Til hovedindhold

Verden bliver mere og mere teknologisk avanceret, integreret og intelligent.

Alle ønsker det. Vi kan gøre det.


Intelligente ændringer

Listen over globale udfordringer er velkendt: Økonomi. Klimaændringer. Den geografiske fordeling af energien. Fødevaresituationen. Udviklingen viser, at vi alle er blevet mere afhængige af hinanden – økonomisk, socialt og teknisk. Når der opstår en krise i den ene ende af verden, kan det medføre problemer i den anden ende i løbet af få dage eller endda timer. Men de mange udfordringer, vi står over for, åbner også for muligheder, og det er nu, vi skal gribe dem. Mennesker over hele verden er klar til forandring. Verden er klar til forandring. I dag ser vi, at intelligente systemer gennemsyrer hele den måde, verden fungerer på. Intelligente systemer og processer styrer den måde, hvorpå:


Derfor er vi nået så langt

Tre ting har været medvirkende til dette:

Verden bliver mere og mere teknologisk avanceret. Ved udgangen af 2010 vil der pr. person være en milliard transistorer, som hver især koster ti milliontedele af en femøre. Verden bliver mere og mere integreret. Alt er forbundet via teknologi: biler, veje, husholdningsapparater, medicinalvarer – og mængden af data, der oprettes via disse indbyrdes forbindelser, vokser eksponentielt. Alt bliver intelligent. Algoritmer og effektive systemer kan analysere disse enorme mængder af data og konvertere dem til faktiske beslutninger og handlinger, der får verden til at fungere bedre – og mere intelligent.


Hvorfor skal verden være mere intelligent?

Fordi vi kan: Teknologien er tilgængelig og prismæssigt overkommelig. Fordi vi er nødt til det: Vi har set systemer bryde sammen, og det betyder, at de nuværende metoder ikke er bæredygtige. Og fordi vi vil. IBM starter en samtale i hele verden, fordi vi mener, at tiden er inde til at foretage positive forandringer.


Smarter planet i Danmark - vejen mod et mere intelligent samfund

Hvad er smarter planet? Hvorfor er det relevant - også i Danmark?


Intelligente tilslutninger

Hvis vi kan forbinde de systemer, der styrer verden, kan vi gøre verden mere intelligent: mindre trafik, sundere madvarer, renere vand og sikrere byer.