Suoraan sivulle

Kasvata yritystä, huolehdi asiakkaista ja asiakastyytyväisyydestä

IBM Smarter Analytics -ratkaisu antaa yleiskäsityksen kaikista asiakkaista, jotta voit kasvattaa asiakaskantaa, säilyttää kannattavimmat asiakkaat sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta.

Asiakkaiden luottamus heikkenee monilla kuluttajakeskeisillä toimialoilla. Asiakkaat haluavat hallita entistä tarkemmin henkilökohtaisia tietojaan, mutta he odottavat myös, että tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja entistä yksilöllisempiä. Lisäksi asiakkaat eivät epäröi esittää mielipiteitään organisaatioista ja brändeistä sosiaalisen median monien kanavien kautta. IBM:n vuonna 2011 toteuttaman kansainvälisten markkinointijohtajien tutkimuksen (US) mukaan markkinointijohtajien tärkein tehtävä on asiakasuskollisuuden lisääminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi organisaatiot tarvitsevat syvällistä asiakasanalyysia, joka parantaa asiakastuntemusta.

 


Lisää asiakasuskollisuutta jokaisessa kohtaamisessa


Ymmärrä yrityksen asiakkaita
Lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta

Paranna tarjousten merkityksellisyyttäParanna asiakaspysyvyyttäParanna asiakaskannattavuutta