Přeskočit na hlavní obsah

Download the PDFLepší diagnóza pro chytřejší planetu
Pomocí nástrojů, jako jsou elektronické zdravotní záznamy, bezdrátová zařízení a sítě podpory zdravotnictví, dělají inovátoři naše systémy chytřejší a dostupnější.

 

Řada debat pro chytřejší planetu. Lepší diagnóza pro chytřejší planetu.

Problémy se zdravotnictvím jsou známé a dobře zmapované. A také milionkrát prodiskutované. O jedné věci se ale nemluví. Mnoho potíží vzniklo jen proto, že „systém“ zdravotnictví není systémem v pravém slova smyslu. Rostoucí náklady, omezený přístup k péči, spousta chyb, nedostatečné pokrytí, neefektivní léčba či zdlouhavý vývoj léků… Většinu z toho by bylo možné zlepšit, kdybychom uměli propojit diagnostiku, farmaceutický výzkum, lékaře, pojišťovny, zaměstnavatele, obce a konečně i to nejdůležitější – pacienta. Protože dnes toto propojení neexistuje. Leccos se zbytečně opakuje, naopak na jiné věci se zapomíná. Chybí přístup ke zdrojům informací, které mohou zachránit lidské životy.

Inteligentější systém zdravotnictví začíná u lepšího propojení, přesnějších dat a rychlejší analýzy. To znamená, že každý člověk by měl vlastnit zdravotní kartu a mít přístup k síťově propojenému týmu, jenž mu poskytne chytrou péči. Odklonem od papírových karet se sníží chybovost a zvýší efektivita. Což zase znamená aplikaci pokročilých analytických postupů na ohromná množství dat s cílem zkvalitnit výstupy.

Chytřejší zdravotnictví je vybaveno vhodnými nástroji, které pomáhají automaticky zachycovat přesné informace. Společná iniciativa společností IBM, Google Health a Continua Health Alliance umožňuje lidem ukládat, sledovat i získávat osobní zdravotní informace. Implanet, francouzský výrobce ortopedických pomůcek, využívá radiofrekvenční identifikaci (RFID) ke sledování implantátů od výrobce až do pacientova těla. Tutéž technologii využívá Masarykův onkologický ústav v Brně při přípravě cytostatik, aby snížil riziko záměny léčiv.

Chytřejší zdravotnictví je propojeno a zajištěno z několika stran, takže lékaři, pacienti a pojišťovny mohou snadno sdílet informace. Těch bývá opravdu mnoho. Servicio Extremeño de Salud, veřejná zdravotnická služba ve Španělsku, umožnila pacientům a lékařům sdílet aktualizované záznamy napříč nemocnicemi a ordinacemi. Umožňuje to rychlejší a přesnější léčbu.

Chytřejší zdravotnictví je inteligentní. Používá pokročilé analytické postupy ke zlepšení výzkumu, diagnostiky a léčby. Fakultní nemocnice v Motole proto zavedla „chytrou“ technologii pro rychlou a bezpečnou správu velkého objemu dat. Systém umožňuje nepřetržitý přístup k údajům nezbytným pro léčbu a eliminuje riziko jejich ztráty. Jednalo se o první nasazení technologie Grid Medical Archive Solution (GMAS) v Evropě. GMAS zajišťuje bezpečnou správu dat, které denně generují lékařské přístroje, jako magnetická rezonance, rentgen či počítačová tomografie. Data se pohybují v rozmezí od několika megabajtů po desítky gigabajtů z jednoho vyšetření. A konečně: k chytřejší zdravotní péči patří i analytické postupy, vedoucí ke zlepšení výzkumu, diagnostiky a léčby. IBM pomáhá předním světovým univerzitám vytvářet celosvětovou síť zdravotnických údajů, která slouží lékařům. Tyto databáze obsahují v současnosti miliony digitálních snímků.

Chytřejší zdravotnické systémy přesahují rámec jednotlivých pacientů a nemocí. Nápady z jedné oblasti mohou být využity v celém systému, stále efektivnějším a lépe propojeném. To by mělo vést ke snížení nákladů, zlepšení péče i zdravotního stavu jednotlivců či celých komunit. Pak už budeme mít skutečný systém – systém zaměřený na pacienta.

Pojďme vytvářet chytřejší planetu.
 
Think