Přeskočit na hlavní obsah

Communication Technology

Je to více než hovor
První mobilní telefon bylo nutné nosit v objemné aktovce místo v kapse, pokud rovnou nebyl pevnou součástí auta. Ale už tehdy nás mobilní komunikace osvobodila od hledání telefonní budky.

Současné komunikační technologie umožňují přehrávat video v telefonu, kdykoli a kdekoli ovládat bankovní účet a nosit si kancelář všude s sebou. Komunikace neznamená jen dialog mezi lidmi. Komunikovat spolu mohou i věci.

Různá odvětví a orgány státní správy také přicházejí s novými způsoby, jak zkvalitnit život s využitím širokého pásma. Díky kreativnímu myšlení a vysokorychlostnímu přenosu dat nebudou veřejné služby, zdravotnictví, vzdělávání ani jiné životně důležité služby už nikdy stejné.

Na chytřejší planetě může být téměř cokoli zdigitalizováno, automatizováno a vzájemně propojeno. Máme k dispozici propojení, procesory, analýzy a další výkonné funkce, které umožňují, aby bilióny zařízení vzájemně komunikovaly a zlepšily způsob, jakým tento svět funguje.

Zrušme tón „obsazeno“
Potřeba telekomunikačních společností udržet krok s růstem infrastruktury může představovat velký problém, zvláště když vezmeme v úvahu prognózy, které hovoří o každoročním zvyšování počtu celosvětových širokopásmových připojení spotřebitelů o 7,9 % (z 267,6 mil. v roce 2008 na 498,8 mil. v roce 2012).

Aby bylo možné využít potenciálu inteligentnějších komunikačních technologií, je nezbytné zabudovat do systémů nové schopnosti a modely, jež zařízením usnadní přenos a interpretaci dat, zajistí bezpečnější spojení a rovněž ochranu identity uživatelů. Tradiční telekomunikační společnosti budou muset najít nové způsoby, jak si udržet svou pozici a jak držet krok s aktuálními trendy, například prostřednictvím expanze na sousední trhy (telemediace), jako je sektor zdravotnictví a dopravy.

Odhad celosvětového internetového provozu v letech 2006–2012. Internetová televize 104%, Internetové video 57%, Hlasová telefonie 24%, Komunikace s využitím videa 44%, Hry 30%, Sítě P2P 31%, Webové stránky/data 34%. Zdroj: Odhad celosvětového internetového provozu v letech 2006–2012.

Záplava dat z bilionů chytrých zařízení vytváří poptávku po šířce přenosového pásma, kterou nelze nikdy plně uspokojit.


 

Produkty pro zákazníky: Telecom TV a produkty IBM

Episode 1: Watch the Bottom Line video on how IBM helps the telecommunications indurstry create and use smarter communication technology.

1. díl: Chytřejší telekomunikace: Dáváme věci do pohybu
Sloučením naší fyzické a digitální infrastruktury získávají poskytovatelé služeb jedinečnou příležitost významně zlepšit svou nabídku.

Episode 2: Watch the Bottom Line video on how IBM helps the global Intelligent Communication Technology (ICT) sector leverage new business models with smarter communication technology.

2. díl: Růst versus rozvinuté trhy
Nově se rozvíjející trhy zažily ohromný růst. Dokonce předstihly své protějšky nabídkou nových lákavých bezdrátových zařízení za neuvěřitelně nízké ceny.

Episode 3: Watch the Bottom Line video on how IBM helps service providers innovate with smarter communication technology at the accelerating rate of change in the global Intelligent Communication Technology (ICT) sector.

3. díl: Tři strategické imperativy pro poskytovatele služeb
Poskytovatelé služeb musí:
- prosazovat efektivní provoz,
- dát prostor novým obchodním modelům,
- diferencovat zkušenosti svých zákazníků.

4. díl: Zdraví je v módě
Trh se zdravotní péčí přes internet skýtá nedozírné možnosti: pomůže pacientům vyhledat nejvhodnějšího lékaře, zajistit si optimální péči a dosáhnout co nejlepších výsledků.


 

Předchůdce společnosti AT&T, firma Bell, navrhla v roce 1915 bezdrátový telefon. Nakonec však ideu nerealizovala a dala přednost pevné lince.  Rok 1998 byl pro mobilní obchod významný: poprvé v historii si někdo něco koupil prostřednictvím mobilního telefonu (z automatu na Coca-Colu); prvním staženým obsahem zakoupeným pomocí mobilu byla vyzváněcí melodie.  Odhadovalo se, že do roku 2008 budou mobilní telefon používat 4 miliardy lidí, což představuje 21 % dospělé a dětské populace na světě.

Širší dosah vysokorychlostních sítí
Medicínská zařízení i samotní pacienti zjišťují, že vysokorychlostní přenos dat dokáže šetřit čas, peníze a někdy i životy - zejména v případech, kdy komunikační infrastruktura pokrývá i oblasti venkova, kde nejsou žádné místní nemocnice ani kliniky. Přínosem je zde on-line přístup k elektronickým zdravotním záznamům, dálkové sledování nejdůležitějších statistik a přenos záznamů pacienta na vyžádání. Využitím možností telemedicíny by bylo možné ve zdravotnictví ušetřit miliardy na péči o seniory a chronicky nemocné. Díky telemedicíně lze omezit návštěvy u pacientů, hospitalizaci i permanentní pečovatelskou službu.

Národní vlády i místní samosprávy po celém světě vylepšují komunikační infrastrukturu investováním značných prostředků do stabilnějších vysokorychlostních sítí se širším pokrytím. Například zákon ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) z roku 2009 rozděluje granty, úvěry a úvěrové záruky v celkovém objemu 7,2 mld. USD na zavedení vysokorychlostní infrastruktury v oblastech bez těchto služeb či oblastech se špatným pokrytím, s cílem podpořit rozvoj výuky na dálku a telemedicíny. Australská vláda zase částkou 43 mld. AUSD finančně podporuje vybudování národní širokopásmové sítě NBN (National Broadband Network). Optická síť FTTH (fiber-to-the-home) v příštích osmi letech zajistí přístup o rychlosti 100 MBps pro 90 % obyvatelů Austrálie.

Po zemětřesení na Haiti umožnily bezdrátové komunikace zasílání drobných finančních příspěvků prostřednictvím SMS zpráv humanitárním organizacím po celém světě. Mobilní připojení kromě toho přímo zachránilo život několika lidem uvězněným v troskách: americký filmař přežil zranění díky aplikaci pro poskytnutí první pomoci na smartphonu (US) a matka s dcerou odeslaly textové zprávy, které vedly k jejich záchraně (US).


 

Telekomunikace 2015: Pět působivých let, čtyři budoucí scénáře
Budou-li telekomunikační společnosti chtít zachovat silnou infrastrukturu a podpořit svůj růst, budou muset vynaložit všechny síly na expanzi, adaptaci a modernizaci. Pro přežití telekomunikačních společností jsou nezbytné nové obchodní modely a partnerství, telemediace a analýzy v reálném čase. Další informace najdete ve studii institutu IBM Institute for Business Value study: Telco 2015: Five telling years, four future scenarios.

Zavádění 4G sítí a rostoucí používání chytrých telefonů pomůže do roku 2013 zdvojnásobit příjmy za datové služby.