Suoraan sivulle

Älykäs sähköverkko

Sähköyhtiöt voivat nyt tehdä älykkäämpiä päätöksiä verkon osalta. Sinä voit tehdä älykkäämpiä päätöksiä oman kotisi osalta.

 

Keskustelua älykkäämmästä maailmasta. Energia ja sähköverkot.

Sähköverkkomme olivat suurimman osan viime vuosisadasta varsinainen insinööritaidon ihme ja maailmanlaajuinen edistyksen merkki. Halpa ja riittoisa energia, jota ne jakoivat, muutti maailman menoa ja täytti kodit, kadut, yritykset, kylät ja kaupungit energialla.

Nykypäivän sähköverkot on rakennettu aikana, jolloin energia oli halpaa, verkkojen ympäristövaikutuksia ei huomioitu, eikä kuluttajien mielipiteitä kuunneltu. Noina aikoina sähkövoimajärjestelmä saattoi olla keskitetty ja tarkasti hallittu sekä saada virtansa suhteellisen pieneltä määrältä suuria voimaloita. Se oli suunniteltu jakamaan energiaa vain yhteen suuntaan — ei hallitsemaan dynaamista maailmanlaajuista energiahuollon ja -tarpeen verkostoa.

Tämän järjestelmän sisäisen tehottomuuden vuoksi maailman sähköverkot tuhlaavat runsaasti energiaa. Koska saatavissa on vain vähän tai ei lainkaan tietoja kuormituksen tasausta ja tehovirtausten valvontaa varten, verkoista katoaa vuosittain sähköä määrä, joka riittäisi Intian, Saksan ja Kanadan koko vuosittaisen sähköntarpeen tyydyttämiseen. Jos pelkästään Yhdysvaltain sähköverkko olisi vain viisi prosenttia tehokkaampi, tämä vastaisi sitä, että 53 miljoonan auton polttoaine- ja kasvihuonepäästöt saataisiin poistettua pysyvästi. Miljardeja dollareita tuhlataan joka päivä sellaiseen energiantuotantoon, joka ei koskaan päädy valaisemaan yhtäkään hehkulamppua.

Energian tuotannosta ja siirrosta voidaan tehdä älykkäästi toimivaa. Niitä voidaan hallita monimutkaisena maailmanlaajuisena järjestelmänä.

Kotien sähkömittarit, voimaloiden turbiinit ja jopa itse sähköverkko voidaan jo nyt nähdä sulautettuna järjestelmänä. Itse asiassa älykäs energiajärjestelmä muistuttaakin paljon enemmän Internetiä kuin perinteistä sähköverkkoa. Se voidaan yhdistää tuhansiin energialähteisiin, myös ympäristöystävällisiin voimanlähteisiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Kaikki tämä synnyttää vuorostaan uutta tietoa, jonka kehittyneet analysointitoiminnot voivat muuntaa käsiteltävään muotoon, jotta voimme tehdä entistä parempia päätöksiä reaaliaikaisesti. Päätöksiä yrityksinä ja yksityishenkilöinä kulutustapojemme muuttamisesta. Päätöksiä voimayhtiöinä kuormituksen hallinnan parantamisesta. Päätöksiä hallitus- ja yhteisötasolla ympäristön suojelemisesta ja säilyttämisestä. Koko järjestelmästä voi tulla entistä tehokkaampi, luotettavampi ja joustavampi – älykkäämpi.

Yhdysvalloissa Smart Grid -projektit auttavat jo kuluttajia säästämään 10 prosenttia laskuistaan ja vähentämään huippukuormituksen käyttötarvetta 15 prosenttia. Kuvittele, millaiset säästöt ovat saavutettavissa, kun tämä skaalataan koskemaan myös yrityksiä, valtion virastoja ja yliopistoja.

IBM:n tutkijat ja alan asiantuntijat työskentelevät tämänkaltaisten älykkäiden energiaratkaisujen parissa eri puolilla maailmaa. Teemme maailmanlaajuisesti yhteistyötä sähköyhtiöiden ja muiden yleishyödyllisten yhtiöiden kanssa, jotta voisimme nopeuttaa älykkäiden verkkojen käyttöönottoa, parantaa verkkojen luotettavuutta ja toimittaa parempia kulutus- ja käyttötietoja asiakkaille. Osallistumme seitsemään maailman kymmenestä laajimmasta automatisoitujen mittarien hallintaprojektista. Tutkimme jopa sitä, miten miljoonat tulevaisuuden sähköajoneuvot voitaisiin muuttaa eräänlaiseksi hajautetuksi tallennusjärjestelmäksi, jotta ylimääräinen energia voitaisiin säilöä ja palauttaa järjestelmään.

Sähköverkkomme voivat jälleen kerran olla edistyksen merkki, jos vain teemme koko järjestelmästä älykkään. Ja se on mahdollista jo nyt.

Rakennetaan yhdessä älykäs maailma !
Think