Til hovedindhold

Intelligent finans

Verden er nødt til at finde en mere intelligent
måde at håndtere penge på, og det er nu muligt.

 

Sådan bliver verden mere intelligent. Intelligent finans til en intelligent verden.

Sådan bliver verden mere intelligent. Intelligent finans til en intelligent verden.

Vi ved, at mange penge er forsvundet under den nuværende økonomiske krise – men hvad er det helt bestemt, der er gået tabt? Det er klart, at det ikke er hård valuta, der kun udgør 11 % af pengemængden i USA. Resten af "pengene" flyder fra lønindbetaling til en bank og videre til en forretning og igen videre gennem forretningens logistikkæde for derefter at blive indsat på en anden forretnings bankkonto ... og så starter rejsen forfra.

Penge er med andre ord reduceret til binære tal. De er immaterielle, usynlige. De er data. Og dette er centralt både for den problemstilling, vi står overfor, og for dens løsning.

Erstatningen af fysiske penge med elektroniske penge – og det udvalg af finansielle nyskabelser, den har resulteret i – har fået den globale økonomi til at vokse og trives. De nye finansielle muligheder har også bidraget til en højere levestandard for mange mennesker over hele verden. Men vores tekniske og administrative systemer er ikke fulgt med. De kunne ikke give advarselssignaler om risikable koncentrationer, overbelåning eller underbydning. Bankerne kunne sætte en ny etiket på risikoen og sælge den, men de kunne ikke vurdere lån individuelt, så gælden kunne afvikles, når der blev behov for det.

Imidlertid kan den digitalisering, som har været med til at skabe problemstillingen, nu også være med til at løse den.

Intelligens er ved at blive indarbejdet i den måde, verden fungerer på, herunder vores finansielle systemer. Vi kender alle fremskridt som hæveautomater, kreditkort og netbanker. Finansrådet anslår, at mere end 3 millioner danskere anvender netbank til alt lige fra at overføre penge mellem konti og betale med indbetalingskort til en række mere avancerede funktioner så som værdipapirhandel, budgetlægning, skatte- og realkreditberegning. Sikker kommunikation med bankrådgiveren, overvågning af aktiekurser og konto-saldo via sms er også selvfølgeligheder.

Men de ændringer, der nu er ved at ske, er langt mere omfattende. Hidtil uset computerkraft og avancerede analysemuligheder kan ændre et hav af binære tal til indsigt, i realtid. Det betyder, vi kan få et mere sikkert, gennemsigtigt og intelligent globalt finansielt system og dermed en mere intelligent verden.

Vi kan allerede se det ske på nationalt regeringsniveau. Det nye integrerede informationssystem til det tjekkiske finansministerium giver for eksempel indsigt, som kan danne basis for pengepolitikken og for en mere effektiv håndtering af statens budgetressourcer og offentlige finanser.

Vi oplever, at det hjælper mange relaterede institutioner. ORX (Operational Riskdata eXchange Association), der er et konsortium bestående af 52 førende finansielle institutioner, anvender anonymiserede data for at forbedre statistiske modeller, kvantificere risikoeksponeringen mere præcist og gøre noget ved behovet for overholdelse af myndighedsregler.

Vi kan endda se, at hele globale markeder ændrer sig. Tag for eksempel valutaveksling, verdens største enkeltmarked. Risikoen ved betaling af over 2 billioner dollars hver dag – mere end 50 % af verdens valutatransaktioner – er blevet helt fjernet.

Og via organisationer som Grameen Foundation og FINO (Financial Information Network and Operations Ltd.) kan mennesker uden formuer over hele kloden få hjælp.
Takket være teknologi-baseret mikrofinans kan de få lån og finansielle ydelser til indkomstgenererende virksomheder uden at skulle stille sikkerhed – så deres familie og lokalsamfund kan se en lysere fremtid i møde.

Disse ændringer er spændende, men der er behov for flere. Der er voksende enighed om behovet for en central risikoenhed, der fremover kan hjælpe med at afværge kriser – måske på basis af det arbejde, den internationale valutafond og andre institutioner udfører, så der skabes et system for tidlig varsling inden for global finans.

Det er klart, at genoprettelsen af tillid og tiltro indebærer langt mere end en teknologisk udfordring. Det er også en omfattende politisk og adfærdsmæssig udfordring. Og intet system kan nogensinde blive helt risikofrit. Men fordelene ved intelligent finans er klare – for lovgivere, banker, investorer, virksomheder og samfund, rige og fattige, over hele verden. For dem alle afhænger deres trivsel og fremgang af et pengesystem, der er stabilt, sikkert og tilgængeligt for alle.

Lad os udvikle en mere intelligent verden.
Think