Suoraan sivulle

Smarter Analytics -ratkaisut

Älykkäällä planeetalla parhaat analyytikot voittavat

Hyödynnä Smarter Analytics -ratkaisua omalla toimialalla


Jokaisella toimialalla on omat erityishaasteensa. Valmistusyritysten on optimoitava toimitusketju. Vähittäiskauppojen on kehitettävä asiakasuskollisuutta. Tietoliikennepalvelujen toimittajien on minimoitava asiakasvaihtuvuus. Lisää haasteita tuovat vakiintuneiden markkinoiden muuttuminen, uusien markkinoiden syntyminen, taloustilanteen vaihtelu ja lakisääteisten vaatimusten muutokset. Smarter Analytics -ratkaisu tuo yrityksen avuksi IBM:n asiantuntijoita. Kullakin asiantuntijalla on vankka kokemus asiakasyrityksen toimialalta. Hän on tarkkaan selvillä nykyajan keskinäisesti kytkeytyneiden kansainvälisten markkinoiden suuntauksista ja on jo osoittanut, että analytiikan käytöstä on käytännön hyötyä.

Pankkitoiminta Paranna asiakaspalvelua ja sisäisiä vasteaikoja sekä neuvontapalveluja reaaliaikaisten liiketoimintanäkemysten avulla.

Chart: Innovation requires companies to better understand customer needs. Source: 2010 IBM CEO Study.

Kemikaali- ja öljyteollisuus Paranna yrityksen ja sääntelyviranomaisten välistä vuorovaikutusta ja hallitse työvoiman liikkeitä sekä ylläpidä kansainvälisiä suhteita.

Chart: Innovation requires companies to better understand customer needs. Source: 2010 IBM CEO Study.

Viestintä Opi ymmärtämään entistä paremmin, miten asiakkaat suhtautuvat uuteen tuotteeseen, palveluun tai kokonaisuuteen.

Kuluttajatuotteet Hallitse liiketoimintaa entistä paremmin luotettavien tietojen ja liiketoiminnan analytiikkatyökalujen avulla, vaikka toimialan monimutkaistuminen jatkuu.

Chart: Innovation requires companies to better understand customer needs. Source: 2010 IBM CEO Study.

Elektroniikka-ala Tehosta tuotetietojen elinkaaren hallintaa käyttämällä yritystietojen koostettua näkymää.

 

Energia-ala ja yleishyödylliset laitokset Hyödynnä asiakas-, verkosto- ja toimintatietoja strategisena resurssina liiketoiminnan analytiikkatyökalujen avulla.

Chart: Innovation requires companies to better understand customer needs. Source: 2010 IBM CEO Study.

Julkishallinto Vastaa muutosvoimiin ja hallitse palvelujen ja tulosten odotuksia hyödyntämällä näkemyksiä entistä tehokkaammin.

Chart: Innovation requires companies to better understand customer needs. Source: 2010 IBM CEO Study.

Terveydenhuolto Tehosta potilaiden hoitoa ja koko toimintaa käyttämällä tietoja ja liiketoiminnan analytiikkaa.

Chart: Innovation requires companies to better understand customer needs. Source: 2010 IBM CEO Study.

Vakuutusala Tehosta kilpailykykyä, houkuttele uusia asiakkaita ja lisää asiakasuskollisuutta käyttämällä tietoja ja asiakasanalytiikkaa.

Chart: Innovation requires companies to better understand customer needs. Source: 2010 IBM CEO Study.

Vähittäiskauppa Muuta tuotteiden esillepanotapaa ja markkinoi ja sitouta asiakkaita käyttämällä liiketoimintaoivalluksia.