Til hovedindhold

Intelligent brug af energi

Det er vigtigt for vores fremtid. Smarte løsninger hjælper os til at træffe mere intelligente beslutninger omkring produktion, distribution og forbrug af energi.

 

Sådan bliver verden mere intelligent. Intelligent energi for en intelligent verden.

Sådan bliver verden mere intelligent. Intelligent energi for en intelligent verden.

I det meste af det forrige århundrede var vores elforsyningsnet et symbol på fremskridt. Den billige strøm i rigelige mængder, som nettet leverede, ændrede den måde verden fungerede på – og fyldte hjem, virksomheder, gader og byer med lys og strøm.

Men i dag afspejler elforsyningsnettet en tid, hvor energi var billig, hvor miljøpåvirkning ikke var en prioritet, og hvor forbrugerne ikke var en del af regnestykket. Tidligere kunne elforsyningen være et centraliseret system, styret og distribueret fra et relativt lille antal kraftværker. Det var designet til kun at levere strøm i én retning – ikke til at styre et dynamisk, globalt netværk af udbud og -efterspørgsel på energi.

Som resultat af systemets ineffektivitet er produktion og distribution af el uøkonomisk i det meste af verden. Med begrænset – eller ingen – intelligens, der kan udjævne belastningen eller overvåge strømflowet, mister nettene hvert år elektricitet, der svarer til at forsyne Indien, Tyskland og Canada med strøm i et helt år. Hvis det amerikanske elforsyningsnet var blot 5 % mere effektivt, ville det svare til, at man permanent fjernede udledningen af drivhusgasser fra 53 millioner biler. Milliarder af dollar går tabt på at fremstille energi, der aldrig når frem til en eneste elektrisk pære.

Heldigvis kan vores energisystem gøres intelligent. Det kan styres som det komplekse globale system, det er.

Vi kan nu opsamle data overalt – fra elmåleren i hjemmet over turbinerne på kraftværkerne til selve nettet. Det intelligente forsyningsssystem har faktisk i højere grad lighed med internettet end med et traditionelt forsyningsnet. Det kan forbindes til tusindvis af energikilder – også klimavenlige kilder som vind og sol. Dermed genereres nye data, som avancerede analysemetoder kan omdanne til nyttige oplysninger, der gør det muligt at træffe bedre beslutninger – i realtid. Beslutninger hos forbrugere og virksomheder med henblik på at skabe et mere effektivt forbrug. Beslutninger hos forsyningsselskaberne med henblik på bedre at kunne styre forsyningerne og udjævne belastningen. Og beslutninger hos regeringer og samfund med henblik på at bevare miljøet. Hele systemet kan blive mere effektivt, driftssikkert og tilpasningsdygtigt – kort sagt intelligent.

Intelligente elforsynings-projekter hjælper allerede nu forbrugere til at spare på deres el-regninger og reducere spidsbelastningsbehovet. De potentielle besparelser kan blive meget omfattende, når dette også kommer til at omfatte virksomheder og institutioner.

IBM’s forskere og branchespecialister arbejder på at udvikle intelligente energiløsninger over hele verden. Vi samarbejder med forsyningsselskaber på globalt plan om at fremskynde indførelsen af intelligente forsyningsnet, gøre dem mere driftssikre og give kunderne bedre oplysninger om forbrug. Vi arbejder på syv af verdens ti største projekter vedrørende automatiseret håndtering af el-målere. Vi undersøger desuden, hvordan vi kan udnytte overskydende vindenergi ved at forvandle millioner af fremtidige el-biler til et distribueret lagersystem.

Vores elforsyningsnet kan igen blive symbol på fremskridt – hvis vi gør hele systemet intelligent.

Lad os udvikle en mere intelligent verden.
Think