Αρχή

Εξυπνότερη υγειονομική
περίθαλψη

Για τη δημιουργία ενός εξυπνότερου συστήματος, οι λύσεις υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι εξοπλισμένες, διασυνδεδεμένες και ευφυείς

Οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν την αιτία περίπου του 60% των θανάτων κάθε χρόνο. Δεδομένα του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ

Τι μας αρρωσταίνει;

Η υγειονομική περίθαλψη σε αριθμούς

Λύσεις για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

Μερικές αλήθειες για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης


Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (o σύνδεσμος οδηγεί εκτός του δικτυακού τόπου ibm.com), ένας στους δέκα ασθενείς στις αναπτυγμένες χώρες μάλλον επιβαρύνεται παρά ωφελείται από την παρεχόμενη νοσοκομειακή περίθαλψη. Ο οργανισμός διαπιστώνει επίσης ότι το συνολικό κόστος για πρόσθετη νοσηλεία, νομικά έξοδα, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ιατρικές δαπάνες, απώλεια εισοδήματος και αποζημιώσεις λόγω προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας κυμαίνεται σε ορισμένες χώρες μεταξύ 6 και 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο (o σύνδεσμος οδηγεί εκτός του δικτυακού τόπου ibm.com).

Τα προβλήματα των σύγχρονων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης οφείλονται σε διάφορες αιτίες, μεταξύ των οποίων είναι η αναποτελεσματικότητα και η έλλειψη συντονισμού των διαφόρων διαδικασιών. Τα χρήματα δεν αγοράζουν την ποιότητα. Η συμμετοχή των ασθενών σε έναν κόσμο που επικεντρώνεται στην ασθένεια είναι ελάχιστη.

Ενώ οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης συγκεντρώνουν τεράστιους όγκους δεδομένων, οι πολλαπλές εκδοχές της πραγματικότητας οδηγούν σε σφάλματα στη λειτουργία των νοσοκομείων, στη φροντίδα των ασθενών και στις διαδικασίες πληρωμής. Οι γιατροί βομβαρδίζονται συνεχώς με πληροφορίες εδώ και δεκαετίες, γεγονός που συμβάλλει σε ποσοστό περίπου 15% στην παροχή ανακριβών ή ελλιπών διαγνώσεων (Harvard Business Review, Απρίλιος, 2010). Συχνά, αναρωτιέται κανείς γιατί η ιατρική έχει αποτέλεσμα για έναν ασθενή αλλά όχι για κάποιον άλλο. Αν προσθέσουμε δε και τις διαρκώς αυξανόμενες ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, η κατάσταση των ήδη προβληματικών συστημάτων γίνεται ακόμα πιο σοβαρή.

Όμως, αντί να εστιάζουμε στα κακώς κείμενα της υγειονομικής περίθαλψης, ας φανταστούμε πώς η δύναμη των πληροφοριών σε συνδυασμό με την κλινική συνεργασία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της φροντίδας, την ασφάλεια των ασθενών και την απόδοση των διαδικασιών μειώνοντας παράλληλα το κόστος της παρεχόμενης φροντίδας.

Η έξυπνη προσέγγιση για την υγειονομική περίθαλψη είναι αυτή που μετατρέπει τα δεδομένα σε κλινική και επιχειρηματική γνώση για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Είναι μια προσέγγιση που διασφαλίζει ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος έχουν άμεσα στη διάθεσή τους τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων που προάγουν την παρεχόμενη φροντίδα και βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα και οι επαγγελματίες υγείας μπορούν έτσι να εργάζονται εξυπνότερα (US) εφαρμόζοντας στην επαφή τους με τους ασθενείς ένα σύνολο ολιστικών και προληπτικών προσεγγίσεων που έχουν στο κέντρο τους τον ασθενή και στοχεύουν στην πρόληψη των ασθενειών και τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Οι πρωτοπόροι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης διασυνδέουν τα δεδομένα, τα συστήματα και τις διαδικασίες τους για να διευκολύνουν την ασφαλή επικοινωνία και την κοινή χρήση των πληροφοριών. Το IBM Institute for Business Insights παρέχει λύσεις για σχετικές πρωτοβουλίες που εγγυώνται σίγουρη απόδοση επενδύσεων (US). Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη πιο έξυπνων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης που θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες με κέντρο τους τον ασθενή.

Μια σειρά συζητήσεων για έναν εξυπνότερο πλανήτη

Επαναπροσδιορίζοντας την αξία της υγειονομικής περίθαλψης: Καινοτομία για διεύρυνση της πρόσβασης, βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους της περίθαλψης

Η αξία των εφαρμογών ανάλυσης για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης: Από τη διορατική γνώση στα αποτελέσματα

Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας για ποιοτικότερη περίθαλψη

Οι ασθενείς, οι γιατροί, οι δημοσιογράφοι και οι υπάλληλοι της IBM συζητούν σχετικά με το ρόλο των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας στη δημιουργία ασφαλέστερων, εξυπνότερων και πιο διασυνδεδεμένων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Η υγειονομική περίθαλψη από την οπτική του Watson

Η ικανότητα παροχής επακριβών απαντήσεων για την υποστήριξη ιατρικών διαγνώσεων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση μιας βασικής πρόκλησης του ιατρικού κόσμου. Το Watson, το υπολογιστικό σύστημα της IBM που σχεδιάστηκε για το παιχνίδι Jeopardy!, θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να παρέχουν πιο ακριβείς διαγνώσεις και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενειών.

 


 

Τα άτομα θα εξυπηρετούνται από συνεργατικά και συντονισμένα συστήματα υγείας. Οι κυβερνήσεις θα αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες ελλείψεις προσφέροντας καθοδήγηση και πολιτική αποφασιστικότητα, παραμερίζοντας τα εμπόδια, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και καθοδηγώντας τις χώρες προς βιώσιμες λύσεις. Οι κοινότητες θα λαμβάνουν ρεαλιστικές, ορθολογικές αποφάσεις όσον αφορά τις προσδοκίες για την ποιότητα ζωής, την αποδεκτή συμπεριφορά, τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης και την οικονομία. Οι φαρμακοβιομηχανίες και οι κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού θα συνεργάζονται με οργανισμούς παροχής περίθαλψης, κλινικούς γιατρούς και μεμονωμένα άτομα για τη δημιουργία προϊόντων που βελτιώνουν τα αποτελέσματα και περιορίζουν το κόστος. Οι οργανισμοί περίθαλψης θα διευρύνουν το ενδιαφέρον τους πέρα από την παροχή περίθαλψης μόνο για επείγοντα περιστατικά, για να συμπεριλάβουν την αρτιότερη διαχείριση χρονίων παθήσεων και τη δια βίου πρόβλεψη και πρόληψη ασθενειών. Γιατροί και άλλοι θεράποντες αναπτύσσουν συνεργασίες με κατόχους ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας, και άλλους ενδιαφερομένους για την προώθηση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης που θα βασίζεται σε διεξοδικότερα στοιχεία και θα είναι πιο εξατομικευμένη. Τα άτομα παραμένουν υγιή και θα αποκομίζουν μεγαλύτερη αξία από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ενώ βοηθούν τους οργανισμούς υγείας και τους κλινικούς γιατρούς να παρέχουν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες.

 

Έχει έρθει ο καιρός για ένα εξυπνότερο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

Ο Sam Palmisano, πρόεδρος της IBM, έδωσε ομιλία στην κλινική Cleveland όπου ανέλυσε τα προβλήματα της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ αναφορικά με τα συστήματα, εκθέτοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ενός εξυπνότερου πλανήτη θα μπορούσαν να ωφεληθούν από ένα εξυπνότερο σύστημα περίθαλψης.

Από τη δική μου οπτική γωνία, μία είναι η καίρια ερώτηση  για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ και τον κόσμο:  η ανάγκη για ένα πραγματικό σύστημα υγείας. Sam Palmisano Πρόεδρος της IBM.