Suoraan sivulle

Tehosta tuloksia omalla toimialalla

Yritykset, joihin analytiikka vaikuttaa eniten, soveltavat sitä koko liiketoimintaansa. Ne hyödyntävät tietoihin perustuvia oivalluksia arjen prosesseissa, kuten riskienhallintaskenaarioissa ja uusien digitaalisten kanavien kautta saapuvien tilausten käsittelyyn tarkoitetuissa algoritmeissa, ja ne voimaannuttavat henkilöstön toimimaan varmasti ja päättäväisesti vaikutustilanteissa. Analytiikan kokonaisvaltainen käyttö auttaa yrityksiä

Smarter Analytics, IBM:n kokonaisvaltainen analytiikkaratkaisu sisältää kattavan valikoiman tekniikoita ja palveluita, jotka auttavat kaikkien toimialojen organisaatioita pääsemään toivottuihin tuloksiin. Lue tai kuuntele lisää siitä, miten rahoitusalan, terveydenhuollon ja vähittäiskaupan yritykset tehostavat liiketoimintaansa tällä hetkellä.

 


 

Smarter Analytics -ratkaisu pankki- ja vakuutusalan palveluksessa


Pankit ja vakuutusyhtiöt miltei hukkuvat valtaviin määriin tietoja, joita on tallennettu taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmiin yritysten keskushallintoon ja paikalliskonttoreihin. Smarter Analytics -ratkaisu voi auttaa näitä laitoksia saamaan kattavan näkemyksen reklamaatioista ja lainahakemuksista, asiakaspalvelusta, henkilöstöstä ja toiminnan yleisestä tehokkuudesta. Ratkaisun avulla voidaan hallita riskejä ja väärinkäyttöä sekä lainsäädännön ja säädösten mukaisuutta koko organisaatiossa. Samalla myös asiakastuntemus paranee, jolloin asiakasuskollisuutta voidaan lisätä tarjoamalla asiakkaille oikeanlaisia tuotteita ja palveluita.

MoneyGram International on maailman johtava maksupalveluyritys, joka auttaa yrityksen johtajia selvittämään yrityksen asiakasrakenteen hyödyntämällä algoritmeihin perustuvaa ohjelmistoympäristöä. Näiden tietojen ansiosta yritys on torjunut yli 37,7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta vilpillisiä tapahtumia ja vähentänyt vilpillisistä tapahtumista tehtyjä valituksia 72 prosenttia sekä toteuttanut lakisääteiset vaatimukset nopeasti.Westfield Insurance vauhditti liiketoimintaansa analytiikalla. Yhteistyössä IBM:n kanssa tämä vakuutusyhtiö päivitti Business Intelligence -tekniikkansa ja otti käyttöön muutostenhallintaprosessit, joiden avulla henkilöstö oppi hyödyntämään tietoja strategisesti. Yhtiö voi nyt valita ja hallita riskejä entistä varmemmin sekä markkinoida ja myydä tuotteitaan entistä tehokkaammin.
Primerica tukee IBM Cognos Business Intelligence -käyttöympäristön avulla Primerica Online -portaalia, josta voi porautua aktiivisesti tärkeiden liiketoimintatietojen laajoihin varantoihin. Vakuutusedustajat voivat hyödyntää käytännön työssään näitä tietoja vuorovaikutteisella tavalla, joka olisi ennen portaalin laajennusta ollut liian hidas tai työläs tai suorastaan mahdoton. 


 

 

Smarter Analytics -ratkaisu terveydenhuollon palveluksessa


Terveydenhuollon organisaatiot siivilöivät analytiikan avulla massiivisia määriä potilastietoja, jolloin eri oireiden, sairauksien ja hoitojen väliset yhteydet selviävät entistä tarkemmin. Organisaatiot voivat itse asiassa ennustaa tuloksia etsimällä vastaavuuksia ja laatimalla analyyseja esimerkiksi potilastilastoista, taudinmääritysaineistosta ja kliinisistä tiedoista. Tällöin organisaatiot voivat tunnistaa ja kehittää entistä tehokkaampia hoitoja, jotka voidaan myös mukauttaa entistä tarkemmin potilaskohtaisesti. Analytiikan avulla terveydenhuollon organisaatiot voivat myös tehostaa toimintaansa ja parantaa suorituskyvyn hallintaa.

Ontarion yliopiston tekniikan laitos käyttää tietovirtoihin perustuvaa tietojenkäsittely-ympäristöä, joka on ensimmäinen laatuaan. Se kehitettiin sieppaamaan ja analysoimaan tietoja potilasmonitoreista reaaliaikaisesti ja hälyttämään sairaalan henkilöstöä potilaiden mahdollisista terveysongelmista, ennen kuin potilailla ilmenee kliinisiä infektion merkkejä tai muita oireita.Novartis AG kehittää yhteistyössä IBM:n kanssa maailmanlaajuista mastertietojen hallintajärjestelmää, joka auttaa Novartista säilyttämään liiketoiminnallisesti tai juridisesti tarpeelliset tiedot ja hankkiutumaan eroon tarpeettomista tiedoista. Novartis on vähentänyt lainsäädännön ja säädösten vastaisuuden sekä oikeudenkäyntien riskiä ja parantanut kykyään noudattaa yrityksen sisäisiä kansainvälisiä tilintarkastussääntöjä ja vastata lakisääteisiin vaatimuksiin.Seton Healthcare käyttää IBM:n ratkaisua, jotta mahdollisimman harvat sydämen vajaatoiminnasta kärsineet potilaat joutuvat kirjautumaan uudelleen sairaalan potilaiksi. Erilaisia tietoja yhdistelevän ratkaisun avulla lääkärit pystyvät parantamaan potilaiden hoitoa sairaalassaolojakson aikana ja sen jälkeen. Seton Healthcare sekä parantaa tuloksia että vähentää kustannuksia keskittymällä potilaisiin, jotka todennäköisesti kirjataan uudelleen sairaalaan. 


 

 

Smarter Analytics -ratkaisu vähittäiskaupan palveluksessa


Vähittäiskaupassa asiakkaiden moninaisuuden ymmärtäminen on tie menestykseen. Smarter Analytics -ratkaisu auttaa kauppiaita havaitsemaan asiakastietoihin kätkeytyneitä malleja ja selvittämään asiakkaiden asenteita ja ennustamaan markkinaliikkeitä sekä tarjoamaan asiakkaiden haluamia tuotteita oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Käyttämällä analytiikkaa yleisesti yrityksessä ja myyntipaikoissa kauppiaat voivat tehostaa toimintaa ja antaa entistä täsmällisempiä tietoja mainonnan toimitusketjuille ja tuottaa entistä älykkäämpiä ostokokemuksia.


ConAgra Mills varmistaa raaka-aineliiketoiminnan kilpailukykyisyyden analytiikan avulla. Hyödyntämällä ekonometrisia malleja yritys voi optimoida kaikkien tehtaidensa tuotannon, mikä parantaa käyttökatetta. Tällä hetkellä yritys voi ennustaa systemaattisesti kysynnän ja vähentää hintariskiä, mikä tuottaa lisäarvoa ja parantaa yrityksen arvostusta asiakkaiden keskuudessa.Verkkovähittäiskauppa wehkamp.nl on kehittänyt kattavan markkinoinnin kohdennusohjelman, joka perustuu ostokäyttäytymiseen. Ohjelma tehostaa asiakaskokemuksia ja laajentaa brändin tunnettuutta sekä tuottaa merkittäviä myyntivoittoja hyödyntämällä näyttömainoksia, sähköpostiviestejä ja sivustossa julkaistavia suosituksia.Elie Tahari käyttää IBM Cognos -ohjelmistoa luodakseen saumattoman raportointiympäristön, josta saa reaaliaikaisen käsityksen myyntinopeuksista ja varastosta. Näiden tietojen avulla yritys voi optimoida myymälätason mainontapäätökset, jotka varmistavat, että suosituin muoti on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

 


 

8  	analytiikkakeskusta

IBM:llä on eri puolilla maailmaa yhteensä kahdeksan analytiikkakeskusta, joilla on ollut yli 2 500 asiakasta

9 000  	erikoistunutta  	konsulttia

IBM:llä on yli 9 000 kokenutta strategian, analyytiikan ja tekniikan asiantuntijaa ja konsulttia

IBM:n analytiikkaratkaisut ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat toimialakohtaisiin vaatimuksiin

Gartner

IBM sijoittui johtajien neljännekseen Gartnerin Magic Quadrant -tutkimuksessa, joka koski Business Intelligence -ympäristöjä

Analyyttisen yrityksen vaiheet

Nucleus Research -tutkimusyrityksen selvityksen mukaan analyyttisena yrityksenä toimiminen tuottaa huomattavia voittoja.


Käsitysten ja päätöksenteon parantaminen

Miten voit parantaa käsityksiäsi ja päätöksentekoa suurten tietovarantojen aikakaudella?

Toimialaresurssit

Lue lisätietoja siitä, mitä käytännön hyötyä saat Smarter Analytics -ratkaisuista omalla toimialallasi.

Resurssit