Přeskočit na hlavní obsah
Příští stanice: Chytřejší planeta
Představte si chytrý železniční
systém - systém vybavený dostatečnou
inteligencí pro zvýšení kapacity a
míry využití a pro snížení dopravní
zácpy. Naštěstí nejsou takovéto
výdobytky hudbou vzdálené budoucnosti,
protože chytřejší železniční systémy
jsou již zaváděny po celém světě.

 

Řada debat pro chytřejší planetu. Příští stanice: Chytřejší planeta.

Železnice byla symbolem pokroku po značnou část posledních dvou set let. Stala se nedílnou součástí průmyslové revoluce, dobývání amerického západu a otevření globální ekonomiky národům celého světa. Spojovala lidi, podporovala rozvoj měst a přepravovala zboží.

Náš romantický vztah k vlakům už je spíše minulostí, ale naše závislost na nich trvá. Po kolejích se na celém světě každoročně přepraví 10 miliard tun zboží a 21 miliard lidí. A s ohledem na aktuální populační trendy a masovou urbanizaci předpokládáme, že poptávka po železniční dopravě poroste. Mezi roky 2006 a 2007 vzrostl globální železniční trh o 9 %. Očekáváme, že poptávka po nákladní železniční přepravě se jen v USA v příštích 25 letech zdvojnásobí.

A to je správné. Železnice je co do spotřeby energie dvakrát až pětkrát efektivnější než silniční nebo letecká přeprava. Jediný nákladní vlak může nahradit 280 kamionů, čímž se sníží spotřeba paliva, emise a zmenší se dopravní zácpy. Když cestujete vlakem, zamoříte planetu toxickými zplodinami třikrát až desetkrát méně, než když si pro cestu vyberete auto nebo letadlo.

Světová poptávka po železniční přepravě narůstá úměrně se zvyšujícím se počtem obyvatel ve městech. Poptávka však překračuje kapacitu, zatěžuje systémy, omezuje růst nestabilních ekonomik. A to je problém. Přetížené železniční uzly mohou zapříčinit zpoždění nebo čekání vlaků na jednokolejných tratích. Je nutné modernizovat rezervační systémy a prodej jízdenek. Vlády kladou stále vyšší nároky na zajištění bezpečnosti v železniční dopravě. Jednoduše řečeno, dnešní stárnoucí infrastruktura a technologie nebudou schopny vyhovět nárokům přepravy chytřejší planety.

Zkuste si představit chytrý železniční systém, s vyšší kapacitou a lepším využitím, a naopak menším rizikem dopravní zácpy. Systém, v němž se jízdní řády dynamicky upravují podle výluk způsobených počasím. V němž zpoždění zkracují autodiagnostické subsystémy. V němž chytré senzory zjišťují potenciální problémy dříve, než způsobí zpoždění nebo vykolejení. A ve kterém lze automaticky monitorovat vagony i dodavatelské řetězce či analyzovat přepravní schémata cestujících a minimalizovat dopady na životní prostředí.

Chytřejší železniční systémy se již zavádějí. Union Pacific Corporation testuje bezdrátový monitorovací systém, který bude zachycovat a analyzovat kritické údaje týkající se vlaků, od tlaku vzduchu v brzdách po teplotu ložisek kol a stav náprav. Cestující v singapurské veřejné dopravě využívají k úhradě jízdného ve vlacích a autobusech chytré karty. Z nich lze získat konkrétní údaje o pohybu cestujících, které pomáhají upravovat trasy a jízdní řády. Holandské železnice používají pokročilé analytické softwary ke zhodnocení 56 000 proměnných, včetně infrastruktury železnice a poptávky cestujících, k sestavení a naplánování provozu více než 5 000 osobních vlaků denně. Efektivita provozu tak vzrostla o 6 %, čímž se ročně uspoří odhadem 20 milionů Euro. A v Kalifornii očekávají, že rychlovlaky pomohou eliminovat více než 6 milionů tun skleníkových plynů ročně a ušetřit 12,7 milionů barelů ropy.

V posledních dvou stech letech jsme sledovali pokrok železnice tak, že jsme počítali délku tratí a měřili kilometry ujeté za hodinu. V současnosti můžeme zaznamenávat, jak se dráhy kilometr po kilometru stávají chytřejší.

Pojďme budovat chytřejší planetu.
Think