Přeskočit na hlavní obsah

nemocniční informační systémy

 

Řešení pro zdravotní péči – zdravotnický systém

Řešení pro zdravotní péči – zdravotnický systém

Japonci sledují, kolik měří v pase. Mimo jiné i proto, že to zajímá jejich vládu. Pravidelné roční měření obvodu pasu vyžaduje zákon po občanech ve věku od 40 do 70 let. Na ty, jejichž míra v pase překročí stanovené meze, čekají dietetická doporučení a další školení pro snížení hmotnosti.

Ať již tento předpis hodnotíme jako totalitní medicínu, nebo jako aktivní strategii prevence veřejného zdraví, jedná se o jasný příznak věcí příštích: celosvětová zdravotní péče vyžaduje změnu. Její inteligenci lze zvýšit různými nástroji (jako jsou různé nemocniční informační systémy), například elektronickými lékařskými záznamy, zařízeními připojenými k bezdrátové komunikační síti a komunikačními sítěmi lékařské podpory - nemocniční informační systémy.

Chytřejší zdravotní péče se z větší části nezaměřuje na příští zásadní průlom v lékařském výzkumu. Začíná u člověka. Uveďme například model domácí zdravotní péče (Medical Home): Praktičtí lékaři plní funkci trenérů, kteří vedou tým zajišťující dobrý zdravotní stav pacienta. Sledují potřeby prevence a péče o chronická onemocnění. Lékař tráví více času s jednotlivými pacienty, konzultuje s nimi jejich problémy po telefonu a e-mailem (využívá k tomu zdravotnický systém), je jim k dispozici více hodin měsíčně než dříve a koordinuje tým zajišťující péči o konkrétního člověka.


 

Lékařský dům zaměřený na pacienty

Zájem o model lékařských domů (Medical Home) (link směřuje mimo stránky ibm.com) poskytujících primární zdravotní péči zaznamenává nárůst nejen v USA, ale i v ostatních částech světa.

Model poskytování zdravotní péče v lékařských domech zvyšuje kvalitu i spokojenost pacientů a současně napomáhá snížit celkové náklady na zdravotní péči. To si uvědomují zejména lékaři, vedoucí pracovníci ve zdravotnictví, pojišťovací společnosti, zákonodárci, velké společnosti i další zainteresované subjekty.

IBM publikovala svůj pohled na toto téma: Lékařský dům zaměřený na pacienty: Co, proč a jak? (US) Stáhněte si zprávu a také se podívejte na toto video, ve kterém odborníci diskutují o tom, jak nástroje IT mohou podpořit lepší a chytřejší výsledky v rámci tohoto modelu primární péče.

nemocniční informační systémy

Zdravotní péče se zaměřením na pacienta

V roce 2010 již 30 % z celkového objemu dat uložených na počítačích po celém světě představovalo lékařské snímky. Problém je v tom, že všechny tyto informace jsou uvězněny lokálně, bez propojení. Existuje i chytřejší řešení - zdravotnický systém.


 

nemocniční informační systémy

Lékařské ambulance jsou nesmírně stresující a nelze předvídat, co se zde může přihodit.V nemocnici Toronto East General Hospital (link směřuje mimo stránky ibm.com) nedávno ve spolupráci s IBM zavedli bezdrátové komunikační zařízení označované jako Vocera (US). Umožňuje pracovníkům bezpečně komunikovat jednoduchým poklepáním na přístroj. Uživatelé mohou rovněž přístroj obsluhovat hlasovými příkazy. Díky přístrojům Vocera se podařilo zkrátit dobu odezvy v nouzových situacích při bezpečnostních incidentech z původních dvou a půl minuty na 59 sekund. Řešení rovněž umožňuje odbourat telefonování, režii spojenou s pagery a potřebu fyzicky hledat osoby. Díky tomu mohou zaměstnanci v celé nemocnici komunikovat rychleji, bezpečněji i efektivněji.

Pro ontarijskou nemocnici Kingston General Hospital (EN) (PDF, 888KB) s 800 lůžky je Vocera naprosto nezbytným komunikačním nástrojem. Sestry v této nemocnici zjistily, že tráví o 25 % méně času obvoláváním, zasíláním zpráv na pagery a dohledáváním zaměstnanců, a mohou se tak více věnovat vlastní péči o pacienty.

nemocniční informační systémy

Google je celosvětovým zdrojem informací již více než 10 let, a to i v oblasti zdravotní péče. Jeho zástupci uzavřeli partnerství s představiteli IBM a Continua Health Alliance (US), aby lidem umožnili vytváření osobních zdravotních profilů, které budou zachycovat informace o jejich zdravotním stavu, alergiích a chorobách.

Díky tomu lze získávat lékařské záznamy a dřívější údaje o předepsaných lécích z nemocnic, laboratoří a lékáren. Například:


 

Co více můžeme od chytřejšího systému zdravotní péče očekávat?


nemocniční informační systémy

Informace padají na úrodnou půdu
Chytřejší zdravotní péče se díky nemocničním informačním systémům vyznačuje vysokým stupněm vzájemného propojení. Jako příklad uveďme španělskou organizaci Servicio Extremeño de Salud (SES) (US) kde má každá její jednotka vlastní zdravotnický systém záznamů o pacientech.

Lékaři tráví více času s pacienty a méně času papírováním
Organizace Geisinger Health System pečuje o více než dva miliony obyvatel Pensylvánie. Je jednou z prvních organizací poskytujících zdravotní péči ve Spojených státech, které zavedly elektronickou zdravotní kartu (Electronic Health Record – EHR). Rozsáhlá databáze klinických informací, příslušná metodika a výzkum umožňují používání obšírných a různorodých lékařských informací pro účely výzkumu a umožňují zásadní objevy na poli léčby a záchrany života. To je jeden z mnoha důvodů, které ukazují na to, že inteligentní zdravotnické systémy mají velký význam pro celou společnost.

Odborná péče bez hranic
Chytřejší zdravotní péče nezná hranice. A to doslova.. Jako příklad uveďme ostrov Tristan da Cunha. Leží více než 2600 kilometrů západně od Kapského Města v Jihoafrické republice. Dosažitelný je pouze lodí, plavba trvá týden. To však neznamená, že by jeho obyvatelé neměli přístup ke zdravotní péči využívající vyspělé technologie. Projekt Tristan (US) kombinuje lékařské zařízení, satelitní komunikaci a vzdáleně podporovanou technologii elektronických zdravotních záznamů (EHR). Jeho cílem je umožnit specialistům kdekoli na světě asistovat lékařům na ostrově při každodenní diagnostice a akutní léčbě.


 

nemocniční informační systémy

 

Co je PHR a EHR?

Tyto dvě zkratky budou v příštích letech hodně slyšet. Ale co znamenají?


nemocniční informační systémy

PHR Osobní zdravotní záznam (Personal Health Record – PHR) je elektronický, univerzálně použitelný celoživotní zdroj informací souvisejících se zdravotním stavem. Lze jej použít k rozhodování v souvislosti se zdravotním stavem. Lidé vlastní a spravují své informace v záznamu PHR, který spolu s nimi vytvářejí poskytovatelé zdravotní péče. Elektronické prostředí PHR je zabezpečené, přístupová oprávnění určuje jeho vlastník. PHR je nezávislý na zákonném lékařském záznamu libovolného poskytovatele a nenahrazuje jej.

EHR Elektronický zdravotní záznam (Electronic Health Record – EHR) je lékařská karta konkrétní osoby v digitálním formátu. Systémy pro správu elektronických zdravotních záznamů (nemocniční informační systémy) zajišťují koordinaci ukládání a uchovávání údajů. K záznamu EHR se obvykle přistupuje pomocí počítače, často prostřednictvím komunikační sítě. Může zahrnovat elektronické lékařské záznamy (EMR) z různých míst nebo zdrojů. Záznamy EMR mohou obsahovat různé druhy dat, například demografické údaje o pacientovi, lékařskou historii, seznamy léků a alergií (včetně očkovacího průkazu), výsledky laboratorních vyšetření, rentgenové snímky, účty a zvláštní pokyny.

Hlavní rozdíl mezi PHR a EHR spočívá v tom, že PHR spravuje pacient, ale údaje v EHR lékař nebo zdravotnické zařízení.