Přeskočit na hlavní obsah

Některou z forem dopravy využíváme prakticky každý den


Autobusem, vlakem nebo autem do práce. Na kole do školy. Letadlem na služební cestu. A i kdybyste domov vůbec neopouštěli, doprava bude mít na váš život významný vliv: prakticky veškeré hmotné zboží — potraviny, oděvy, léky, automobily, počítače — k vám bylo odněkud dopraveno. Kvalita dopravních systémů by proto měla zajímat všechny.

Doprava - přesun lidí a zboží z bodu A do bodu B - je hybnou silou celé naší ekonomiky. Velký význam má i městská doprava. Města by vůbec nemohla existovat bez dopravních systémů k přepravě lidí a zboží. Dopravní systémy stojí i za dnešní globalizací: zkracování vzdáleností, nástup zcela nových hospodářských mocností a zlepšování kvality života milionů lidí.

Nicméně celá řada našich městských dopravních systémů je pro potřeby 21. století nedostatečná. Začleněním technologií a inteligence do fyzické dopravní infrastruktury můžeme zvýšit dopravní kapacitu, zlepšit kvalitu cestování a rovněž zvýšit efektivitu i bezpečnost dnešních dopravních systémů.
inteligentní dopravní systémy - městská doprava

 

inteligentní dopravní systémy - městská doprava

Zlepšování mobility pro 21. století

Někdejší předseda představenstva IBM Samuel J. Palmisano hovoří k členům Americké společnosti pro inteligentní dopravu (Intelligent Transportation Society of America) o možnostech chytřejších dopravních systémů.

 


 

inteligentní dopravní systémy - městská doprava

 


 

Zvažte, co se stane, když se něco vymkne z rukou

Bouřka, výpadek elektřiny nebo dokonce stávka v jediném městě může mít dopady na celou zemi, protože doprava je složitý a vzájemně propojený systém nejrůznějších subjektů.

Když se naše dopravní systémy zastaví, vznikají ztráty - mezi 1 až 3 procenty našeho hrubého domácího produktu. Jen v USA promarní každý rok lidé sedící v dopravních zácpách 4,2 mld. hodin času.

Dopravním zácpám se nevyhneme tím, že budeme stavět další silnice, mosty a tratě. „Vypozorovali jsme, že kdykoli se postaví nová silnice, míra využití roste a zácpy se vracejí,” říká Phil Mumford, generální ředitel Queensland Motorways z Austrálie. „Musíme inteligentněji řídit tok dopravy.” A kapacitu našich letišť, naše železnice a námořní cesty. Bez inteligentních dopravních systémů se v budoucnosti neobejdeme, ať už jde o městskou dopravu či meziměstskou a mezinárodní.