Til hovedindhold

Smarter Care

For at kunne opbygge et mere intelligent system,
skal løsningerne inden for sundhedsvæsenet være mere teknisk avancerede, integrerede og intelligente.

Transformering af sundhedssektoren: IT er afgørende

Sundhedsvæsnet i Danmark står over for massive udfordringer. Vi bliver flere ældre, får i stigende grad livsstilssygdomme, og vores udgifter til sundhed vokser. Hvordan sikrer vi i fremtiden en sundhedssektor, hvor borgerne får den bedste og mest effektive behandling? Her spiller teknologien en afgørende rolle.


Smarter Care – velkommen til en ny sundhedssektor!

I øjeblikket udvikles mange nye og banebrydende løsninger inden for sundhedsvæsenet flere steder i verden. De største gevinster findes gennem værktøjer til avanceret analyse samt gennem koordinering af og ændring i sundhedspersonalets rutiner, til gavn for patienternes behandling og livskvalitet. Læs avisen om hvordan IT understøtter den positive udvikling og løser en række udfordringer inden for sundhedsområdet.


From Evidence to Insight

En rapport om, hvordan koordinering og vidensdeling kan give et bedre og mere intelligent sundhedsvæsen.


Sundhedsvæsenet er presset, og der er et stort behov for at finde nye modeller, der kan fremme koordinering og vidensdeling mellem forskellige personalegrupper med det formål at give patienterne en bedre pleje. IBM har udarbejdet en rapport, der viser, hvordan sundhedsvæsenet kan blive mere effektivt og i højere grad sætte patienten i fokus.

Ønsker du yderligere information om Smarter Healthcare, er du velkommen til at kontakte:


Henrik Wieland

Henrik Wieland
Associate Partner, Healthcare industry leader, IBM Global Business Services

Om Henrik:
Henrik beskæftiger sig med sundheds-IT og har det overordnet ansvar for dette forretningsområde i IBM Danmark.

Peter B. Lange

Peter B. Lange
Executive IT-Architect for Healthcare, IBM Software Group

Om Peter
Peter beskæftiger sig med IBMs standardteknologier og rammearkitekturer til Sundhedssektoren i Norden.


Watson-baseret værktøj til behandling af cancerpatienter

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) og IBM samarbejder om at udvikle et kraftfuldt værktøj til behandling af cancerpatienter. Værktøjet benytter IBM's Watson-computer. Formålet med samarbejdet er at give læger og sygeplejersker en bedre adgang til cancer- og behandlingsdata. Med dette initiativ kombineres Watsons datakraft med MSKCC's kliniske viden og også med oplysninger om en række cancertilfælde samt molekylære data og gendata.

Watson

Watson bruges til uddannelse af sundhedspersonale på Cleveland Clinic

IBM's supercomputer Watson hjælper Cleveland Clinic med at udvikle medicinsk uddannelse og forskning. De studerende træner sammen med Watson i praktisk udførelse af det, de lærer, i at formulere hypoteser og via Watsons teknologi at finde relaterede informationer i de sidste nye journaler. På den måde bliver de studerende i stand til at stille den rigtige diagnose og foreslå den rigtige behandling.


Enkeltpersoner betjenes af fælles, koordinerede sundhedssystemer. Myndigheder: Rette op på den meglende bæredygtighed ved at gå i front og vise politisk viljestyrke, fjeme forhindringer, opfordre til innovation og lede landene til bæredygtig sundhedspleje. Samfund: Træffe realistiske og rationelle beslutniger om livsstilsforventninger, acceptabel opførsel, rettigheder og økonomi med hensyn til sundhedspleje. Medicinalvare-og enhedsproducenter: Samarbejde med udbydere af sundhedspleje, klinikere og enkeltpersoner om udvikle produkter, der forbedrer resultateme og sænker omkostningeme. Sundhedsplejeorganisationer: Udvide det aktuelle fokus på episodisk, akut pleje for at forbedre håndteringen af kroniske sygdomme og livslange prognoser og sygdomsforebyggelse. Læger og andet plejepersonale: Udvikle partnerskaber med enkeltpersoner, sponsorer/sundhedsprogrammer og andre interessenter, der samarbejder på at fremme og tilbyde mere avidensbaseret og mere personaliseret sundhedspleje. Sponsorer/sundhedsprogrammer: Hjælpe enkeltpersoner med at forblive sunde og udnytte sundhedssystemet bedre samt assistere plejegivende organisationse og klinikere i at tilbyde bedre sundhedspleje.

Enkeltpersoner betjenes af fælles, koordinerede sundhedssystemer.

Myndigheder

Rette op på den meglende bæredygtighed ved at gå i front og vise politisk viljestyrke, fjeme forhindringer, opfordre til innovation og lede landene til bæredygtig sundhedspleje.

Samfund

Træffe realistiske og rationelle beslutniger om livsstilsforventninger, acceptabel opførsel, rettigheder og økonomi med hensyn til sundhedspleje.

Medicinalvare-og enhedsproducenter

Samarbejde med udbydere af sundhedspleje, klinikere og enkeltpersoner om udvikle produkter, der forbedrer resultateme og sænker omkostningeme.

Sundhedsplejeorganisationer

Udvide det aktuelle fokus på episodisk, akut pleje for at forbedre håndteringen af kroniske sygdomme og livslange prognoser og sygdomsforebyggelse.

Læger og andet plejepersonale

Udvikle partnerskaber med enkeltpersoner, sponsorer/sundhedsprogrammer og andre interessenter, der samarbejder på at fremme og tilbyde mere avidensbaseret og mere personaliseret sundhedspleje.

Sponsorer/sundhedsprogrammer

Hjælpe enkeltpersoner med at forblive sunde og udnytte sundhedssystemet bedre samt assistere plejegivende organisationse og klinikere i at tilbyde bedre sundhedspleje.


Intelligente sundhedssystemer
Denne korte video er en introduktion til smarter planet og hvad det betyder for vores sundhedssystemer. Se med for et indblik i, hvad det betyder når en løsning er intelligent, avanceret og integreret.