En smartare planet

Smartare databehandling

IT-infrastrukturen för en smartare planet

Smarter Computing

Kontakta oss när du vill komma igång

Ring IBM: 08-793 24 70

Skriv till IBM (e-post)

Teknik som för framtiden närmare

IBM är en ledande innovatör inom mycket av den avancerade teknik som möjliggör en IT-infrastruktur för en smartare planet. Du är välkommen att utforska alla de fördelar din organisation kan uppnå med Smarter Computing.

Du hittar innehåll som är utformat för just dina behov och intressen baserat på din roll i organisationen.

Smarter Computing-genombrott

Välj roll:

Välj behov:

Intelligent Threads (US)

Med intelligent trådning kan antalet processortrådar ökas eller minskas beroende på arbetsbelastningen

SMP Interconnect Fabric (US)

SMP-funktioner gör att organisationer kan få överlägsna och mer finjusterade prestanda

Mellanprogramoptimerade system (US)

Användningsklar optimering av mellanprogram för specifika plattformar förbättrar prestanda betydligt för arbetsbelastningen

Virtualisering över olika plattformar (US)

Med virtualisering över olika plattformar kan du samla ihop och fördela resurser från en central plats

Förenad hantering (US)

Hanteringen av IT-resurser kan förenas så att du får ett enklare och mer heltäckande sätt att överblicka infrastrukturen

Image Management (US)

Hanteringen av avbilder är avgörande för hur väl organisationen hanterar virtuella resurser

Datasäkerhet (US)

Datasäkerhet är en allsidig metod för att skydda den information som organisationer samlar in

Virtualisering över olika plattformar (US)

Med virtualisering över olika plattformar kan du samla ihop och fördela resurser från en central plats

Förenad hantering (US)

Hanteringen av IT-resurser kan förenas så att du får ett enklare och mer heltäckande sätt att överblicka infrastrukturen

Informationsintegrering (US)

Informationsintegrering utgör en förenad och tillförlitlig leveranskedja för informationen som kan utnyttjas av varje del av verksamheten

Virtualisering över olika plattformar (US)

Med virtualisering över olika plattformar kan du samla ihop och fördela resurser från en central plats

Förenad hantering (US)

Hanteringen av IT-resurser kan förenas så att du får ett enklare och mer heltäckande sätt att överblicka infrastrukturen

Image Management (US)

Hanteringen av avbilder är avgörande för hur väl organisationen hanterar virtuella resurser

Image Management (US)

Hanteringen av avbilder är avgörande för hur väl organisationen hanterar virtuella resurser

Image Management (US)

Hanteringen av avbilder är avgörande för hur väl organisationen hanterar virtuella resurser

Virtualisering över olika plattformar (US)

Med virtualisering över olika plattformar kan du samla ihop och fördela resurser från en central plats

Datasäkerhet (US)

Datasäkerhet är en allsidig metod för att skydda den information som organisationer samlar in