Til hovedindhold

En mere intelligent offentlig sektor

Nye måder at arbejde på ser dagens lys - fra byråd til internationalt samarbejde

$ 1: Statens udgift ved fornyelse af kørekort online. $ 8: Statens udgift ved fornyelse af kørekort ved personligt fremmøde.

$ 1: Statens udgift ved fornyelse af kørekort online. $ 8: Statens udgift ved fornyelse af kørekort ved personligt fremmøde.

"Borgercentreret" — udviklingen fortsætter


Ligesom private virksomheder har genopdaget deres mission og forretningsmodel og er vendt tilbage til igen at fokusere på kunderne, så har myndighederne rundt om i verden også succes med at nyorientere deres strukturer, informationsteknologi og politik, så det er tilpasset de borgere, de betjener.

Det kan berøre flere områder, f.eks. at borgerne nu kun skal henvende sig ét sted for at få en service, de tidligere skulle henvende sig adskillige steder for, informationsdeling og samarbejde på tværs af områder og grænser, hvilket er til gavn for både borgere og myndigheder.

På landeniveau, for eksempel i Storbritannien og Singapore, uddanner myndighederne borgerne i, at der er flere måder at få en serviceydelse på, og de opfordrer borgerne til at bruge de kanaler, de finder nemmest og mest effektive. På europæisk niveau er der mange eksempler på, at informationer, der deles på tværs af afdelinger og programmer, kan levere serviceydelser og fordele til borgerne. Til at bakke op om dette partnerskab kræves det, at alle EU-medlemslande skal have en national lovgivning, der ligger på linje med EU's direktiv om databeskyttelse.


 

Government 2020

Denne nye bevidsthed og det nye samarbejde skyldes ikke kun rent held, ligesom det ikke altid er resultatet af et bevidst valg. Ligeså ofte sker det som resultat af ren og skær nødvendighed.

I rapporten "Government 2020" har IBM Institute for Business Value identificeret seks globale kræfter, der satte gang i sådanne ændringer i offentlige instanser på alle niveauer. Disse seks kræfter repræsenterer sammen en blanding af nye muligheder og trusler. Til trods for, at de er så universelle, som de er, kræver de entydige reaktioner, der er tilpasset det enkelte land, det enkelte område eller den enkelte lokalitet.

Seks parametre, der fremmer ændringer i den offentlige sektor i en intelligent verden:
Ændret demografi;
Øget globalisering;
Stigende miljøbevidsthed;
Flere samfundsmæssige relationer;
Flere trusler mod stabilitet og orden;
Stadigt større påvirkning fra teknologien.

Seks parametre, der fremmer ændringer i den offentlige sektor i en intelligent verden:


 

Ifølge Verdensbanken bruges ca. 
10 % af budgettet i succesfulde projekter inden for digital forvaltning i udviklingslandene på uddannelse og kompetenceopbygning.

Ifølge Verdensbanken bruges ca. 10 % af budgettet i succesfulde projekter inden for digital forvaltning i udviklingslandene på uddannelse og kompetenceopbygning.

Fred i verden via verdenshandel og samarbejde

Ligesom data nu bevæger sig mere flydende mellem de forskellige offentlige instanser og mellem myndighederne og borgerne, deltager mere intelligente myndigheder i nye former for samarbejde og partnerskaber opad og nedad i de forskellige myndighedslag og på tværs af grænser og i hele verden.

Nogle få eksempler


 

Enestående løsninger på samarbejdsplatforme

Tidligere blev en speciel teknologi ofte indregnet i budgettet og oprettet igen for at kopiere det, der kunne være en fælles serviceydelser, til mange forskellige offentlige instanser eller sågar kontorer i de enkelte instanser. I dag danner fælles platforme og åbne standarder grundlag for mange af de unikke udgaver af mere intelligente offentlige instanser, som vi allerede ser. Nogle gange er det noget så enkelt, som at staten Rhode Island bruger sociale IT-programmer, f.eks. Twitter, til at rapportere om den daglige pengestrøm (link ligger udenfor ibm.com). Eller det kan være noget så komplekst som udarbejdelse af en virtuel verden (US) til uddannelse af et lands efterretningstjeneste.

Hvilke byer har flest twittere?  London, fulgt af Los Angeles og Chicago.*  *Baseret på det samlede antal Twitter-brugere, som anvender lokalitetsangivelsen.

 

Det digitale Danmark og Storebæltsbroen

Offentlige digitaliseringsprojekter mødes med mistro.
Men Danmark er blandt verdens førende, når det gælder muligheden for digital selvbetjening,
og vi kunne blive førende eksportør af koncepter og services på området.
Læs kronikken af Lars Mikkelgaard-Jensen her (PDF, 65KB)
(bragt i Berlingske Nyhedsmagasin 10. december 2010)