Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší bezpečnostní systémy

V roce 2050 bude zhruba třetina obyvatel naší
planety žít ve městech. Jedním z nejdůležitějších
kritérií, podle kterých si lidé vybírají město
pro život, je míra bezpečí veřejnosti.

bezpečnostní systémy

 

bezpečnostní systémy

Kriminalita v New Yorku se snížila od roku 2001 o 21 %.
Chytřejší města bojují proti kriminalitě pomocí sběru dat.

Public Safety

Chytrá mozaika zločinnosti

bezpečnostní systémy Vyřešení zločinu často závisí na prozaické maličkosti. Přezdívce pachatele. Jeho parkovacím lístku. Adrese jeho předchozího bydliště. A právě prozaické maličkosti – miliardy prozaických maličkostí – zaplňují datový sklad newyorského střediska pro sledování kriminality Real Time Crime Center (RTCC).

New York je jen jedním z příkladů stále chytřejšího řízení ochrany veřejnosti - využívá k tomu bezpečnostní systémy.

Společnost IBM spolupracovala s policií města New York (NYPD) na vytvoření datového skladu informací pohřbených v regálech, kartotékách nebo ručně psaných poznámkách. Dnes jsou v RTCC uloženy údaje o více než 120 milionech trestních oznámení podaných v New Yorku, 31 milionech celostátních záznamů o trestné činnosti nebo 33 miliardách veřejných záznamů.

Propracované analytické a vyhledávací nástroje RTCC umožňují propojit informace z několika databází a tyto během několika sekund zobrazit na dvě patra vysokém promítacím plátně. Objeví se fotografie podezřelého spolu s dalšími, rychle doplňovanými údaji, jako jsou například zvláštní znamení dané osoby (tetování, jizva apod.), její přestupky spáchané v minulosti, důležité adresy s ní spojené (včetně zobrazení na mapě) a další. Kritické údaje lze okamžitě odeslat policistům operujícím v terénu. Co dříve vyžadovalo dny, dnes zásluhou bezpečnostních systémů trvá minuty.


 
Poučení z teroristických útoků – vylepšené bezpečnostní systémy

bezpečnostní systémy Specialisté v Madridu používají podobně rozsáhlou databanku videozáznamů a digitalizovaných fotografií pro zajištění součinnosti tamních zásahových jednotek. Jedná se o řídící centrum Integrovaného střediska pro bezpečnost a nouzové události (Integrated Security and Emergency Centre), které mimo jiné koordinuje zdroje a činnost policie, hasičů, dálničních jednotek, nouzových linek a lékařské záchranné služby. Asi 230 cm vysoká stěna zobrazuje záznamy dopravní situace snímané kamerovým systémem, mapy s údaji z GPS nebo stav a pozici personálu.

Toto středisko bylo vybudováno po bombových útocích teroristů v Madridu z 11. března 2004. Zásah zdravotnických složek v místě úderu byl tehdy rychlý, masivní, ale také nekoordinovaný: bezdrátová komunikace se odehrávala na nekompatibilních frekvencích a komunikace na místě útoků byla omezena na osobní nebo telefonický kontakt. Dnes středisko koordinuje rychlou, integrovanou pomoc a nasazení správného týmu na široké spektrum nouzových událostí.


 

Udržení bezpečnosti je zásadním faktorem ekonomické vitality našich měst.

Veřejní činitelé začínají pro vytváření inteligentnějších systémů ochrany veřejnosti využívat stejné technologické postupy, jaké používá privátní sféra – autonomní systémy rozpoznání a reakce, analytické nástroje, vizualizaci a počítačové modelování. Tím dochází k zásadnímu posunu od pouhé reakce na události k jejich předvídání a – tam, kde je to možné – také k prevenci.

bezpečnostní systémy

Chicago, USA: dohled po celém městě
Společnost IBM pomáhá městu Chicago s Operací virtuální štít (Operation Virtual Shield) (US), jedním z nejpokročilejších inteligentních městských bezpečnostních systémů. Ten zahrnuje rozsáhlý dohled prostřednictvím kamerového systému a jeho součástí je i rozpoznávání registračních značek automobilů, pokročilé vyhledávání a vývoj operací.

Finsko: chytřejší vojenské akce
Finské obranné síly (US)) se účastní mírových misí, například v Kosovu a Afghánistánu. Potřebují tedy zlepšit koordinaci a rychlost odezvy svých informačních systémů, a umožnit tak sdílet jednotné povědomí o dané operaci. Spolu s IBM vybudovaly „rozbočovač“ na bázi servisně orientované architektury (SOA) – využívající vzájemně provázané procesy postavené na službách. Ten mírovým jednotkám umožnil výrazně vyšší přizpůsobivost složité, nejednoznačné povaze dnešních vojenských operací.

Kolumbie: jednotná fronta proti organizovanému zločinu
Finančně analytický útvar kolumbijské vlády spolupracoval s IBM na vývoji nástroje, který by systematicky shromažďoval informace z několika agentur a na základě analýzy identifikoval potenciální souvislosti mezi různými trestnými činy. Také tento systém funguje na bázi servisně orientované architektury a takto propojuje 16 vládních subjektů do jedné společné fronty pro boj s organizovaným zločinem.