Naar hoofdinhoud

Slimmere overheid

Van het stadsbestuur tot internationale samenwerking: de nieuwe manieren Van het stadsbestuur tot internationale samenwerking: er komen nieuwe manieren van werken aan.

Oplossingen voor systemen die in toenemende mate geïnstrumenteerd, onderling verbonden en intelligent zijn

Oplossingen voor cyberbeveiliging

De gevoelige informatie van uw organisatie wordt van alle kanten bedreigd — kwaadwillige medewerkers, hackers en zelfs georganiseerde criminelen of terroristische groeperingen of landen. De beveiligingsoplossingen van IBM profiteren van de kracht van de technologie om uw cruciale internetapplicaties en gegevens te beschermen door cyber-aanvallen op uw IT te voorkomen, te detecteren en af te handelen.


Douane, immigratie en grensbewaking

Tegenwoordig is identiteitenbeheer van doorslaggevend belang voor douane-, immigratie- en grensbewakingsdiensten. IBM heeft een slimmere aanpak ontwikkeld die een snelle en nauwkeurige uitwisseling van identiteitsgegevens mogelijk maakt en die desondanks de privacy van de persoonsgegevens waarborgt.


Geografische informatiesystemen voor de overheid van IBM en ESRI

Het asset management kan aanzienlijk worden verbeterd als er een totaalbeeld ontstaat van álle assets, inclusief hun locaties. De openbare veiligheid en de rampenbestrijding gaan erop vooruit. Het watermanagement profiteert ervan. Geografische informatiesystemen (GIS) voor de overheid van IBM en ESRI richten zich op het verzamelen, beheren en analyseren de geo-ruimtelijke gegevens waarmee tal van overheidstaken effectief kunnen worden aangepakt.


Performance management voor de overheid

Overheidsinstellingen moeten meer dan ooit hoogwaardige diensten verlenen voor zo weinig mogelijk geld, en ondervinden daarbij allerlei problemen. Krappere budgetten. Grotere vraag naar diensten. Onderhoud van materieel. Toenemende hoeveelheden gegevens. Het antwoord luidt: slimmer performance management van IBM.


Openbare veiligheid

Effectieve openbare veiligheid is afhankelijk van samenwerking en betrouwbare communicatie. Oplossingen voor openbare veiligheid van IBM vormen een betrouwbare manier om alle instanties met elkaar in contact te houden. Of die instantie nu mensen, gegevens, gebouwen of infrastructuren beveiligen, misdaden oplossen of hulp verlenen bij rampen of noodsituaties.


Tactische gegevenslinks voor defensie

Zonder snelle uitwisseling van accurate tactische gegevens zijn militaire operaties gedoemd te mislukken. Maar de complexiteit van militaire coalities en de eisen die aan informatie-uitwisseling worden gesteld, nemen voortdurend toe. De IBM-oplossing voor tactische gegevenslinks biedt bevriende eenheden zoals schepen, onderzeeërs, vliegtuigen en grondtroepen alle mogelijkheden om veilig te communiceren.