Přeskočit na hlavní obsah

$1: Náklady veřejné správy na vystavení nového řidičského průkazu online. $8: Náklady na vystavení nového řidičského průkazu při osobní návštěvě.

e-Government

„V centru zájmu stojí občan“ – vývoj pokračuje

Soukromé firmy se v poslední době častěji orientují na zákazníky. Také vlády zemí celého světa více přizpůsobují své struktury, informační technologie a strategie občanům, kterým slouží.

Tento vývoj může mít mnoho podob, od centralizace dříve oddělených služeb (tzv. „one-stop shopping“) až po sdílení informací a spolupráci mezi jednotlivými regiony a státy.

Vlády některých zemí, například Velké Británie a Singapuru, informují občany o různých možnostech služeb a podporují jejich využívání co nejběžnějším a nejefektivnějším způsobem. Na druhé straně, po celé Evropě najdeme příklady sdílení informací v rámci jednotlivých resortů a programů, jejichž cílem je poskytovat občanům nejrůznější služby a výhody; to však vyžaduje sladění vnitrostátních právních předpisů všech členských států Evropské unie se směrnicí EU o ochraně osobních údajů. Stručně řečeno, vlády na všech úrovních-místní, státní, národní a nadnárodní- se stávají e-governmentem.


 

Pohled zevnitř na vojenské koalice v Iráku, Afghánistánu a dalších
regionech: Jak fungují?

Na základě několika formálních studií zaměřených na zefektivnění činnosti našich koalic začala organizace IBM Global Business Services se shromažďováním důležitých informací. Tento rok jsme provedli více než 100 rozhovorů s jednotlivci, kteří se v letech 1994 až 2009 účastnili bojových a záchranných operací a následné obnovy ve válečných oblastech nebo v oblastech stižených katastrofami v Iráku, Afghánistánu a jinde. Chtěli jsme znát jejich názor na efektivitu koalic. Zajímaly nás rovněž praktické návrhy těchto osob, pokud jde o možná zlepšení.

Níže je uvedeno několik klíčových závěrů:

  • Koalice fungují lépe během krátkých a velmi intenzivních misí.
  • Skutečnými vůdci při spolupráci jsou Kanada a Velká Británie—nikoliv Spojené státy.
  • Afghánistán je považován za úspěšnější příklad koalice než Irák.

 

Government 2020

Nemůžeme si vybrat, zda se novým možnostem spolupráce přizpůsobíme, nebo ne. Často si je vynutí okolnosti.

Ve zprávě „Government 2020“ uvádí ústav IBM Institute for Business Value šest faktorů, jež zapříčiňují změny v celosvětovém měřítku a ovlivňují řízení na všech úrovních. Kombinace těchto šesti faktorů má jak své výhody, tak nevýhody. Tento systém je velmi univerzální, aplikovatelný na různé národy, regiony nebo lokality.

Šest faktorů určujících změnu samosprávy pro chytřejší planetu: Demografické změny; Stále rychlejší globalizace; Vyšší angažovanost v oblasti životního prostředí; Rozvoj sociálních vztahů; Nárůst rizik, ohrožujících stabilitu a pořádek; Rostoucí vliv technologií.

 

Podle Světové banky vynakládají projekty úspěšné v e-governmentu v rozvojových zemích přibližně 10 % svého rozpočtu na školení zaměstnanců.

Do projektu chytřejší planety se může zapojit celý svět

Čím je plynulejší výměna informací mezi občany a státní správou i mezi jejími složkami, tím efektivněji se státní správa může zapojit do nových možností spolupráce na různých úrovních, a to i v celosvětovém měřítku.

Uveďme několik příkladů:


 

Jedinečné řešení pro spolupracující platformy

V minulosti se často opakovaně financovaly a znovu vytvářely jedinečné technologie s opakováním funkcí, které by jinak mohly sloužit jako společná služba pro řadu různých odborů samosprávy, nebo dokonce kanceláře v rámci jednotlivých oddělení. Společné platformy a otevřené standardy jsou dnes základem mnoha jedinečných iterací používaných chytřejšími procesy ve státní správě. Někdy je to tak jednoduché, jako například aplikace Twitter z kategorie social computing k vykazování denních toků hotovosti státu Rhode Island (link směřuje mimo stránky ibm.com). Ale může se jednat i o mnohem složitější aplikace, jako je vytvoření virtuálního světa (US) ke školení národních agentů zpravodajských služeb.

Která města mají největší počet uživatelů služby Twitter? Londýn, za ním následuje Los Angeles a Chicago*. *Na základě celkového počtu uživatelů služby Twitter používajících nastavení umístění.

 

V roce 2008 poskytovalo 89 % státních a federálních internetových stránek v USA alespoň jednu službu řešitelnou kompletně online. V celosvětovém měřítku nabízí alespoň jednu takovou službu 50 % webových stránek státní správy.

Demokratizace dat

Státní správa, která pracuje opravdu efektivně, vnímá komunikaci s občany jako příležitost sdílet informace a zlepšovat kvalitu života. Není to pro ni jen způsob poskytování služeb, výkonu spravedlnosti či zajištění lidských práv a občanských povinností.

V Ontariu a v Belgii pracují se systémem, do něhož stačí vložit údaje o občanech jen jednou, například při registraci novorozence nebo žádosti o sociální dávky. Při on-line komunikaci se státní správou už pak není nutné znovu vypisovat stejná data.

Funguje to i obráceně – pokud mají občané kvalitnější přístup k informacím od státní správy, lépe jí porozumí. A samozřejmě ji mohou i důkladněji kontrolovat. Toho lze dosáhnout různými prostředky. Můžeme využít třeba vizuální inteligenci, díky které objevujeme ve slovech a číslech určité vzorce. Někdy s její pomocí vytváříme vážné věci, jindy zábavné, ale vždy zajímavé. Podívejte se na konkrétní výsledky projektu společnosti IBM Many Eyes (US) (link směřuje mimo stránky ibm.com).

Asi nejzřetelnějším příkladem využívání technologie a spolupráce k ovlivnění státní veřejné správy (a to i v případě, že jde o ovlivnění pro státní správu nežádoucí) jsou situace, kdy aktivisté v oblasti lidských práv, novináři, disidenti i běžní občané sledují dění pomocí webových stránek a wikipedie. Seznamují se s příspěvky do politických kampaní, informují ostatní o cenzuře a tvrdých zákrocích a analyzují údaje zveřejněné vládními informátory nebo při anonymním úniku informací.


 

Chytřejší města na chytřejší planetě

Společnost IBM pořádala v červnu 2009 v Berlíně jedinečné shromáždění. Cílem akce nazvané SmarterCities (US) bylo zkoumat modernizaci měst, která podporuje ekonomický rozvoj a inovaci, získává konkurenční výhody a vychází vstříc požadavkům na větší angažovanost a inteligenci občanů. Zároveň se jednalo o podpoře ekonomické životaschopnosti měst, o zvýšení kvality života a podněcování nového myšlení a činnosti v městském ekosystému, starostou počínaje a občany konče.

Relativní pořadí 10 zemí, které využívají e-government: Jižní Korea, Tchaj-wan, USA, Singapur, Austrálie, Kanada, Německo, Irsko, Dominikánská republika, Brazílie. Zdroj: The Brookings Institution: Improving Technology Utilization in Electronic Government around the World, 2008