Til hovedindhold

Afdæk nye muligheder via nye analyseværktøjer

I disse tider præget af big data skal virksomheder kunne udnytte alle datakilder og alt indhold fuldt ud for at få så meget viden som muligt. Ledere skal kunne træffe beslutninger ikke kun baseret på driftsdata og kundedemografi, men også på tilbagemeldinger fra kunderne, oplysninger i kontrakter og aftaler og andre former for ustrukturerede data eller ustruktureret indhold. Hvordan kan du håndtere alle disse data og give ledere adgang til de visuelt attraktive informationer, de skal bruge for at træffe velunderbyggede beslutninger i rette tid?

Med Smarter Analytics kan du gå fra virksomhedsdata til big data med en big data platform i virksomhedsklasse, som er del af en omfattende informationsstyringsbase. Smarter Analytics inkluderer også software og værktøjer til brug ved forretningsanalyse, f.eks. prædiktive analyser, analyse af sociale medier, tekstanalyse, Business Intelligence og andre analyseapplikationer.


Styrk leveringen af omfattende analyser med en big data platform


90 procent af de data,
der er i verden i dag,
er kommet til alene
inden for de seneste
to år

Din virksomheds infrastruktur skal understøtte, sikre og effektivt give adgang til big data – uden yderligere kompleksitet. For mange virksomheder gælder det, at data ligger spredt ud over hele virksomheden i fragmenterede systemer. De eksisterende systemer kæmper for at administrere kompleksiteten i nye datakilder, f.eks. streaming af data og videoindhold. Og der er ikke tillid til informationerne.

Hvis virksomheden gør brug af en informations- og big data strategi, som flyder direkte fra virksomhedens forretningsstrategi, kan virksomheden optimere de resultater, som betyder noget for virksomheden. Det kan øge tilliden til dataene, hvis de bliver integreret i hele virksomheden, og der bliver etableret klare informationsstyringsprocesser.

Du kan håndtere mængden, hyppigheden og forskellen i informationer – både internt og eksternt – og på den måde afdække ny og dybere viden, der kan være med til at skabe en konkurrencefordel.


Brug prædiktiv analyse til at identificere og reagere på nye forretningsmuligheder.


Afkastet af investeringer i forretningsanalyseløsninger, som omfatter prædiktiv analyse, ligger på omkring 250 %

Beslutningstagere skal kunne få øje på og analysere tendenser, mønstre og uregelmæssigheder. De skal kunne planlægge, budgettere med og forudse behovet for ressourcer. De skal kunne sammenligne hvad-nu-hvis scenarier, forudsige trusler og forretningsmuligheder, identificere, vurdere og håndtere risici. Og IT-systemerne og softwaren skal kunne understøtte alt dette.

Med prædiktiv analyse baseret på IBM SPSS software kan virksomheden udnytte alle sine data — uanset om de er strukturerede eller ustrukturerede — til at udarbejde prædiktive modeller. Når du kan se nye tendenser og mønstre, der ligger skjult dybt nede i dataene, kan virksomheden træffe de mest effektive beslutninger.

Applikationer til brug ved sociale medier, f.eks. IBM Cognos Consumer Insight, gør det muligt at analysere kundefornemmelser, produkt- og mærkeassociationer og nye emner, som vedrører din virksomhed eller markedet.

Traditionelle BI-funktioner (Business Intelligence) udvides til ikke kun at omfatte rapportering, analysering og oprettelse af dashboard og scorecard. De, der benytter sig af Business Intelligence, skal også planlægge og udføre scenariemodellering, overvågning i realtid og prædiktiv analyse. Ledere vil gerne kunne udarbejde deres egen analyse og visualisere dataene i realtid. De vil gerne kunne forbinde de prædiktive analyser og analyserne af de sociale medier med traditionelle Business Intelligence-rapporter og -dashboard og på den måde få et fuldt overblik over forretningen, kunderne, konkurrenterne og markedet.


Bedre beslutningsproces med indholdsanalyse


80 procent af virksomhedernes data er ustrukturerede

Omkring 80 procent af de informationer, som en virksomhed genererer og bruger, er ustrukturerede data i indhold. Dette tal vokser dobbelt så hurtigt som tallet for strukturerede data. Hvordan kan du få adgang til de 80 procent og dermed åbne for vigtig forretningsindsigt?

IBM Content and Predictive Analytics-software giver dig mulighed for at analysere de ustrukturerede data. Du kan søge i, få adgang til og trække mening ud af store mængder informationer, som ligger i e-mail, dokumenter, chatlogge og andre former for ustrukturerede data. Og beslutningstagerne kan bruge denne viden og indsigt til hurtigere at træffe velunderbyggede beslutninger.

Seton Healthcare Family bruger IBM Content and Predictive Analytics for Healthcare til indholdsanalyser og til evidensbaseret argumentation, som giver en bedre beslutningsproces. Hospitalet bliver i stand til at identificere de patienter, som med en vis sandsynlighed bliver indlagt igen, og til at indføre tiltag, der gør det muligt at gribe hurtigt ind og dermed sænke udgifterne og dødelighedsprocenten og forbedre patienternes livskvalitet.

For spørgsmål og personlig rådgivning:

  • Mads Lykkeholm Klausen photo

    Mads Lykkeholm Klausen

    Country Manager, Business Analytics

Få adgang til Smarter Analytics Faktabank