Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší města budoucnosti

Dopravní zácpy. Složitá administrativa. Špatné životní prostředí.

Inovační prvenství

Chytřejší Město představuje systém propojených systémů. Naše planeta je stále lépe vybavena různými zařízeními, je stále lépe propojena a používá více inteligentních řešení. Máme proto příležitost tyto systémy propojit a udělat města chytřejšími.

Dokumenty o Chytřejším růstu Moderní informační technologie, analýzy a systémy se mohou za nových hospodářských podmínek stát nejlepším nástrojem měst při formování přístupu s vyšším zaměřením služeb podle potřeb občanů.

Chytré? Zapojte se do diskuse. Jedním ze zajímavých aspektů města je různorodost hlasů, které si můžete vyslechnout nebo přečíst. Zapojte se do konverzace - s náhodnými bloggery, autory tweetů a dalšími - a podělte se s námi o své názory.

Anne Altman

Pět "Q": Chytřejší města Do roku 2050 bude 70 % světové populace žít ve městech. Generální manažer IBM pro veřejný sektor vysvětluje, proč se IBM zaměřuje na města a co můžeme udělat pro to, aby se z měst stala trvale udržitelná centra pokroku.

Podpora podnikatelských aktivit Představitelé měst mohou přilákat nové podniky a současně udržet ty stávající - k tomu jim napomohou znalosti vztahů mezi nejdůležitějšími oblastmi a také toho, jak tyto vztahy co nejlépe využít.


 

'Devatenácté století bylo stoletím
   impérií, dvacáté století bylo stoletím
   národních států.
   Jednadvacáté století bude stoletím měst.'


   Wellington E. Webb
   Bývalý starosta města
   Denver, stát Colorado.

Planeta chytřejších měst Představitelé měst celého světa řeší celou řadu zcela stejných otázek. Stárnoucí infrastruktura, klesající daňové výnosy a stále rostoucí populace - to mohou být zásadní překážky na cestě k blahobytu občanů žijících ve městech. Jedno řešení: technologie, které pomáhají dosahovat lepších výsledků v kontextu hospodářského rozvoje, trvalé udržitelnosti a kvality života. Podívejte se na to, jak města začínají používat inteligentní řešení s lepším využitím dat a systémů. Zhlédněte prezentaci (US).

 

Webové televizní vysílání Národní ligy měst (National League of Cities): Optimalizace výnosů pro městskou a obecní samosprávu V horších časech klesají i výnosy měst. Vytvoření a zavedení efektivních a pokrokových řešení je podmíněno chytrým řízením. Kirk A. Grothe, manažer řešení pro obchodní analýzy a optimalizaci, hovoří o problémech (a řešeních) v souvislosti s klesajícími výnosy, se kterými se dnes musejí města a obecní samosprávy vyrovnat, a také o roli datových analýz při řešení těchto problémů. Zhlédněte rozhovor (US).

 

Webové televizní vysílání Národní ligy měst (National League of Cities): Analýzy pro chytřejší města K dispozici je ohromné množství dat proudících z bezpočtu různých zdrojů; vedoucí představitelé měst tak mají k dispozici veškeré informace potřebné k chytřejšímu řízení. Odpovědi však nenajdeme v prvotních datech. A právě zde se uplatní analýzy, které pomáhají pochopit infrastrukturu a řídit ji. Ředitel centra analytických řešení IBM vysvětluje, jak města optimálně využívají analýzy k přeměně poznatků v reálné akce. Zhlédněte video (odkaz směřuje mimo stránky ibm.com).

Společenská odpovědnost podniků Témata, která dnes řešíme - čistá voda, bezpečné potraviny, trvale udržitelná a pulzující města, chytřejší pracovní postupy, komunity občanů schopné se postarat - neznamenají volbu mezi strategií podniku nebo strategií společenské odpovědnosti. Znamenají obojí najednou. Další informace.