Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší bezpečnostní systémy

V roce 2050 bude zhruba třetina obyvatel naší
planety žít ve městech. Jedním z nejdůležitějších
kritérií, podle kterých si lidé vybírají město
pro život, je míra bezpečí veřejnosti.

Download the PDFLepší bezpečnost občanů chytřejší planety
Mnohá města po celém světě používají techniku novým způsobem, aby dosáhla naprostého obratu v řešení velmi starého problému s kriminalitou a aby lépe chránila občany chytřejší planety.

 

Řada debat pro chytřejší planetu. Lepší bezpečnost občanů chytřejší planety.

Zajistit ochranu svých občanů je prvořadým úkolem každého státu. Otázkou je, jak tento cíl naplňovat v urbanizovaném světě, který se rychle mění, je den ode dne propojenější a méně předvídatelný.

V posledních letech učinili prozíraví starostové, velitelé policejních a hasičských sborů i vedoucí představitelé dalších orgánů velký pokrok tím, že využívají inovativní přístupy a technologie ke snížení městské kriminality a k rychlejšímu řešení tísňových situací. Ohrožení veřejného bezpečí však stále sílí.

Systémům zajišťujícím bezpečí veřejnosti se naštěstí naskýtají stále nové možnosti zlepšení. Dnes lze tyto systémy nejen propojit a zefektivnit, ale také z nich vytvořit systémy mnohem inteligentnější.

Progresivní lidé na vedoucích postech na celém světě procházejí vývojovou změnou. Místo pouhé reakce na kriminalitu a tísňové situace dnes problémy analyzují, předvídají je a pracují na preventivních opatřeních. V tom jim pomáhají inteligentní nástroje, které získávají data z nesmírného množství přístrojů využívajících vzájemně propojených procesů, zařízení a objektů. Z této změti informací okamžitě určují modelové situace a na základě toho volí vhodná řešení.

Policejní velitelé v New Yorku využívají analytické a vizualizační nástroje k rozpoznávání kriminálních struktur již v okamžiku jejich vzniku. Tamní středisko pro sledování trestné činnosti – Real Time Crime Center – dokáže rychle prozkoumat miliony útržkovitých informací a objevovat mezi nimi do té doby neznámé vztahy, nacházet styčné body. Blesková integrovaná analýza informací o trestné činnosti pomohla rapidně zvýšit bezpečnost – od roku 2001 ve městě poklesla kriminalita o 27 %. Dnes je New York nejbezpečnějším velkým městem USA.

Podobný vývoj můžeme sledovat také v Madridu. Po teroristických útocích z března 2004 vybudovalo město nové středisko pro reakce na nouzové události, Emergency Response Center. Jakmile je občan svědkem nehody a zavolá na tísňovou linku, tento systém automaticky upozorní policii, lékařskou záchrannou službu a v případě potřeby i hasiče. Dokáže přitom rozeznat, zda se hlášení z několika různých zdrojů týkají stejné události a na základě požadavků z terénu přidělit správné zdroje.

Bezpečnostní složky v Polsku pracují se systémem, jenž jim pomáhá okamžitě identifikovat osoby i vozidla a porovnat je s databází údajů z celé EU. Tento nástroj pomohl zvýšit kvalitu policejní práce, zkrátit dobu vyšetřování, snížit riziko omylu a na polských hranicích také umožňuje policii ověřovat informace a odhalovat potenciální hrozby lokálního i národního rozsahu. V roce 2008 přispěl ke zvýšení počtu zatčení provedených polskou policií celkově o 66 %.

Také Chicago je svědkem stejného procesu. Pokud v minulosti sloužily videozáznamy z městských kamer jako důkazní prostředek, bylo to většinou až poté, kdy došlo k nějakému incidentu. Dnes tamní kamerový systém pomáhá přímo v jeho průběhu. Dispečeři tísňové linky 911 mají přístup k záznamům z řady kamer umístěných po celém městě. Do této infrastruktury jsou zabudovány pokročilé analytické funkce a celý systém je optickými kabely a bezdrátovými spoji veden do sítě, jež operátorovi pomáhá soustředit pozornost na místa konkrétního incidentu. Dispečeři mohou díky videozáznamu, který mají k dispozici, okamžitě vyslat potřebné zásahové jednotky.

Podobné systémy IBM nasazuje po celém světě, přičemž využívá metody zajišťující ochranu soukromí obyvatel. Systém rozostří tváře všech lidí snímaných kamerou. Teprve pokud dojde k nějakému incidentu, může oprávněný policejní orgán zadat kód, na jehož základě získá přístup k úplnému zobrazení.

Pro všechna města a regiony, které na globálním trhu soutěží o pracovní příležitosti, investice a talenty, představují jistota a bezpečí zásadní měřítka pro hodnocení celkové kvality života. Nalézt chytřejší způsoby ochrany veřejnosti proto není pouze zodpovědností státu, ale je také podmínkou pro úspěch podniků, komunit a občanské společnosti jako takové.

Pojďme vytvářet chytřejší planetu.
 
Think