Přeskočit na hlavní obsah

Peníze již jen zřídka mění svého majiteleDíky technologiím v bankovnictví dnes pouze malé množství transakcí probíhá v hotovosti. Toto fyzické oběživo v současnosti představuje pouze 11 % dostupných peněz ve Spojených státech. Zbytek našich "peněz" proudí digitálně z výplatní pásky do banky, poté k obchodníkovi a dále skrze řetězec dodavatelů obchodníka na účet jiného podniku… A pak začíná další kolo jejich oběhu.

To znamená, že se fyzická podoba našich peněz proměnila na nuly a jedničky. Jsou nehmotné a neviditelné. Jsou to jen informace. To je také podstatou problému, kterému čelíme a zároveň jeho řešením.

Chceme-li vydělávat chytřeji, můžeme začít chytřejšími technologiemi pro bankovnictví. Díky bezkonkurenčnímu výpočetnímu výkonu a pokročilým analytickým funkcím s technologiemi jako jsou "stream computing" nebo “IBM Deep Computing Visualization” jsme schopni proměnit oceán údajů o úvěrech a rizicích v bezprostředně použitelné poznatky. Podobné technologie se již používají v jiných odvětvích, např. v rámci celého dodavatelského řetězce, kde se uplatňují technologie pro rozpoznávání čárového kódu (případně textu), a pomáhají tak zvýšit efektivitu zpracování faktur či automatizovat příjem objednávek. RFID technologie zase umožňují efektivně sledovat životní cyklus jednotlivých léků a upozorňovat následně na jejich nedostatek či blížící se konec životnosti. Pomocí technologie rozpoznávání obrazu dokážeme optimalizovat dopravu ve městech, či dokonce monitorovat přírodních systémy, například stav řek a předpovědět tak blížící se povodně (US). Všechny tyto technologie dokážou zachytit velké množství informací, které můžeme následně využít pro rozhodování. Díky online analytickým systémům jsme schopni ihned vyhodnotit (včetně přihlédnutí do historie) důležité informace, na základě nichž se rozhodujeme.

Peníze byly převedeny na nuly a jedničky. Jsou to informace. Nesmírně důležité informace, které lze analyzovat a na základě výstupů analýz řešit současné problémy a predikovat.

Tisíce miliard tranzistorů, které v dnešním globálním světě produkují i zpracovávají obrovské množství informací, pomáhají dodávat hodnotné informace, jež mohou být novým zdrojem pro systémy, které dokážou predikovat nová nebezpečí na finančních trzích, a tím eliminovat finanční rizika.

Praktické dopady této inteligence můžeme pozorovat i na vzniku tzv. chytrých bank. Například Operational Riskdata eXchange Association, což je konsorcium 52 předních finančních institucí, používá anonymizovaná data ke zkvalitnění statistického modelování, ke zpřesnění kvantifikace hrozících rizik a pro potřeby plnění platných předpisů. Rovněž lze pozorovat, jak tento nový přístup proměňuje komplexní globální trhy. Představte si devizovou burzu - největší jednotný trh na světě. Díky novým technologiím jsme dosáhli snížení rizika u vypořádání obchodů v objemu převyšujícím 2 bilióny USD - což je více než 60 % devizových transakcí - na nulu.

Tento nový druh výkonného, vysoce zabezpečeného a transparentního systému představuje způsob, kterým chytřejší technologie bankovnictví zpřístupňují chytřejší peníze.


 

50%. Procento zákazníků, kteří by dovolili své bance pouze dvakrát chybovat, než by uvažovali o přechodu k jinému bankovnímu ústavu. 25 miliard. Globální systémy obchodování jsou pod ohromným tlakem, protékají jimi miliardy na trzích.

 

Procento respondentů, kteří v příštích pěti letech očekávají změny v zákonných požadavcích. Požadavky na transparentnost - 31%. Kapitálové potřeby - 22%. Globální harmonizace - 13%. Zabezpečení - 11%. Předpisy pro odchod do důchodu - 11%. Střety zájmů - 7%. Klimatické změny - 4%. Další - 2%. Průzkum IBM na finančních trzích, 2009.

Na cestě k transparentnosti a trvalé udržitelnosti: Budování nového finančního řádu

Jak se budou v příštích letech vydělávat peníze na finančních trzích? Současná finanční krize odhalila problémy s vytvářením a zneužíváním "neprůhledných kapes" v rámci celého systému. Pokud si chce toto odvětví zajistit trvale udržitelné výnosy, musí se zde přistoupit ke změnám. Bude nutné spolupracovat s regulačními orgány při budování takového finančního systému, který je stabilní, ale zároveň umožňuje zdravou míru inovací. Jednotlivé firmy se budou také muset specializovat a naučit se plnit sliby.


 

Představení se veřejnosti: Využití síly standardů Web 2.0 k obnově důvěry v bankovnictví
Zákazníci víc než kdy dříve komunikují elektronicky. Tento dokument institutu IBM Institute for Business Value dokládá, proč by se banky měly naučit používat blogy a komunitní sítě (social networking) k hospodárné a účinné komunikaci s čím dál více roztříštěnou a rozptýlenou skupinou svých zákazníků.

Rozvíjení důvěry, transparentnosti a technologie: Perspektivy zákazníků pojišťovnictví v globálním kontextu
Tato aktualizovaná studie institutu IBM Institute for Business Value dokládá, že pojišťovny v Severní, Střední i Jižní Americe, podobně jako jejich evropské protějšky, trpí nedostatkem důvěry svých zákazníků, a že pro získání budoucích zákazníků bezpodmínečně vyžadují zvýšenou transparentnost, zkvalitnění služeb a flexibilitu.

Stránky pro finanční sektor (bankovnictví a pojišťovnictví)
Zajímají vás podrobnější informace o řešeních pro finanční sektor?