Til hovedindhold

Intelligent trafik

Med intelligente trafiksystemer kommer
vi fra punkt A i dag til punkt B i morgen.

 

Sådan bliver verden mere intelligent. Vejen til en intelligent verden.

Sådan bliver verden mere intelligent. Vejen til en intelligent verden.

I 2007 overskred verden en epokegørende grænse. For første gang i historien boede størstedelen af verdens befolkning i byer og urbaniseringen stiger stadig. Ved udgangen af 2010 vil der være 59 storbyområder med mere end fem millioner indbyggere i verden – en stigning på 50 % i forhold til 2001.

Mange af de nye byboere vil køre i biler, og de produkter, de forbruger, vil ankomme i lastbiler. Så hvis du synes, din hverdag er forpestet af trafikkøer nu, hvordan vil det så ikke se ud i fremtiden?

Vores transportinfrastruktur og styringsmetoder kan helt enkelt ikke håndtere trafikken på verdensplan. Overfyldte veje kommer om få år til at koste et to-cifret milliardbeløb årligt i Danmark. Alene i hovedstadsområdet regner man med, at der hver dag spildes over 120.000 arbejdstimer hos personer, der sidder fast i trafikken hvert år.

Det er ikke intelligent – men det kan det blive. Den bymæssige transports systemiske natur er nemlig også nøglen til løsningen. Vi er nødt til at holde op med kun at fokusere på dele af problemet: Det vil sige bygge en ny bro, udvide en vej, opsætte vejskilte, opfordre til samkørsel eller øge den kollektive trafik.

I stedet skal vi se på relationerne i hele systemet – og alle de andre systemer, der berøres: forsyningskæder, miljø og virksomheder – den måde, mennesker og byer lever på. Trafik handler ikke kun om biler, det drejer sig om et net af forbindelser.

"Intelligent trafik" er ikke almindelig endnu – men det er heller ikke en fjern fremtidsvision. IBM er mange steder med til at implementere intelligent trafik allerede i dag.

I Stockholm har et dynamisk afgiftssystem, baseret på strømmen af køretøjer ind i og ud af byen, reduceret trafikken med 20 %, ventetiden med 25 % og bilernes udledninger med 12 %. I Singapore modtager kontrollanter oplysninger i realtid via sensorer, så de kan udforme og forudsige trafikscenarier med 90 % nøjagtighed. Og i Kyoto simulerer byplanlæggere storstilede trafiksituationer, der involverer millioner af køretøjer, så de kan analysere påvirkningen af bymiljøet.

Alt dette er muligt, fordi byerne kan gøre hele deres transportsystem intelligent – veje, broer, vejkryds, vejskilte, signaler og afgifter – det kan alt sammen forbindes indbyrdes og på den måde fungere mere intelligent. Mere intelligente trafiksystemer kan reducere billisternes rejsetid, give byplanlæggerne mere nøjagtige oplysninger, øge virksomhedernes produktivitet og forbedre borgernes livskvalitet. Systemerne kan reducere antallet af trafikpropper, sænke brændstofforbruget og reducere CO2-udledningen.

Verden urbaniseres i ekspresfart og meget afhænger af, at mennesker og ting kan transporteres fra a til b. I det 20. århundrede betød det motorveje fra by til by og land til land. I det 21. århundrede kan "intelligente" trafiksystemer være den nye milepæl for fremskridt.

Lad os udvikle en mere intelligent verden.
Think