Přeskočit na hlavní obsah

Download the PDFChytřejší výroba chytřejších produktů
Seismický posun ve způsobu, jak nakládáme s výrobky, je na obzoru a jeho výsledkem bude potřeba bezprecedentní inovace jejich výroby. Nové dovednosti, integrace procesů a systémů plus další druhy spolupráce napříč ekosystémy učiní výrobky a celou planetu ještě chytřejší.

 

Řada debat pro chytřejší planetu. Chytřejší výroba chytřejších produktů.

Plných 66 % výrobků vyvinutých v minulém roce obsahovalo nějaký druh informační technologie. Žijeme ve světě chytřejších produktů, což znamená řadu výhod pro každého z nás, nemluvě o interaktivní zábavě.

Co to znamená pro výrobce? Jak vnímají důsledky zakomponování výpočetních procesů do věcí, o nichž bychom nikdy neuvažovali jako o počítačích – do telefonů, automobilů, domácích spotřebičů, oděvů, potřeb pro domácnost, zdravotnických přístrojů a podobně? A jaké změny musí nastat na planetě, na které budou výrobky ještě více personalizované, vzájemně propojené a adaptivní?

Jedno je jasné: software se stává strategickým obchodním artiklem pro každou společnost, bez ohledu na to, co produkuje. Výrobci chytřejších produktů se musí stát stejně schopnými v integraci složitých systémů a vývoji softwaru, jako byli v konvenční konstrukci a výrobě. Svůj software budou muset považovat za klíčový obchodní proces a aplikovat na něj stejný přístup a odborné zázemí, které již uplatňují v oblasti vztahů se zákazníky, financí, lidských zdrojů a řízení životního cyklu výrobků.

Je to značný posun – a naléhavě jej potřebujeme. Položme si otázku, jak například společnost řídí a integruje software v rámci celého složitého, stále expandujícího dodavatelského řetězce: Stále více a více součástí pochází ze zdrojů v různých místech, jsou dodávány s již zakomponovaným softwarem a sestavují se v různých kombinacích. Vedoucí pracovníci leteckého průmyslu na tento vývoj reagují transformací způsobu, kterým řídí neustále se měnící požadavky na design a výrobu. Zavádějí nové systémy, jež jim umožňují sdílet spolehlivější data s globálními dodavateli a dodávat chytřejší výrobky za nižší ceny.

Zároveň se kladou vyšší nároky na cyklus vývoje výrobku, a to v důsledku integrace mechanických, elektronických a softwarových technologií do konstrukčního procesu. To sice vyžaduje novou úroveň součinnosti – ale ti, kteří tuto změnu učiní, budou mít skutečné výsledky. Například automobilka BMW přepracovala své konstrukční procesy tak, že je namodelovala podle procesů používaných při vývoji předními poskytovateli softwaru. Vytvořili koncepty digitálního designu, které umožňují sdílení, úpravy a vylepšování projektů virtuálně, při jejich průchodu vzdálenými divizemi společnosti. Tím se dramaticky snížily náklady na testování a výrobu. Globálně platí, že špičkoví výrobci, kteří do svých obchodních postupů zapracovali softwarové systémy nebo tvorbu virtuálních prototypů, plní 90 % produktových termínů a 87 % svých rozpočtových cílů.

Nakonec žádný produkt dnes vlastně není „hotový výrobek.“ Dokonce i poté, co je vyroben, vyexpedován a zakoupen, musí výrobci myslet na neustálé a dynamické aktualizace, reagovat na inovace, audity a stále rostoucí interaktivitu v dnešním používání výrobků.

Jistý globální dodavatel zdravotnických přístrojů potřeboval zavést efektivnější, spolehlivější způsob sledování svých výrobků a ověřování požadavků – každá inovace, každá odezva na problém, každá odstraněná chyba vyžadovala dokumentovanou analýzu. Řešením byla migrace 95 % požadavků z manuálního procesu, který zahrnoval složitou dokumentaci, na perfektní automatizovaný proces. Ten nejen omezuje složitost výroby, ale zároveň pomáhá zajistit, aby zařízení splňovala všechny požadavky.

Chytré výrobky činí naše životy efektivnější, spolehlivější, zdravější a příjemnější – a přitom vznikají za hranicemi výrobní linky. Díky chytřejším způsobům, jak vyrábět všechny věci, které chceme a potřebujeme, máme příležitost udělat ve 21. století pro výrobu totéž, co dokázala sériová výroba ve století dvacátém.

Pojďme vytvářet chytřejší planetu.
 
Think