Suoraan sivulle

Elinympäristömme muuttuu, maailma verkottuu ja teknologiaa on kaikkialla. Maailma muuttuu älykkäämmäksi.

Tätä ihmiset haluavat. Me voimme toteuttaa sen.

 

Keskustelua älykkäämmästä maailmasta. Tulevaisuutemme vaatii älykkäämpiä ratkaisuja.

Poliittiset johtajamme eivät ole ainoita, joille on annettu edellytykset muuttaa asioita. Myös yritysjohtajilla, tieteentekijöillä ja riippumattomien yhteisöjen johtajilla on nykyään ainutlaatuiset mahdollisuudet vaikuttaa maailman toimintaan.

Monet 2000-luvun ilmiöt ja tapahtumat ovat saaneet ihmiset ajattelemaan uudella tavalla. Viimeistään maailmanlaajuinen finanssikriisi on herättänyt meidät. Olemme huomanneet, että kaikki maailman asiat ja tapahtumat, niin katastrofit kuin myönteisetkin uutiset vaikuttavat meihin ja yhdistävät meitä. Ilmastonmuutos, energian riittävyys, lääkkeiden ja ruuan saatavuus, uudet turvallisuusuhat identiteettivarkauksista terrorismiin ovat globaalin, verkottuneet yhteiskunnan suurimpia haasteita. Maailma pienenee ja litistyy. Verkottuminen ja yhteydet ihmisten, kansojen ja maiden välillä eivät pelkästään riitä. Onneksi jotain on tapahtumassa. Maailmasta on tulossa älykkäämpi. Älykkyys on sulautunut järjestelmiin, prosesseihin ja infrastruktuuriin, jotka mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, valmistamisen, ostamisen ja myymisen. Ne mahdollistavat kaiken aineellisen ja aineettoman siirtämisen paikasta toiseen, oli kyse sitten rahasta tai öljystä, vedestä tai elektroneista. Ne mahdollistavat ennen kaikkea maailman, jossa miljardien ihmisten elämä ja työskentely helpottuu. Miten tämä on mahdollista?

Ensinnäkin, teknologian määrä lisääntyy. Jokaista ihmistä kohti on olemassa jo miltei miljardi transistoria. Sensoreita ja mittauslaitteita liitetään kaikkialle: autoihin, kodinkoneisiin, kameroihin, tieverkostoon, vesi- ja viemäriverkostoon – jopa lääkkeisiin ja karjaan.

Toiseksi, maailmamme verkottuu häkellyttävää vauhtia. Pelkästään kahdella miljardilla ihmisellä on pääsy Internetiin, mutta myös lukemattomat jonkinlaista älykkyyttä sisältävät järjestelmät kommunikoivat jo keskenään. Tästä syntyy triljoonia transaktioita ja älykästä kommunikaatiota. Datan yhteismäärä näiden transaktioiden jäljiltä lähentelee jopa miljardeja teratavuja.

Kolmanneksi, kaikki nämä edellä mainitut sulautuneet ja verkottuneet ihmisten, laitteiden ja prosessien muodostamat järjestelmät muuttuvat älykkäämmiksi. Ne ovat kytkeytyneet taustajärjestelmiin, joilla hallitaan talouden, liiketoiminnan, ympäristön, teollisuuden ja arkielämän mekanismeja, tilastoja, todennäköisyyslaskentaa ja muuta analytiikkaa. Tämän avulla ihmiset kykenevät tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä reaaliajassa.

Perinteisten henkilökohtaisten tietokoneiden, palvelimien ja suurkoneiden tietojenkäsittelyn teho on jo nyt mahdollista liittää laitteisiin, prosesseihin tai palveluihin. Tällöin luodaan uusi toimintaympäristö, joka on verkottunut ja älykäs.

Kun käytettävissämme on näin paljon teknologiaa ja mahdollisuuksia verkottua, voimme parantaa ja muuttaa maailmaa merkittävällä tavalla. Oletko miettinyt: Kuinka tukkoisilla teillä ajamme? Yksin Ranskassa ruuhkautuneet tiet aiheuttavat kuusi miljardia euroa kuluja menetettyinä työtunteina. Pääkaupunkiseudullakin jonotetaan kymmeniä tuhansia tunteja päivässä. Kuinka paljon tuotamme hukkasähköä? Eri julkaisujen mukaan jopa 40–70 prosenttia energiatehosta katoaa sähköverkoista, jotka eivät ole älykkäitä. Maantieteelliset etäisyydet vielä pahentavat tilannetta. Kuinka likaista vetemme on? Viidesosa koko maapallon väestöstä on edelleen ilman juomakelpoista vettä. Suomessa tämä näkyy meri- ja järviveden alati pahenevana leväongelmana. Nämä haasteet ovat ratkaistavissa.

Tukholman liikenneruuhkat pienenivät 20 prosenttia ja päästöt vähenivät 12 prosenttia uuden tietullijärjestelmän ansiosta. Älykkäät elintarviketeollisuuden logistiikkaketjut pystyvät seuraamaan RFID-teknologian avulla liha- ja siipikarjatuotteiden tai vaikkapa kananmunien reittiä maatiloilta lähtien koko toimitusketjun läpi kaupan hyllylle saakka. Älykkäät terveydenhuoltopalvelut voivat pienentää hoitokustannuksia merkittävästi. Suomessa esimerkiksi etädiagnoosien tekeminen haja-asutusalueilla on mahdollista kuvantamislaitteilla, jotka on kytketty sairaanhoitopiirin tietoverkkoon. Tällöin lääkäri voi antaa magneetti- tai röntgenkuvista lausunnon satojenkin kilometrien päästä. Valuuttaliikennettä, sähkönjakelua, toimitusketjuja, vesihuoltoa ja piraattilääkkeiden jakelun rajoittamista voidaan edistää älykkäillä järjestelmillä.

Maailma janoaa positiivista muutosta. Tarvittavat resurssit ovat jo olemassa. IBM on osaltaan avannut keskustelun siitä, miten voimme rakentaa maailmasta älykkäämmän. Jatketaan tätä keskustelua yhdessä.
Think