Suoraan sivulle

Älykkäämpää vedenkäyttöä

Meidän on omaksuttava järkevämpi ajattelutapa veden suhteen riippumatta siitä, onko sitä liian paljon vai liian vähän.

 

Keskustelua älykkäämmästä maailmasta. Viimeiseen pisaraan saakka?

Käytämme vettä raakamateriaalien käsittelyyn, tuotteiden valmistukseen, sähkön tuottamiseen sekä ihmisten ja tavaroiden kuljetukseen. Olemme valmiita poistamaan suolan merivedestä, jotta voisimme rakentaa kaupunkeja autiomaihin. Onko siis ihme, että maailmanlaajuinen vedenkäyttö on lisääntynyt viimeisen sadan vuoden aikana kaksi kertaa niin paljon kuin väestön määrä? Samaan aikaan laivaliikenne tulee kasvamaan ja sen turvallinen hallinta on yhä haastavampaa. Aina kun olemme tekemisissä veden kanssa, muutamme sen suuntaa, kemiaa ja käytettävyyttä.

Tämän päivän teknologia mahdollistaa kokonaisten vesiekosysteemien valvomisen, mittaamisen ja analysoimisen. Yhdysvalloissa IBM on mukana rakentamassa yhdessä Beacon Institute for Rivers and Estuaries -laitoksen ja Clarksonin yliopiston kanssa ratkaisua, jolla 517 kilometriä pitkä Hudson-joki voidaan liittää osaksi erilaisia valvontajärjestelmiä. Tämä mahdollistaa teollisuudelle ja kotitalouksille vettä tuottavan jokijärjestelmän reaaliaikaisen seurannan. Vastaavasti Alankomaissa IBM rakentaa yhteistyössä kumppaniensa kanssa älykkäitä tulvavalleja muuttuvien tulvaolosuhteiden valvomiseksi. IBM on mukana myös tutkimusaloitteessa Irlannin Marine Institute -laitoksen kanssa. Tavoitteena on muuttaa Galwayn lahti eläväksi laboratorioksi ja rakentaa kattava järjestelmä, jonka avulla voidaan ennustaa vesialueen käyttäytymistä aaltojen liikkeistä aina simpukoiden oikean korjuuajan määrittämiseen.

Uusia ratkaisuja etsitään myös laivaliikenteen turvallisuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi. Itämeri on ainutlaatuinen ympäristö uuden, älykkäämmän meriliikenteen kehittämiselle. IBM on lähtenyt mukaan Baltic Sea Action Group (BSAG) -säätiön vetämään yhteishankkeeseen, jossa etsitään keinoja merialueen tilanteen kohentamiseksi. Hankkeessa IBM keskittyy yhdessä Merenkulkulaitoksen, VTT:n ja BSAG:n kanssa kehittämään nykyistä älykkäämpiä menetelmiä laivaliikenteen viestintään. Tavoitteena on viestintäjärjestelmä, joka yhdistelee automaattisesti tietoa esimerkiksi säästä sekä muiden alusten reiteistä ja rahdeista. Järjestelmä mahdollistaisi myös aluksen päällystön kommunikoinnin viranomaisten ja muiden alusten kanssa aiempaa joustavammin.

Meriliikenteen hallinta ja ennakointi on erinomainen esimerkki älykkäistä menetelmistä: kaikki tarvittava tieto on jo olemassa ja se voidaan tietoverkkojen avulla siirtää helposti oikeaan paikkaan oikeaan aikaan – oleellista on tämän tiedon yhdisteleminen ja käsitteleminen järkevästi. Uusi järjestelmä lisäisi oleellisesti laivaliikenteen turvallisuutta ja ennustettavuutta.

Vesi on elintärkeää taloudellemme, yhteiskunnallemme ja maapallolle. Emme voi pitää sitä itsestäänselvyytenä, vaan meidän tulee käsitellä sitä kallisarvoisena resurssina. Meidän tehtävä on huolehtia, että hyödynnämme vettä ja vesialueitamme tulevaisuudessa älykkäämmin.
Think