Til hovedindhold

Intelligent brug af energi

Det er vigtigt for vores fremtid. Smarte løsninger hjælper os til at træffe mere intelligente beslutninger omkring produktion, distribution og forbrug af energi.

Supercomputer og Smarter Analytics hjælper med til at placere vindmøllen

Når man placerer vindmøller og vindmølleparker, er det oplagt, at det giver bedst resultat, hvis man placerer dem i områder, hvor det blæser godt. Men placering af møllerne i forhold til hinanden har også betydning for optimal produktion. Og vindforholdene varierer fra år til år, så man er nødt til at se på vindforholdene over en årrække. Alt i alt er det meget store mængder historiske data, som skal bearbejdes, hvis man skal finde den optimale placering af en vindmølle eller vindmøllepark.

Vestas Wind Systems har opbygget et vindbibliotek med data fra bl.a. 35.000 meteorologiske målestationer, som sender data ind i systemet hver 6. time. Vindbiblioteket inddeler jorden i kvadrater, hvor man kan zoome helt ned på 1 kvadratkilometer og aflæse 160 vejparametre, herunder vindforhold time for time 12 år tilbage.

Datamængden er enorm og beregningerne komplicerede. For Vestas Wind Systems har det hidtil taget uger at foretage de beregninger, som kan give en bedre og mere sikker business case for en kunde, som skal foretage en investering, der som regel ligger i milliardklassen. Men med investeringen i IBM’s supercomputer Firestorm kan de samme beregninger nu foretages på et kvarter. Denne hastighed er en vigtig konkurrenceparameter for Vestas.

Nu fortæller vinden selv, hvor vindmøllen skal placeres. IBM.

Nu fortæller vinden selv, hvor vindmøllen skal placeres. IBM.


Flyt energiforbruget til billigere perioder

GridManager og IBM hjælper virksomheder med at få fuld kontrol over energiforbruget, så de bliver mere effektive og dermed øger værdien i forretningen. Faktisk skærer kunderne i gennemsnit permanent 8-12% af energiforbruget. På trods af massive strømspare-kampagner og forsøg på at nedbringe energiforbruget oplever mange virksomheder stadigvæk et stort energispild. Synderne er for eksempel ventilationsanlæg, der bruger strøm hele weekenden, eller industrimaskiner, som trods en 8 timers arbejdsdag kører 24 timer i døgnet. I løbet af et år kan der være tale om betydelige udgifter. GridManager består af et valgfrit antal sensorer, der hver især kan sluttes til en hvilken som helst enhed, der bruger strøm. Sensorerne indsamler data minut for minut og sender dem videre til en intelligent central, der kan give kunden oplysninger om energiforbrug og forbrug i kroner og øre.

Brug den billigste strøm

Men systemet kan mere end blot overvåge strømforbruget. Det kan også hjælpe virksomheder med at flytte en del af energiforbruget til tidspunkter, hvor strømmen er billigst. Elpriserne svinger i løbet af døgnet, og et af de dyreste tidspunkter at bruge strøm på er mellem klokken 16 og 17 om eftermiddagen. Alligevel er det netop på det tidspunkt, mange virksomheder sætter deres el-trucks eller andet udstyr til opladning. Med GridManager kan man udskyde opladningen til det billigste tidspunkt. Systemet sørger for at tjekke el-priserne et døgn frem i tiden. Medarbejderne tilslutter som altid deres batteridrevne maskiner til opladning, men der tændes ikke for strømmen. Først i løbet af natten, når elekticiteten er billigst, lukkes der automatisk op for strømmen.

Planlæg produktionen

Med sine indbyggede IBM Business Intelligence-løsninger gør GridManager det muligt at tænke energiledelse med ind i virksomhedens daglige ledelse. Løsningen kan fortælle nøjagtigt, hvor meget det koster både energimæssigt og i kroner og øre at køre en bestemt produktion. Ved at kombinere en produktionsplan med de historiske data kan man på forhånd sørge for at indkalde medarbejdere og lægge produktionen på tidspunkter, hvor energien er billigst, og det bedst kan betale sig at producere. “Alle de virksomheder, vi har haft kontakt med, oplever en eller anden form for energispild. Ved at indføre styring af energiforbruget, får de et stærkt redskab, som gør dem mere effektive. Samtidig er det med til at sikre virksomhederne en grønnere profil rent miljømæssigt, og det er noget, vi alle har gavn af,” siger direktør i GridManager, Mogens Birkelund.

Intelligent energistyring tjent hjem på kun et år

En dansk svineproducent har reduceret energiforbruget og samtidig opnået store driftsmæssige fordele ved at indføre intelligent energistyring leveret af IBM og business partneren GridManager. IKT Agro i Vojens producerer årligt næsten 18.000 smågrise, hvoraf størstedelen sælges videre til lokale gårde, og det kræver en betydelig mængde energi at holde produktionsudstyret kørende – herunder bl.a. opvarmning af stalde, overvågning af foder- og vandsystemer, alarmer og de tilhørende it-systemer. Derfor ønskede svineproducenten et system, der kunne optimere energianvendelsen fra egen vindmølle og fr den offentlige energileverandør. Et vigtigt element var at sikre, at man altid anvendte den billigste energikilde, fordi de danske energipriser er reguleret på en måde, hvor de kan variere fra time til time. Det er nu lykkedes med en løsning, der gør det nemt at integrere og håndtere forskellige energikilder i den daglige drift, og som er i stand til at forudse energiprisen op til 20 timer i forvejen. Derved er det muligt at spare mellem 10-20 procent af energiomkostningerne, hvilket betyder, at investeringen er tjent hjem på mindre end et år.

 


Vi har brug for et intelligent forsyningsnet

Mere end halvdelen af energien når aldrig frem til en lyspære.


Lyt til podcasten om fremtidens forsyningsnet

Smarter Grid Podcast

Når der ikke anvendes intelligens eller kun lidt intelligens til at overvåge energistrømmene, tabes der hvert år energi i mængder, der svarer til et års forbrug i Indien, Kina og Canada.

Når der ikke anvendes intelligens eller kun lidt intelligens til at overvåge energistrømmene, tabes der hvert år energi i mængder, der svarer til et års forbrug i Indien, Kina og Canada.


Eksempler på intelligente løsninger


Fra vind til biler
Vindmøller producerer energi, når det blæser, uanset om der er brug for den i forsyningsnettet. I Danmark udvikler bl.a. DONG Energy og IBM det såkaldte EDISON-projekt, der går ud på at opsamle den overskydende vindenergi i el-bilers batterier.


Giv kunderne bedre betingelser ved at informere dem
Energie Baden-Wurttemberg (US) er en innovativ energiudbyder i Tyskland, som giver sine kunder de prisoplysninger, de har brug for for at kunne forandre deres energiforbrugsmønstre. De forbrugte mindre energi i de dyre timer med spidsbelastning, så efterspørgslen blev udjævnet.


Intelligente målere
Til staten Washingtons projekt, Grid Wise Olympic Peninsula Project (US), blev der anvendt intelligente enheder, såsom termostater, der blev installeret i forbrugernes hjem og forbundet med forsyningsnettet, og som automatisk styrede strømforbruget i henhold til prisfastsættelsessignaler og kundens præferencer. El-regningerne faldt i gennemsnit med 10%.


El-biler på vindenergi
El-biler kører på vindenergi på Bornholm, hvor el-bilprojektet EDISON har arbejdet med intelligent opladning af el-biler. Bilister kan nu få automatisk besked, når det er billigst at oplade bilen.

 

Opbygning af en mere intelligent verden, land for land.

På Middelhavsøen Malta er energi og vand uløseligt forbundet. Landet producerer udelukkende elektricitet med importerede fossile brændstoffer og er afhængigt af elektrisk drevne anlæg til afsaltning af havvand til mere end halvdelen af landets vandforsyning. Faktisk er ca. 75% af udgiften til vand fra disse installationer på Malta direkte relateret til energiproduktion. Havets stigende niveau er samtidig en trussel mod Maltas grundvand.

Landet står således over for en række komplekse og indbyrdes forbundne udfordringer, der kræver øjeblikkelig handling for at sikre landets bæredygtige ressourcer i fremtiden.

En mere intelligent verden kræver mere intelligente energisystemer. Derfor er Maltas nationale energi- og vandforsyning - Enemalta and Water Services Corporation - indgået i et partnerskab med IBM med henblik på at opbygge et intelligent ledningsnet og et fuldt integreret elektricitets- og vandsystem i hele landet. Malta bliver det første land i verden, som træffer disse foranstaltninger.

Systemet vil være i stand til at finde vandlækager og elektricitetstab i forsyningsnettet, så el- og vandværkerne bedre kan planlægge deres investeringer i netværket og begrænse spild. 250.000 interaktive målere overvåger elektricitetsforbruget i realtid, indfører variable takster og belønner de kunder, som forbruger mindre energi og vand. Tusindvis af intelligente sensorer implementeres langs med forsyningslinjer, understationer og anden eksisterende infrastruktur for at sikre en effektiv håndtering af el-forsyningen og foregribe problemer.

Alle disse data kan herefter indsamles og analyseres med henblik på at begrænse udgifterne og forbruget samt skære ned på udledningen af drivhusgas. Ved at benytte et system til forvaltning af vand og energi kan Maltas regering tilbyde borgerne bedre information, så de kan træffe intelligente beslutninger om, hvordan og hvornår de bruger energi, og landet kan begynde at erstatte anvendelsen af fossile brændstoffer med bæredygtige energikilder.

 

En øgruppe bestående af syv øer i Middelhavet, 90 km fra Sicilien. Ingen permanente floder eller søer, så landet er afhængigt af grundvandet. Hovedstaden er Valletta. Blev selvstændig fra Storbritanien i 1964. Ressourcer: kalksten, favorabel geografisk beliggenhed, veluddannede borgere. Verdens femte bedste sundhedsvæsen (WHO - World Health Organization). Andel af den voksne befolkning, der kan skrive og læse: 93%

En øgruppe bestående af syv øer i Middelhavet, 90 km fra Sicilien. Ingen permanente floder eller søer, så landet er afhængigt af grundvandet. Hovedstaden er Valletta. Blev selvstændig fra Storbritanien i 1964. Ressourcer: kalksten, favorabel geografisk beliggenhed, veluddannede borgere. Verdens femte bedste sundhedsvæsen (WHO - World Health Organization). Andel af den voksne befolkning, der kan skrive og læse: 93%