Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší vzdělávání

Cloud computing, virtualizace a analytika studentských dat může udělat naše systémy chytřejšími

Download the PDFNová škola myšlení pro chytřejší planetu
Poučte se o hlavních trendech v učení, pokroku v oblasti počítačových technologií a ekonomických faktorech, které přetvářejí náš vzdělávací systém.

 

Řada debat pro chytřejší planetu. Nová škola myšlení pro chytřejší planetu.

Naše školské systémy patří mezi skvělé, trvalé vymoženosti 19. století. Tehdy měly připravovat děti pro život v rostoucí průmyslové ekonomice. A svůj úkol plnily dobře. Ale ekonomika 21. století, založená na službách a znalostech, změnila situaci. Svět dnes vyžaduje úplně jiné dovednosti a odlišný způsob výuky. Pokud chceme dětem pomoci uplatnit v plné míře jejich potenciál (a také potenciál chytřejší planety), pak i škola musí být o mnoho chytřejší.

Rozvinuté země v průměru vynakládají téměř 4 % svého HDP na vzdělání. Náklady stále rostou: podle jedné ze studií OECD vzrostly mezi lety 1995 a 2004 o 42 %. Situace je podobná na celém světě. V Číně existuje téměř 500 000 základních a středních škol a každá z nich spravuje svoji vlastní infrastrukturu.

Chytřejší školský systém by nejprve snížil plýtvání a vylepšil stárnoucí infrastrukturu – což je zásadní nejen v době ekonomické krize, jelikož kvalitní výuka stojí nemalé prostředky. A co je důležitější, chytřejší školství ví, že změna je nutná i ve způsobu učení – se zaměřením se nikoli na administrativu, ale na dvě hlavní složky školského systému: studenta a učitele.

Jako příklad uveďme jisté město ve státě Illinois, kde učitelé získávají údaje o studentech elektronicky – od známek na vysvědčení až po informace o pohybu studentů a docházce. Na Floridě zase funguje jeden z největších školských systémů v USA, jenž poskytuje pedagogům výukové zdroje propojené s aktuálními údaji o studentech. Tyto informace pomáhají učitelům zjišťovat, co konkrétní studenti potřebují, a tak individualizovat výuku. Žáci mohou dosáhnout lepších výsledků, důvěrné údaje jsou přitom dokonale chráněny. Chytřejší systémy také zajišťují, aby břemeno vzdělávání nenesly pouze školy. Umožňují zapojit do školského systému podpůrné organizace a občanské skupiny, a to od kolejí přes organizace zdravotní a sociální péče až po rodiny, a přeměnit školy ve vzdělávací ekosystém, v jehož centru stojí student.

Čínské ministerstvo školství se snaží o zpřístupnění znalostí a zlepšení jejich sdílení prostřednictvím open-source platformy. Jmenuje se „Blue Sky“ a do procesu výuky zapojuje elektronické prostředky. Od července 2006 až do nynějška ji využilo více než 780 200 čínských studentů a učitelů. V Německém Braniborsku využívají učitelé a další odborníci na vzdělávání webové aplikace, díky kterým se mohou poprvé systematicky spojit napříč rozlehlým regionem. V okrese Broward na Floridě se mohou rodiče obrátit na „virtuálního poradce“ a s jeho pomocí sledovat docházku, úkoly a pokroky svých dětí. Ve státě Ohio zpracovávají údaje o studentech do speciálních přehledů, což učitelům pomáhá sdílet prostředky a plány výuky. Technologií cloud computingu ve vzdělávání využívá Státní univerzita v Severní Karolíně. Poskytuje počítačové a informační technologie studentům i fakultě k výzkumu, výuce i běžné administrativě.

Tlak na státní rozpočty je značný všude na celém světě. Programy pro ekonomickou stimulaci přesto nabízejí podporu skutečné inovace vzdělávání. Mnohé regiony, státy a provincie zkoumají nové modely, včetně sdílení rutinních služeb. Dosažené úspory mohou být investovány do zvýšení platů učitelů a přijímání nových pedagogů v klíčových oborech, jako je matematika a vědecká odvětví. Protože v konečném výsledku musí mít z chytřejšího vzdělávání hlavní užitek ti, kteří vyučují, a ti, kteří studují.

Pojďme vytvářet chytřejší planetu.
 
Think