovati s distribuiranim izvorima energije ili pak plug-in električnim vozilima.


 

Watch the Smart Grid

Video Električna struja za planet

Električna mreža je osmišljena u vrijeme Edisona, dizajnirana u vrijeme Eisenhowera i instalirana u vrijeme Nixona. Od onda nije nadograđena.


 

Trošak po godini. Koliko električne energije troše vaši aparati?

 

Smart Grid Podcast. Take 12 minutes: Understand the next 5 years. With little or no intelligence to monitor power flows, enough electricity is lost annually to power India, China and Canada for a year.

Podcast Pametna mreža. Odvojite 12 minuta da biste razumjeli sljedećih 5 godina. Zbog male ili gotovo nikakve inteligencije za balansiranje opterećenja ili  nadgledanje tokova električne energije, godišnje se gubi dovoljna količina energije  koja je dostatna za godišnje potrebe Indije, Njemačke i Kanade.