Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší veřejná správa

Nové možnosti práce se vytvářejí
jak pro lokální zastupitelstva,
tak pro státní správu

Download the PDFChytřejší veřejná správa pro chytřejší planetu
Jak místní a celostátní vlády zavádějí inteligenci do základních systémů na naší planetě, aby stimulovaly jejich ekonomiku a výhody pro jejich občany, přináší to otázku: Může se samotná činnost vlády stát chytřejší?

 

Řada debat pro chytřejší planetu. Chytřejší veřejná správa pro chytřejší planetu.

Místní samosprávy i centrální vlády se většinou snaží, aby doprava, energetika, vodní hospodářství či telekomunikace stimulovaly ekonomiku a fungovaly co nejchytřejším způsobem. To je jistě chytré, ale nabízí se otázka, jestli fungování vlády a samosprávy může být ještě chytřejší.

Chytřejší vláda řeší víc než pouhou regulaci výsledků ekonomiky a společenských systémů. Je dynamicky propojená s občany, sdruženími a firmami a podporuje rozvoj na všech úrovních.

Máme toho hodně ke zlepšování: ministerstva jsou příliš uzavřená, vyřizování na úřadech vleklá, transparentnost a osobní odpovědnost nedostatečná. Ale vlády po celém světě vykazují skutečný pokrok.

Chytřejší vláda je taková, ve které spolupracují ministerstva mezi sebou i s občany. Jednání je transparentnější, odpovědnost adresnější a správa efektivnější. Poskytuje občanům přístup k informacím o usneseních, jež mají vliv na jejich životy. Britská společnost Southwest One propojuje okresní zastupitelstvo Somersetu, obvodní zastupitelstvo Taunton Deane a avonskou a somersetskou policii. A ve městě Albuquerque v USA zavedli řešení založené na podnikové inteligenci. Systém informování občanů je nyní efektivnější o 2 000 %.

Chytřejší vláda podporuje hospodářský růst zjednodušením nutných procesů a požadavků na vykazování údajů. Ví, že tím ulehčí všem, zejména malým firmám.

Například Ministerstvo práce v Marylandu, jednoho ze států USA, umožnilo prodlužování platnosti živnostenských listů a ověřování jejich platnosti přes internet. A belgická banka Crossroads Bank for Social Security zautomatizovala 42 služeb pro zaměstnavatele. Odstranila tak 50 druhů formulářů, sloužících jako přehled o sociálním pojištění. Přehledy jsou nyní v elektronické podobě – jen v roce 2008 jich bylo 23 milionů. Pro belgické firmy a společnosti to znamená úsporu zhruba 1,7 miliard eur ročně.

Základem je, že v centru činnosti chytřejší samosprávy stojí občan. Progresivní samospráva integruje své služby a umožňuje občanům vyřizovat úřední záležitosti přes internet. Příkladem je australský Centrelink, který pomáhá samosprávě oslovovat občany v souvislosti s jejich životními událostmi, jako je sňatek, narození dětí a péče o starší občany.

Japonské Kjóto vytvořilo internetové stránky, jež umožňují získávat informace o městě všem lidem, bez ohledu na jejich schopnosti nebo rodný jazyk.

Samozřejmě také existují situace, kdy rychlé a přesné zacílení na občana může být otázkou života a smrti. Při lesních požárech v Kalifornii využily vládní instituce k informování o stavu požárů Twitter, aby poskytly svým občanům aktuální informace. Naváděly lidi, kteří se ocitli bez elektřiny, pomocí mobilních telefonů na Google Maps, kde byly informace o evakuaci.

IBM v Berlíně uspořádalo první z několika schůzek vrcholných představitelů „chytřejších měst”. Zástupci z celého světa prezentovali své postřehy o chytré zdravotní péči, dopravě, vodohospodářství, energetice a dalších tématech, které uplatnili ve vlastní samosprávě.

Pojďme vytvářet chytřejší planetu.
 
Think