Til hovedindhold

Fremtidens byer

Boliger med fornuftigt energi-forbrug, trafik der flyder jævnt, borgercentreret service og sikre lokalområder – det er alt sammen muligt.

Har vi fantasi og vilje til at gøre livet i byerne bedre?

Vi vil helst bo i byen. Sådan er det i Danmark, og sådan er det i resten af verden. Urbaniseringen tager til, og selvom vi kan gøre noget for at mindske presset på byerne ved at gøre ”udkantsområder” til ”forkantsområder”, så vil det næppe dreje tendensen væk fra, at flere og flere bosætter sig i byerne.

Den udvikling skaber et pres på byernes infrastruktur. Vi oplever det, når vi sidder fast i trafikken. Vi mærker det, når skybrud fylder vores kloakker og oversvømmer vores kældre. Vi føler det, når vores ældre skal klare flere gøremål selv i eget hjem. Og vi gøres opmærksom på konsekvenserne, når vi læser om niveauet for CO2-udledning eller behovet for fremtidigt skatteprovenu.

Vi kan vælge at se på udviklingen som et problem. Men vi kan også vælge at se på udviklingen som en gigantisk mulighed for at re-tænke byen og bylivet. Hvad nu hvis byerne var et sted, hvor man kappedes om at finde på de mest innovative måder, hvorpå man kan opvarme boliger, transportere sig fra sted til sted, blive selvhjulpen som ældre eller handicappet, uddanne sig, skabe tryghed i gadebilledet og servicere borgerne og hinanden?

Hvem vil ikke gerne bosætte sig i en by, som inspirerer til nytænkning fremfor vanetænkning? Og hvem vil ikke gerne være kendt for at nytænke bylivet fremfor blot at forvalte det? Hvad enten man er politiker eller embedsmand, organisation eller borger.

Fremtiden vil byde på kappestrid mellem byerne om at tiltrække og fastholde de mest attraktive virksomheder, organisationer og borgere. Det vil være viljen og fantasien, som sætter begrænsningerne. Og økonomien selvfølgelig. Men den vil være et fælles grundvilkår for byerne, da alle skal skabe mere for mindre.

På dette site giver vi eksempler på, hvordan byer i Danmark og i resten af verden har skabt innovative løsninger til gavn for borgerne i deres by – gennem brug af løsninger fra IBM.

Vil du vide mere om Smarter Cities, kontakt:

  • Anders G.Christiansen


Smarter Planet Leader