Suoraan sivulle

Tunnista uudet mahdollisuudet käyttämällä uusia analytiikkatyökaluja

Elämme suurten tietovarantojen aikakautta, jolloin organisaatioiden on osattava hyödyntää täysin kaikkia tietojen ja sisällön lähteitä. Johtajien on tehtävä päätöksiä paitsi liiketoimintatietojen ja asiakastietojen myös asiakkaiden palautteen ja sopimuksiin sisältyvien tietojen sekä muunlaisten ei-rakenteisten tietojen tai sisällön perusteella. Miten kaikkia näitä tietoja voidaan hallita ja miten johtajille voidaan antaa visuaalisesti vakuuttavia tietoja, joita he tarvitsevat pystyäkseen tekemään oikea-aikaisia ja valistuneita päätöksiä?

Smarter Analytics -ratkaisu auttaa laajentamaan yrityksen tiedot suureksi tietovarannoksi hyödyntämällä suurten tietovarantojen käsittelyyn tarkoitettua yritystietoympäristöä, joka on kattavan tietohallintoperustan osa. Smarter Analytics sisältää myös liiketoiminnan analytiikan ohjelmiston ja työkalut, kuten ennakoivan analytiikan, sosiaalisen median analytiikan, tekstianalytiikan ja Business Intelligence -tietojen sovellukset sekä muut analytiikkasovellukset.

 


 

Nopeuta laaja-alaista analytiikkaa suurten tietovarantojen käsittely-ympäristön avulla


90 prosenttia maailman
nykyisistä tiedoista on
luotu kahden viime
vuoden aikana

Organisaation infrastruktuurin on tuettava, suojattava ja tehostettava suurten tietovarantojen käsittelyä muuttumatta liian monimutkaiseksi. Monien organisaatioiden tiedot ovat kuitenkin pirstoutuneissa järjestelmissä hajallaan. Nykyiset järjestelmät kamppailevat hallitakseen uusia monimutkaisia tietolähteitä, kuten suoratoistettavia videoita ja muita tietoja, joiden luotettavuuskin tuottaa epäilyksiä.

Näiden tietojen hyödyntäminen ja liiketoimintastrategiaan suoraan liittyvä suurten tietovarantojen käsittelystrategia voivat auttaa optimoimaan tulokset, joilla on merkitystä organisaatiolle. Tietojen luotettavuutta voidaan lisätä tietojen käsittelyn kokonaisvaltaisella integroinnilla ja selkeillä tietohallintoprosesseilla.

Sekä sisäisten että ulkoisten tietojen laajuutta, nopeutta ja monimuotoisuutta hallitsemalla yritys voi saada uusia, syvällisiä oivalluksia, jotka auttavat kilpailuedun saavuttamisessa.

 


 

Voit tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja vastata niihin käyttämällä ennakoivaa analytiikkaa


Investoinnit liiketoiminnan analytiikkaratkaisuihin, jotka hyödyntävät ennakoivaa analytiikkaa, antavat noin 250 prosentin tuoton.

Päättäjien on havaittava ja analysoitava suuntauksia, malleja ja poikkeamia. Heidän on suunniteltava, budjetoitava ja ennustettava resurssien käyttöä. Heidän on vertailtava entä jos -skenaarioita. Heidän on ennustettava uhkia ja mahdollisuuksia. Heidän on tunnistettava, mitattava ja hallittava riskejä. IT-järjestelmien ja ohjelmistojen on tuettava näitä pyrkimyksiä.

IBM SPSS -ohjelmistojen ennakoivan analytiikan toimintojen avulla voidaan luoda ennakoivia malleja hyödyntämällä yrityksen kaikkia tietoja riippumatta siitä, ovatko ne rakenteisia. Kun yrityksessä tunnistetaan tietoihin kätkeytyneet suuntaukset ja mallit, jotka ovat vasta kehittymässä, päätöksenteko tehostuu.

Sosiaalisen median sovellukset, kuten IBM Cognos Consumer Insight, sisältävät toimintoja, joilla voidaan analysoida asiakkaiden asenteita sekä tuote- ja brändimielikuvia ja organisaatioon tai markkinoihin liittyviä uusia teemoja.

Perinteiset Business Intelligence -toiminnot ovat entistä laaja-alaisempia. Ne soveltuvat muuhunkin kuin raportointiin ja mittaristojen ja tuloskorttien analysointiin ja luontiin. Business Intelligence -toimijoiden on myös suunniteltava ja toteutettava skenaariomallinnuksia, reaaliaikaista valvontaa ja ennakoivaa analytiikkaa. Johtajat haluavat tehdä omia analyyseja ja visualisoida tiedot reaaliaikaisesti. He haluavat yhdistää ennakoivan analytiikan ja sosiaalisen median analytiikan perinteisiin Business Intelligence -raportteihin ja -mittaristoihin saadakseen kokonaiskäsityksen liiketoiminnasta, asiakkaista, kilpailijoista ja markkinoista.

 


 

Tehosta päätöksentekoa sisällön analysoinnilla


80 prosenttia organisaatioiden tiedoista on ei-rakenteisia

Noin 80 prosenttia yrityksissä luotavista ja käytettävistä tiedoista on tietosisällössä olevia ei-rakenteisia tietoja. Ei-rakenteisten tietojen määrä kasvaa kaksi kertaa nopeammin kuin rakenteisten tietojen määrä. Miten tätä 80 prosentin osuutta päästään käyttämään, jotta voidaan vapauttaa tärkeitä liiketoimintatietoja?

IBM Content and Predictive Analytics -ohjelmiston avulla voit analysoida näitä ei-rakenteisia tietoja. Voit tehdä hakuja ja arviointeja sekä poimia merkityksiä käsittelemällä suuria määriä tietoja, joita esiintyy sähköpostiviesteissä, asiakirjoissa verkkokeskustelulokeissa ja muissa ei-rakenteisissa tiedoissa. Näiden tietojen avulla päättäjät voivat tehdä entistä nopeampia ja valistuneempia päätöksiä.

Terveydenhuoltoyritys Seton Healthcare Family käyttää IBM Content and Predictive Analytics -ratkaisua terveydenhuollossa syvälliseen sisältöanalyysiin ja näyttöön perustuvaan syiden määritykseen parantaakseen päätöksentekoa. Tällöin sairaala voi aikaistaa toimia alentaakseen kustannuksia ja kuolleisuutta ja parantaa potilaiden elämänlaatua sekä tunnistaa potilaat, jotka todennäköisesti kirjataan sisään uudelleen.

 


 

IBM saavutti hiljattain johtajan ja arvostetuimman toimittajan aseman visionsa täydellisyyden perusteella Business Intelligence -ympäristöjen Magic Quadrant -tutkimuksessa, jonka Gartner toteutti vuonna 2012. IBM käsittelee organisaation Business Intelligence -tietoja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Itse asiassa IBM Global Business Services sai Gartnerin äskettäin julkaistussa MarketScope-raportissa erittäin myönteiset arviot Business Intelligence- ja tietohallintopalveluistaan.

 


 

IBM:llä on yksityisen sektorin yrityksistä maailman suurin matematiikkaosasto, joka on erikoistunut ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita vuodesta 1960

10 000  	teknistä  	asiantuntijaa

IBM:llä on yli 10 000 teknistä asiantuntijaa eri puolilla maailmaa

600  	analytiikkapatenttia

IBM hankkii lähes 600 analytiikkapatenttia vuosittain. IBM on ollut 19 vuoden ajan johtava yritys patenttien määrällä mitattuna

Gartner

IBM sijoittui johtajien neljännekseen Gartnerin Magic Quadrant -tutkimuksessa, joka koski tietojen laadunhallintaan ja integrointiin tarkoitettuja työkaluja

Hadoop-yritysratkaisut

Forrester arvioi Hadoop-yritysratkaisujen toimittajat.

Sisällön analysointi vauhdittaa Watsonia

IBM:n sisällön analysointiohjelmisto vei Watsonin Jeopardy!-tietovisailun voittoon.

Analytiikan kypsyyden voima

Lue lisätietoja siitä, miten voit tehostaa liiketoimintaa nostamalla analytiikka-astetta.

Tietohallinto

Katso, miten tietohallintostrategia voi parantaa liiketoiminnan tuloksia.