Naar hoofdinhoud

Smarter Oilfields

Sneller de 'eerste' olie bereiken. De winningspercentages verhogen. Problemen waarnemen en oplossen voordat ze zich aandienen.

 

Gesprekken over een slimmere wereld. Smarter resources to fuel a smarter planet.

Dankzij wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen we ons nu een wereld voorstellen die geheel nieuwe bronnen van energie gebruikt. Door elektriciteit te winnen uit de zon, de wind, de golven, het atoom of combinaties daarvan. Maar we weten ook dat dit niet van de ene dag op de andere zal gebeuren, althans niet op een rendabele manier of op wereldwijde schaal. We zullen nog tientallen jaren aangewezen zijn op de energie die ver onder het aardoppervlak opgeslagen ligt — ook bekend als fossiele brandstoffen.

In feite zullen we op korte termijn meer olie en aardgas moeten winnen dan ooit tevoren. Ramingen voorspellen dat het energieverbruik de komende 25 jaar met 50% zal toenemen. Op weg naar een duurzame toekomst moeten we koolwaterstof organiseren op manieren die efficiënter, meer economisch verantwoord en milieuvriendelijker zijn.

Momenteel kunnen we uit bestaande reserves slechts ongeveer een derde van de aanwezige olie winnen, waardoor miljarden vaten in de reservoirs achterblijven. Dat is jammer, vooral omdat de kosten om één nieuwe put te boren tot 100 miljoen dollar kunnen oplopen. Als we de winning uit bestaande putten met slechts 1,5% konden verhogen, zou dat genoeg olie opleveren voor een half jaar wereldconsumptie en zou het de brandstofkosten verlagen, met als gevolg lagere prijzen voor reizen, huizen, voedsel en consumentenproducten.

Kortom, we hebben slimmere olie- en gasvelden nodig. Om dat te bereiken moeten we over de hele productiestroom in real-time enorme hoeveelheden gegevens verzamelen en beheren. Eén enkel olieveld kan per dag het equivalent van 200 dvd's aan gegevens voortbrengen. Uit al deze informatie wijs worden is essentieel voor een betere besluitvorming over exploratie, productie en beheer.

Slimmere exploratie betekent het integreren en verwerven van geofysische en andere relevante gegevens om 3D modellen van reservoirs te maken. Het betekent voorheen ontoegankelijke olie- en gasreserves onder moeilijk terrein of onder water in de diepste oceanen exploreren. De olie- en gasmaatschappij Repsol gebruikt, in samenwerking met wetenschappers over de hele wereld, geavanceerde seismische beeldvormingstechnologie van IBM om olie- en gasafzettingen te vinden die met conventionele technieken niet te zien zijn.

Slimmere productie betekent informatie verwerven over het volume en de kwaliteit van olie- en gasreservoirs, voordat een nieuwe put wordt geboord. Het betekent het boorgebied en het exploratierisico tot een minimum beperken en tegelijkertijd de veiligheid en betrouwbaarheid van de operaties verbeteren. Een in de VS gevestigd bedrijf gebruikt seismische gegevens en omzetting van rots fysica om een volledig geïntegreerd beeld te krijgen van de potentiële rijkdommen.

Slimmer reservoirbeheer gebruikt sensoren die overal in leidingen, pompen en een heel veld zijn ingebouwd om gegevens te produceren die kunnen worden vergeleken met trends uit het verleden en die kunnen worden gebruikt om het rendement van de put te helpen optimaliseren. Een intelligent veld kan zelfs zichzelf bewaken, terwijl het wordt gerund door een over de hele wereld verspreid team van 'virtuele' experts. Het Noorse StatoilHydro verbindt real-time detectiecapaciteiten in het olieveld met samenwerkende analysesystemen die de winningspercentages van de olie- en gasvelden van het bedrijf vergroten.

Slimmer zijn heeft niet alleen betrekking op het beheer. Het betekent ook vooruitlopen op problemen voordat zij zich voordoen—en in sommige gevallen automatisch aanpassingen maken om ze te voorkomen en zodoende de risico's voor mens en milieu verminderen. We beschikken over de mogelijkheden om het systeem voor de exploratie, winning en productie van onze energie slimmer te maken en om iedere druppel optimaal te benutten.

We kunnen de wereld slimmer maken.
Think