Suoraan sivulle

Toiminnan tehostaminen

IBM Smarter Analytics -ratkaisu auttaa luomaan ketterän organisaation, joka ennakoi muutokset ja reagoi niihin sekä sovittaa toimintansa vaatimuksiin ja hyödyntää ilmaantuvia uusia mahdollisuuksia.

Kaikkien toimialojen organisaatiot haastetaan tuottamaan entistä enemmän entistä vähemmillä resursseilla. Esimerkiksi toimitusketjujen kansainvälistyminen tekee niistä entistä monimutkaisempia ja vaikeammin hallittavia. Maailmanlaajuisia toimitusketjuja koskevassa IBM:n tutkimuksessa (US) 70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista toimitusketjujen ylimmistä johtajista piti näkyvyyttä johtamisen suurimpana haasteena. Samanaikaisesti asiakkaiden vaatimukset ja odotukset kasvavat ja esimerkiksi öljyn, nikkelin ja kuparin kaltaisten raaka-aineiden hintojen vaihtelu voimistuu. Kaikki organisaatiot tutkivat, miten henkilöstön, prosessien ja pääoman tuottavuutta voitaisiin tehostaa.

 


Varmista toiminnan laadukkuus


Hanki kattava käsitys toiminnasta
Vähennä huoltosopimuskustannuksia ja häiriöaikaaLaajenna toimintapäätösten tietoperustaa

Optimoi varaston ja toimitusketjun hallintaMaksimoi pääoman tuotto