Naar hoofdinhoud

Slimmere steden

Veilige buurten. Hoog kwalitatieve scholen.
Betaalbare huisvesting. Verkeer dat niet
stilstaat. Het is allemaal mogelijk.

Systeem van systemen

Een stand is het ultieme systeem van de systemen. Het is het centrale punt waar het watersysteem samenkomt - de leidingen waardoor ons water stroomt. Het transportnetwerk dat mensen en goederen naar binnen, naar buiten en overal brengt. Het energienetwerk dat de stroomtoevoer regelt, vanaf het regionale niveau tot aan de afzonderlijke apparaten. De systemen voor onderwijs en gezondheidszorg die de inwoners opleiden en verzorgen. Als we deze kernsystemen kunnen integreren en ze transparant, omvattend en aanpasbaar kunnen maken, kunnen we de kwaliteit van het leven in de stad verbeteren.

In 2050 
woont 70 procent van de mensen in een stad.
Er zijn dan minstens 27

 

Overheid

In een recent onderzoek identificeerde IBM zes factoren die op de korte termijn een nieuwe vorm geven aan de overheid - variërend van urbanisatie tot veranderende demografie en de steeds belangrijkere rol van technologie. Maar hoe universeel deze krachten ook zijn, ze moeten worden aangepakt op een manier die voor elk land, elke regio en elke streek uniek is.


 

Openbare veiligheid

In 2050 woont bijna driekwart van de mensen op aarde in een stad. Daarom richt de overheid zich meer en meer op autonome "sense-and-respond"-mogelijkheden, analyse, visualisatie en rekenkundige modellen. Met behulp daarvan hoopt men een fundamentele verschuiving te bewerkstelligen: van reageren naar anticiperen en voorkomen.


 

Educatie

Scholen staan onder hoogspanning door budgetverlagingen. Het goede nieuws is dat er ontwikkelingen zijn in de technologie voor het onderwijs - cloudcomputing, open source-systemen, virtualisatie en analysetools — die helpen bij het vernieuwen van verouderde infrastructuur van onze systemen met nieuwe functionaliteit. Ze beginnen al slimmer te worden.


 

Energie

Gedurende tientallen jaren hebben mensen nooit echt nagedacht over energie. Vandaag bestaat er bij gewone gebruikers echte belangstelling in de manier waarop energie wordt geproduceerd en gebruikt. Slimme energienetwerken distribueren energie op een efficiënte manier - en geven de consumenten ook feitelijke informatie waarmee ze proactief hun verbruik en kosten omlaag kunnen brengen.


 

Verkeer

Om een nieuwe manier te bedenken voor hoe we van A naar B gaan, moeten we nieuwe technologie en nieuw beleid toepassen op oude aannames en gewoontes. We moeten verbetering aanbrengen in wat de bestuurder ervaart. En dat kan leiden tot verbeteringen in de auto's waarin we rijden, de wegen waarop we rijden en het openbaar vervoer dat we in plaats ervan gaan gebruiken.


 

Gezondheidszorg

De wereld verandert - en de manier waarop mensen ziek worden ook. De systemen voor gezondheidszorg moeten steeds een stap verder gaan. In slimme netwerken van gezondheidszorg zijn medische dossiers, zorgprofessionals en faciliteiten met elkaar verbonden, waardoor het totale spectrum van de zorgbehoefte van patiënten vanaf diagnose tot genezing gecoördineerd kan worden.


 

Water

Om in de toekomst voldoende water te hebben, moet het op een slimmere manier worden gedeeld. Door het combineren van sensors, slimme meters en deep computing kunnen we de watercyclus vanuit ecosystemen, rivieren en reservoirs naar de leidingen in onze huizen analyseren. Dit geeft ons het inzicht dat helpt om water minder verspillend te gebruiken.


 

Spoorwegen

Stel u een slim spoorwegennet voor dat is doordrenkt met genoeg intelligentie om de dienstregeling automatisch aan te passen aan het weer, dat potentiële problemen detecteert voordat ze vertragingen opleveren, en dat treinstellen, toevoerketens en patronen van reizigersstromen bewaakt om de impact op het milieu te minimaliseren.


 

Gebouwen

In 2025 verbruiken gebouwen meer energie dan welke andere "consumentencategorie" dan ook. (In de Verenigde Staten nemen gebouwen nu al 70% van het energieverbruik voor hun rekening.) En ook nu al wordt 40% van de wereldproductie aan grondstoffen gebruikt voor gebouwen. Dat is ongeveer 3 miljard ton per jaar.