Suoraan sivulle

Smarter Analytics -ratkaisut

Älykkäällä planeetalla parhaat analyytikot voittavat

Esitetyt tapaustutkimukset

Ilmastosta pääomaa suuren tietovarannon avulla Tuulienergiayritys vähentää useiden petatavujen kokoisen tietomäärän analysointiaikaa ja parantaa tuuliturbiinien sijoituksen tarkkuutta hyödyntämällä suurten tietovarantojen käsittelyyn tarkoitettua IBM:n ratkaisua.

Reaaliaikainen suuri tietovaranto käytännön työssä Irlannin merentutkimuslaitos kehitti tietojärjestelmän, joka antaa entistä paremman käsityksen Galwayn lahden ympäristöstä.

Verkkomaineen valvonta ja parantaminen Lisätäkseen myönteistä palautetta ja asiakastyytyväisyyttä BBVA otti käyttöön verkkotyökalun, joka havaitsee yrityksen maineeseen mahdollisesti kohdistuvat riskit.

Riskien kustannusten vähentäminen Kalifornian yliopisto käytti Smarter Analytics -ratkaisua kehittääkseen merkittävästi yritysriskien tietojärjestelmäänsä ja tehdäkseen päätöksenteosta entistä älykkäämpää.

Entistä älykkäämpää analytiikkaa viipale kerrallaan Papa Gino's -pizzaketju tehosti 275 ravintolansa budjettien, työvoimakustannusten, toimitusaikojen, kuponkien käytön ja puhelimeenvastausnopeuksien seurantaa.

Taloustietojen hallinnan tehostaminen Stuttgartin pörssi sai uusia oivalluksia ja lisäsi talousraportoinnin ja talousanalysoinnin joustavuutta ja tarkkuutta käyttämällä analytiikkaa.

Menestyksekkäiden tarjousten tunnistaminen ja kampanjoiden parantaminen Chickasaw-intiaanien kaupallinen toimisto sai uuden käsityksen hotelliliiketoiminnan ja pelimainonnan kannattavuudesta.

Uusien mahdollisuuksien haku uusille tekniikoille Pohjois-Carolinan osavaltion yliopisto nopeutti uusien kaupallistamismahdollisuuksien tunnistamista prototyyppitietojen hakuratkaisun avulla.

Kävijämäärien ja tuottojen lisääminen Cincinnatin eläintarha hankki lisätietoja toiminnastaan, lisäsi tuottoja ja paransi asiakaspalvelua ja asiakasuskollisuutta analytiikan avulla.

Potilastulosten parantaminen reaaliaikaisella analytiikalla North Yorkin keskussairaala paransi toiminnan tehokkuutta ja auttoi päättäjiä parantamaan potilaiden hoitoa ja liiketoiminnan tuloksia.

Ennakoiva analytiikka väärinkäytöksiä torjumassa Infinity Insurance -vakuutusyhtiö paransi ennakoivan analytiikan avulla väärinkäytösten havaitsemista, takautumisoikeuteen perustuvaa korvausten takaisinsaantia ja korvausvaatimusten ohjaamista oikeille käsittelijöille.

Oppilaiden pitäminen koulussa ja oikealla polulla Mobilen piirikunnan koulut ottivat käyttöön kattavan, reaaliaikaisen koulusuoritusten seurantajärjestelmän, joka parantaa tuloksia ja vähentää koulupudokkaiden määrää.

Taistelu petoksia vastaan ja korvausvaatimusten käsittelyn nopeuttaminen Santam Insurance -vakuutusyhtiö otti käyttöön petoksen riskin automaattisen arvioinnin ja nopeutti oikeutettujen korvausvaatimusten käsittelyä hyödyntämällä ennakoivaa analytiikkaa.

Terveyskasvatusohjelmien tehokkuuden parantaminen BJC Healthcare -organisaation tämä yksikkö paransi tietojen saantia opiskelijoiden kehityksestä helpottamalla tuhansien arviointilomakkeiden koontia, lajittelua ja analysointia.

Asiakkaiden ja tietojen ennätyksellisen kasvun hallinta Alamedan piirikunta otti käyttöön integroidun raportointijärjestelmän, joka antaa käsityksen kaikkien tasojen työsuorituksista keskusvirastotasolta aina yksittäiseen työntekijään asti.