Suoraan sivulle

Älykäs sähköverkko

Sähköyhtiöt voivat nyt tehdä älykkäämpiä päätöksiä verkon osalta. Sinä voit tehdä älykkäämpiä päätöksiä oman kotisi osalta.

Vuosikymmenien ajan keskivertoihminen ei juuri ajatellut sähköä.
Sitä oli aina saatavilla.

Tilanne ei ole enää sama. Kuluttajista on tullut valistuneita asiakkaita, jotka ovat aidosti kiinnostuneita siitä miten sähköä tuotetaan ja käytetään.

Älykkäämpien sähköverkkojen ansiosta sähkönjakelu on tehokkaampaa. Lisäksi verkot välittävät tietoa, jonka avulla kuluttajat voivat ennakoida omaa käyttäytymistään ja vähentää sähkönkulutusta ja kustannuksia.


 

Malta älykkäämmän energiajärjestelmän edelläkävijänä.

Sähkö ja vesi ovat monimutkaisesti sidoksissa toisiinsa Välimerellä sijaitsevalla Maltan saarella. Maan sähkö tuotetaan kokonaan fossiilisella tuontipolttoaineella, ja samalla yli puolet maan vesihuollosta on sähköllä toimivien suolanpoistolaitosten varassa. Itse asiassa noin 75 prosenttia näiden laitosten tuottaman veden hinnasta liittyy suoraan energiantuotantoon. Samaan aikaan merenpinnan nousu uhkaa Maltan maanalaisia makeanveden lähteitä. Haasteena on varmistaa kestävät resurssit tulevaisuuden varalle.

Maltan kansallinen sähköyhtiö ja kansallinen vesiyhtiö, Enemalta Corporation ja Water Services Corporation, tekevät yhteistyötä IBM:n älykkään energiajärjestelmän rakentamiseksi.

Tavoitteena on koko valtion kattava älykäs energiaverkko ja täysin integroitu sähkö- ja vesijärjestelmä.

Järjestelmä mahdollistaa vesivuotojen ja sähköhäviöiden havaitsemisen ja yhtiöt voivat suunnitella verkon investoinnit älykkäämmin ja tehostaa toimintaansa. 250 000 vuorovaikutteisen mittarin ansiosta sähkönkulutusta voidaan seurata reaaliajassa, muuttuva yksikköhintajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön ja vähemmän energiaa ja vettä kuluttavat asiakkaat voidaan palkita. Tuhansia älykkäitä antureita asennetaan siirtojohtoihin, muuntajiin ja muihin nykyisen infrastruktuurin osiin, jotta sähkönjakelua voidaan hallita tehokkaammin ja ongelmat voidaan ennakoida.

Kaikki tiedot on mahdollista kerätä ja analysoida kustannusten, kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kun Maltan hallitus ratkaisee vesi- ja sähköjärjestelmää koskevat ongelmat järjestelmällisesti, se auttaa kansalaisia tekemään älykkäämpiä päätöksiä sähkön kulutuksen osalta. Lisäksi Maltalla voidaan aloittaa hiiliperäisen polttoöljyn korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä.


 

Katso video

Me tarvitsemme älykkäämmän sähköverkon

Yli puolet tuottamastamme energiasta ei riitä edes hehkulampun sytyttämiseen.


 

Kuuntele älykkäämpää sähköverkkoa koskeva podcast-lähetys

Jos tehonvirtausta ei seurata lainkaan tai jos sitä seurataan vain vähän, sähköä häviää vuosittain Intian, Kiinan ja Kanadan vuoden sähköntarvetta vastaava määrä.

 

Mitä on tehtävissä

Älykkäät mittarit
Yhdysvalloissa, Washingtonin osavaltiossa toteutetussa Grid Wise Olympic Peninsula (US) - hankkeessa kuluttajien kodeissa olevat älykkäät laitteet (esim. termostaatit) liitettiin sähköverkkojärjestelmään, jonka ansiosta sähkönkulutusta voitiin seurata automaattisesti hinnoittelusignaalien ja asiakkaiden valintojen perusteella. Sähkölaskujen hinta aleni keskimäärin 10 prosenttia.

Tietojen tarjoaminen asiakkaille
Innovatiivinen saksalainen energiayhtiö Energie Baden-Wurttemberg (US) antaa asiakkaille hinnoittelutietoja, joiden perusteella he voivat muuttaa energiankulutustapojaan. Asiakkaat kuluttavat vähemmän energiaa kalliimpien huipputuntien aikana, joten kuormitus tasaantuu.

Sähkökatkojen voittaminen
DONG Energy (US) pystyy älykkäiden sähköverkkojen ansiosta havaitsemaan sähkökatkot välittömästi, määrittämään niiden tarkan sijainnin ja korjaamaan vian nopeasti.