Những điểm chính trong Tuyên bố về Tính riêng tư trực tuyến của IBM

Phạm vi

Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của IBM áp dụng cho các trang web của IBM và các công ty con có liên kết đến Tuyên bố này. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Tuyên bố.

Thông tin cá nhân

Quyền sử dụng

Lựa chọn của bạn

Ðể tìm hiểu thêm về các quy định quyền riêng tư, xem Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của IBM.

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Các câu hỏi của bạn về Tuyên bố này hoặc cách xử lý thông tin của IBM có thể gửi đến:

Điều phối viên trang web của IBM, hoặc

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Nếu bạn không muốn nhận các thông tin marketing từ IBM sau này, bao gồm đăng ký, xin gửi email đến NETSUPP@us.ibm.com.

Các liên kết về quyền riêng tư hữu ích khác