Naar hoofdinhoud

Slimmere steden

Veilige buurten. Hoog kwalitatieve scholen.
Betaalbare huisvesting. Verkeer dat niet
stilstaat. Het is allemaal mogelijk.

Voordat Steden Slimmer Werden Exhibition. Voer.

Met bijdragen voor een totaalbedrag van meer dan 50 miljoen dollar is de Smarter Cities Challenge® tot op heden IBM’s grootste filantropisch programma. Via dit programma plaatsen we teams van experten drie weken lang in een stad om daar nauw samen te werken met het stadsbestuur en aanbevelingen te doen om de stad "slimmer" te maken en efficiënter te laten werken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was één van de zestien steden die in 2014 dergelijke grant won. In februari en maart 2015 onderzocht een team van zes IBM-experts gedurende drie weken de fileproblematiek van de Brusselse metropool en formuleerde aanbevelingen door open data in te zetten en burgerparticipatie in mobiliteitsinitiatieven te stimuleren. Het team pakte de uitdaging op een holistische manier aan en stelde tien aanbevelingen op om de fileproblematiek aan te pakken vanuit het mobiliteitsperspectief van de burger.

Meer over Smarter Cities Challenge


In Stockholm, Zweden, stemden burgers voor een beprijzingsprogramma op basis van vergoedingen dat het verkeer tijdens de spits met 18 procent verminderde. In Madrid coördineert een slim openbaar veiligheidssysteem de inzet en de middelen van de politie, de brandweer, de alarmlijn en de ambulances via één centraal hoofdkwartier voor geïntegreerde en snellere reactie op noodgevallen. Amsterdam voert een proefproject uit met slimme meters waarmee de sturing van het energieverbruik in de handen van de consumenten komt. Over de hele wereld gaan steden slimmer om met manieren om het dagelijks leven beter te maken.

De systemen die cruciaal zijn voor de moderne beschaving — transport, water, energie, onderwijs, gezondheidszorg, overheid — komen samen in onze steden. Deze worden meer en meer de centra van bevolking. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden leven.

Veel van deze systemen zijn al geïnstrumenteerd en produceren gegevensstromen - maar nu hebben we ook de mogelijkheid systemen onderling te verbinden. We hebben de analysetools, de immense computerkracht en de visualisatiemogelijkheden om deze gegevens vast te leggen en te interpreteren. Daardoor kunnen we slimmere beslissingen nemen over de manier waarop we omgaan met onze hulpbronnen.

Steden over de hele wereld worden slimmer…. ieder met hun eigen startpunt en verschillende snelheid van ontwikkeling. Kijk zelf (US).

Voordat steden slimmer werden: Exhibition


 

Ideeën voor slimmere steden Twee eeuwen geleden waren er maar twee plekken waar meer dan een miljoen mensen samenleefden: Londen en Beijing. Vandaag de dag zijn er meer dan 450 van dit soort energieke steden — de economische, bestuurlijke, culturele en technologische krachtcentrales van een wereldwijde stedelijke era. Onze toekomst hangt af ervan af of we ze draaiend kunnen houden en ze kunnen laten floreren.

Vijf vragen voor slimmere steden In 2050 leeft 70% van de wereld in steden. IBM's general manager voor de overheidssector legt uit waarom IBM zich richt op steden en wat we kunnen doen om ze levensvatbare centra voor vooruitgang te laten worden.

De volgende 5 in 5 Vijf innovaties die onze steden de komende vijf jaar veranderen.

 

SmarterCities Blog

Een van de beste dingen van steden is de diversiteit van de meningen die je hoort of leest.

Deel uw ideeën .

Deel uw ideeën over de slimmere stad waarin u wilt leven.


 

Welkom bij TheSmarterCity

Geen toekomstvisie, maar de huidige situatie. Hieronder staan een aantal slimme ideeën afkomstig uit de hele wereld – alles bij elkaar.