Gå til hovedsiden

En smartere verden

Smarter Computing

IT-infrastrukturen som muliggjør en smartere verden

Kontakt oss for å komme i gang

Ring oss på: + 47 988 55 496

Send e-post til IBM

Teknologi som gjør morgendagens muligheter oppnåelige nå

IBM er en ledende innovatør for mye av den avanserte teknologien som gjør IT-infrastrukturen for en smartere verden mulig. Vi inviterer deg til å utforske de mange måtene smartere databehandling, Smarter Computing, kan hjelpe din organisasjon på.

Du kan finne innhold som gjelder dine spesifikke behov og interesser basert på rollen du har i organisasjonen.

Smarter Computing Breakthroughs.

Velg rolle:

Velg behov:

Intelligente tråder

Intelligent trådbehandling skalerer antall uavhengige prosessortråder opp eller ned avhengig av arbeidsbelastningen

SMP Interconnect Fabric

SMP Fabric gir organisasjoner bedre og mer tilpasset ytelse

Middleware Optimized Systems

Ferdigkonfigurert optimalisering av mellomvare for spesifikke plattformer gir vesentlig bedre ytelse

Virtualisering på tvers av plattformer

Med virtualisering på tvers av plattformer kan du slå sammen og fordele ressurser fra et sentralt sted

Enhetlig administrasjon

Administrasjonen av IT-ressurser kan samles for å gi en enklere og mer helhetlig måte å styre IT-infrastrukturen på

Bildeadministrasjon

Bildeadministrasjon er avgjørende for hvor godt organisasjoner kan administrere virtuelle ressurser

Datasikkerhet

Datasikkerhet omfatter mange løsninger som beskytter informasjonen som organisasjoner samler inn

Virtualisering på tvers av plattformer

Med virtualisering på tvers av plattformer kan du slå sammen og fordele ressurser fra et sentralt sted

Enhetlig administrasjon

Administrasjonen av IT-ressurser kan samles for å gi en enklere og mer helhetlig måte å styre IT-infrastrukturen på

Informasjonsintegrering

Informasjonsintegrering gjør at alle deler av virksomheten kan utnytte en enhetlig og pålitelig forsyningskjede for informasjonen

De-duplisering av data

Kommer snart

Virtualisering på tvers av plattformer

Med virtualisering på tvers av plattformer kan du slå sammen og fordele ressurser fra et sentralt sted

Enhetlig administrasjon

Administrasjonen av IT-ressurser kan samles for å gi en enklere og mer helhetlig måte å styre IT-infrastrukturen på

Bildeadministrasjon

Bildeadministrasjon er avgjørende for hvor godt organisasjoner kan administrere virtuelle ressurser

Bildeadministrasjon

Bildeadministrasjon er avgjørende for hvor godt organisasjoner kan administrere virtuelle ressurser

Mobil mellomvare

Kommer snart

Bildeadministrasjon

Bildeadministrasjon er avgjørende for hvor godt organisasjoner kan administrere virtuelle ressurser

Virtualisering på tvers av plattformer

Med virtualisering på tvers av plattformer kan du slå sammen og fordele ressurser fra et sentralt sted

Datasikkerhet

Datasikkerhet omfatter mange løsninger som beskytter informasjonen som organisasjoner samler inn

Datastrømbehandling

Kommer snart

Analyse i stor skala

Kommer snart

Mobil mellomvare

Kommer snart