Přeskočit na hlavní obsah

Nový typ marketingového ředitele a umění dát lidem to, co chtějí

Protože se technologie staly součástí všech oblastí obchodní činnosti, je i marketing stále propojenější, inteligentnější a vybavený modernějšími nástroji. Tato skutečnost má za následek zásadní změny způsobu chápání tohoto oboru, jeho řízení a realizaci.

Abychom pochopili, jak bude v budoucnosti marketing vypadat, je užitečné zamyslet se nad jeho základní povahou. Podstata marketingu byla vždy založena na základních principech: porozumět zákazníkům a uspokojit jejich potřeby způsobem, který si získá jejich důvěru. Ačkoli dnes marketingoví pracovníci čelí stále stejným otázkám, odpovídají na ně novými způsoby.

V dnešním propojeném světě obchodu a komunikace již není možné provádět široce pojatý marketing pro celou demografickou skupinu. Spotřebitel netouží být „segmentem“. Je jednotlivcem. Osobností. K navázání a udržení obchodního vztahu je nutný individuální přístup k danému zákazníkovi.

Břemeno tohoto vývoje spočívá na ramenou marketingového ředitele. To znamená, že myšlení i dovednosti marketingového ředitele se musí vyvíjet ruku v ruce s touto skutečností. IBM stanovila tři významné požadavky na nový typ marketingového ředitele.


Základní pilíře Chytřejšího marketingu

Propojte všechny zdroje dat a získejte detailnější pohled na zákazníka


 • Analytika: využití velkých dat v praxi

  Tato studie nahlíží na velká data a překážky v jejich zpracování.

 • Analytika zákazníků se vyplácí

  Nejúspěšnější organizace přeměňují data o zákaznících na použitelné informace.

Komunikujte tak, abyste mohli touhy zákazníků nejen ovlivňovat, ale i předvídat.


 • Report: Průzkum o stavu marketingu v roce 2012

  Marketéři by měli rozšiřovat svou roli v zajišťování dobrého vnímání značky zákazníkem.

 • Jak získávají náskok nejúspěšnější marketéři

  Marketéři s nejlepšími výsledky dělají chytré investice a vytěžují sociální sítě.

Navrhněte firemní kulturu a značku tak, aby tvořily jeden autentický celek.


 • O čem je social business: Co funguje a jak to provést

  Nová studie, která odhaluje vytváření přidané hodnoty pomoci social businessu.

Smarter marketing video

Více o umění a vědě marketingu


Více informací